Organisation

Miljøstyrelsen

Artikler
Klumme
24. marts 2023

Nedriverne er kernetropperne i den grønne omstilling

Klimakrisen betyder, at vi bliver nødt til at genbruge mange flere byggematerialer. Og det stiller nedriverne i en vigtig nøgleposition i fremtiden
Nedrivere og sanitører fortjener både mere respekt, anerkendelse og højere løn, mener Helga Mathiassen. På billedet er en nedriver i gang med at fjerne PCB-holdig maling.
Grindsted-sagen
30. januar 2023

Ny rapport: Grindsted-forurening løber ind under boligområder

Ny rapport fra COWI bekræfter, at Grindsted-forureningen både findes under et boligområde i Grindsted, hvor kommunen i årtier har tilladt private vandboringer til havevanding, og i et helt nyt boligkvarter. »Stærkt beklageligt,« mener regionsrådspolitiker
Den nye rapport fra COWI viser, at forureningen fra lossepladsen når hele vejen frem til den i forvejen meget forurenede Grindsted Å samt Engsøen, der ligger nær åen.
Omstilling
11. januar 2023

På syv år er danskernes produktion af affald steget med knap to millioner ton

Danskerne genererer mere og mere affald, og vi er langt fra at nå EU’s mål for, hvor meget vi skal genanvende. Industri og kommuner strides om løsningerne
Pånær 2019 er mængden af affald steget hvert år fra 2013 og til 2020, og hver dansker genererede i 2020 813 kilo husholdningsaffald.
Kommentar
6. december 2022

Landbrug & Fødevarer: Jo, landbruget vil gerne tage ansvar for naturbeskyttelsen

I L&F sætter vi ikke spørgsmålstegn ved, om der skal gøres noget for at vende udviklingen i biodiversiteten. Men det skal gøres på en måde, hvor vi samtidig kan opretholde en stærk fødevareproduktion
Selv om Biodiversitetsrådet har ret i at påpege behovet for flere tiltag, så tager danske landmænd faktisk både ansvar og initiativ, skriver Landbrug & Fødevarer.
Naturen i modvind
24. september 2022

Energikrisen kan spænde ben for SF’s naturdrømme

Danmark er blandt bundskraberne i Europa, når det gælder om at beskytte biodiversiteten. For at rette op på det problem foreslår SF, at der skabes en ’naturlov’, som reserverer næsten en tredjedel af det danske areal til beskyttet natur. Men den ambition karambolerer ifølge en ekspert med planerne om at udbygge den vedvarende energi
Danmark er blandt bundskraberne i Europa, når det gælder om at beskytte biodiversiteten. For at rette op på det problem foreslår SF, at der skabes en ’naturlov’, som reserverer næsten en tredjedel af det danske areal til beskyttet natur. Men den ambition karambolerer ifølge en ekspert med planerne om at udbygge den vedvarende energi
Baggrund
17. september 2022

Sådan endte offentligheden med at få misvisende oplysninger om kvælstof

Miljøstyrelsen udgav i sommer en nyhed med en misvisende beskrivelse af den årlige reduktion af kvælstof. Nu viser det sig, at nyheden blev til på baggrund af et månedlangt arbejde, hvor en embedsmand fra Miljøministeriet ønskede, at tallene så »en smule bedre ud«
Miljøstyrelsen udgav i sommer en nyhed med en misvisende beskrivelse af den årlige reduktion af kvælstof. Nu viser det sig, at nyheden blev til på baggrund af et månedlangt arbejde, hvor en embedsmand fra Miljøministeriet ønskede, at tallene så »en smule bedre ud«
klima
2. september 2022

Miljøstyrelsen: Iltsvindet er ’meget alvorligt’

Fisk er begyndt at dø – Danmarks Naturfredningsforening kræver politisk handling over for landbrugets kvælstofudledninger
Sundstrup havn i Limfjorden.
Miljø
31. august 2022

Efter 35 år og et halvt dusin vandmiljøplaner: Iltsvind hærger danske farvande

Nyt danmarkskort fra Miljøstyrelsen er fyldt med prikker, der fortæller om intet eller meget lavt iltindhold i mange indre farvande. Dybt bekymrede fagfolk efterlyser politikere med mod til at handle over for landbrugets kvælstofudvaskning
»Mågerne lever af de døde dyr og har et kæmpegilde, men det sker på en meget trist baggrund,« siger Thorsten Møller Olesen Riis, biolog og projektleder i Limfjordsrådet.
Forurening
18. juli 2022

PFAS er fundet i danske åer, søer, drikkevand, havet, jord, fugle, fisk, køer og mennesker

Gruppen af ’evighedskemikalier’ omfatter 4.700 stoffer brugt til alverdens formål gennem et halvt århundrede. Nu findes de overalt i miljøet, også det hjemlige. Danmark vil have hele stofgruppen forbudt på EU-plan
Onsdag i sidste uge udsendte kommunerne langs Mølleåsystemet nord for København en advarsel mod at spise fisk fra Mølleåen, Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Furesøen efter fund af PFOS i fisk.
Leder
11. juli 2022

Man kan ikke camouflere sig til fremskridt for vandmiljøet

De politiske planer for landbrugets miljøindsats hviler i afgørende grad på frivillighed. Nye tal for kvælstofudvaskningen viser, at det ikke duer – heller ikke selv om Miljøstyrelsen sminker budskabet
Det går stadig foruroligende langsomt med at mindske landbrugets belastning af havmiljøet med kvælstof.

Sider