Organisation

Miljøministeriet

Kronik
8. december 1997

Morten Korch i Venstres Fold

Venstres miljøordfører har påny udsendt en pjece, der vrinsker af upålidelighed RET BESET Det knirker i Naturklagenævnet, hvis man skal tro Venstres miljøordfører Hans Chr...
5. december 1997

Døgnets nyheder

Udlændinge-udspil offentliggjort *Flygtninge og indvandrere skal ikke længere pr. automatik kunne få permanent opholdstilladelse efter tre år i Danmark. Fremover skal betingelsen være, at de forinden har gjort sig anstrengelser for at lære dansk og skaffet sig viden om Danmark...
5. december 1997

Miljøkrav giver større svinefarme

Store svineavlere opkøber mindre gårde for at leve op til kravet om harmoni mellem antallet af dyr og ejendommens størrelse Danmarks miljøpolitik er en effektiv hjælper for den såkaldte strukturudvikling, hvor der bliver flere og flere meget store industriagtige svinefarme og færre og færre mindre bondegårde...
1. december 1997

Hård kritik af forlig om vandmiljøet

Forskere tror ikke, at regeringens nye aftale er tilstrækkeligt til at sikre vandmiljøet Miljøminister Svend Auken mener, at miljøet er sejrherren, Enhedslistens Bent Hindrup Andersen mener, at miljøet er taberen...
28. november 1997

Bedre miljøaftaler

Af MARTIN ENEVOLDSEN cand.scient.pol.,ansat ved Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning Miljøaftaler er et instrument på vej frem i vores nabolande og på den internationale scene FRIVILLIGHED Det fremgår af den seneste debat i landets dagblade, at Svend Auken er alt andet end begejstret for frivillige miljøaftaler mellem miljømyndighederne og erhvervslivet...
13. november 1997

Gensplejsede planter kan give resistens

Genspejset majs og rasp kan ødelægge vores muligheder for at blive kureret med antibiotika, mener en række forskere Først var det svinekødet, og så var det kyllingerne. Nu er det majsen og rapsen, som kan ødelægge vores muligheder for at blive kureret med antiobiotika, når vi er syge...
13. november 1997

København har et problem med sanering

Af TROELS SMITH arkitekt m.a.a. gennem flere årtier konsulent i boligsanering og byfornyelse Men byfornyelsen kan klares på 300 måneder - i stedet for 300 år ÅREMÅL I Information den 16...
3. november 1997

Dagligdag og masseturisme

Gader og stræder som samlet monument over særlig europæisk livsførelse "Egentig kan jeg ikke holde konserverede byer ud!" - sagde sopritendenza'en fra Lazio, og kastede et skråt blik ud over forsamlingen bag halvbrillen...
20. oktober 1997

Hjemmesko og byatlas

Århusskafot, vindmøllepark og boliger til fremtiden "Husk hjemmesko" står der på invitationen til housewarming i de tre nye boliger, der under fællesbetegnelsen Hjem til fremtiden bliver præsenteret på Arkitekturcentret Gl...
10. oktober 1997

De grønne bli't røde i kammen

Tumperne må redde verden - når nu de kloge ikke vil FRIE ORD "Jeg vil minde om Majakovskij, er der nogen der har kunnet bruge latteren, så var det ham. Derfor blev han tilintetgjort af stalinismen, fordi han talte i en tonart, der gik i dybden og nedbrød alt hykleri...

Sider

 • Kronik
  12. marts 2018

  NEKROLOG: Miljøministeriet er afgået ved døden. Dødsårsag: Kvælning

  Den seneste amputering af Miljøstyrelsen er kulminationen på mange års systematisk svækkelse af miljøministeriets faglighed. Den vogter af natur og miljø, som var den oprindelige tanke bag ministeriets oprettelse i 1971, findes ikke mere. Det må miljøbevægelsen tage bestik af
  Den seneste amputering af Miljøstyrelsen er kulminationen på mange års systematisk svækkelse af miljøministeriets faglighed. Den vogter af natur og miljø, som var den oprindelige tanke bag ministeriets oprettelse i 1971, findes ikke mere. Det må miljøbevægelsen tage bestik af
 • 3. marts 2001

  Et hovedværk fornys

  Terminalbygningen i Kastrup er blevet rullet væk for at give plads til de nyeste lufthavnsudvidelser. Det moderne er blevet historie, og det skaber helt nye bevaringsproblemer
 • Baggrund
  12. september 2015

  Født på ryggen af ungdomsoprøret

  Miljøministeriet led, da det blev lagt sammen med ministeriet for landbrug. Og da et lækket dokument afslørede, at regeringen på den kommende finanslov vil spare 340 millioner på miljø- og klimaområdet, gav det op. Information har talt med nogle af dem, der kendte det bedst og spurgt, hvad de vil huske Miljøministeriet for
  Virksomheder, der forgiftede og tilsvinede naturen, var det vigtigste emne på miljødagsordenen de første mange år. Her er det en demonstration for oprydning efter kemivirksomheden Cheminova. Først senere kom de grænseoverskridende problemer og landbrugets belastning af miljøet til at spille en rolle.
 • Kronik
  8. januar 2020

  Transportministerens nye bro vil ødelægge fredet natur og kun gavne Danfoss

  Det er ubærligt, at den sydfynske natur står over for at blive ødelagt af en broforbindelse mellem Als og Fyn. Broen anbefales ikke af eksperter, og transportminister Benny Engelbrecht forsøger tilmed at gennemføre den i skjul for offentligheden, skriver læge og stifter af Foreningen mod Als-Fyn Broen Vibeke Næser i dette debatindlæg
  Det er ubærligt, at den sydfynske natur står over for at blive ødelagt af en broforbindelse mellem Als og Fyn. Broen anbefales ikke af eksperter, og transportminister Benny Engelbrecht forsøger tilmed at gennemføre den i skjul for offentligheden, skriver læge og stifter af Foreningen mod Als-Fyn Broen Vibeke Næser i dette debatindlæg
 • 25. april 1998

  Min kritik af den økologiske ideologi

  'Øko-ideologien er en stagnationsideologi. Den bygger på de samme elementer, som bar/bærer dette århundredes store totalitære ideologier - nazismen, kommunismen og fundamentalismen' STAGNATION I anledning af min nylige indtræden i Folketinget, blev jeg interviewet til Information...
 • Baggrund
  17. februar 2018

  I Aalborg kæmper de for rent drikkevand

  Den nordjyske by har ni vandværksboringer i løbet af 12 år måttet lukke som følge af for højt indhold af nitrat i drikkevandsmålinger. Problemerne med grundvandet har rod i 1990’erne, men er stadig kilde til uenigheder mellem kommune, vandværker og landmænd
  Ryå nord for Aalborg, hvor godt 1.300 borgere får deres vandforsyning fra private boringer. Især de mindre boringer er udfordret af højt nitratindhold i grundvandet, fordi de ikke har samme mulighed for at blande fra forskellige vandboringer eller bore så dybt, som de store vandværker har.
 • Kommentar
  9. december 2019

  Til jul ønsker jeg mig en lov der (igen) beskytter det åbne land

  Belært af 1960’ernes sørgelige byspredning gennemførte Folketinget i 1969 en lov om at friholde landzonen for mere bebyggelse. Den lov er i dag gjort så hullet som en ost
  For at undgå 1960’ernes landskabelige kaos blev loven om by- og landszoner forvaltet stramt. Det kan jeg bevidne, for jeg var i midten af 1970’erne som nyansat juridisk fuldmægtig i Miljøministeriet med til at afgøre klagesager over tilladelser. Enten fra jordejere, der klagede over, at de fik afslag på nyt byggeri, skriver David Rehling i denne klumme.