Organisation

Miljøstyrelsen

 • Baggrund
  17. september 2022

  Sådan endte offentligheden med at få misvisende oplysninger om kvælstof

  Miljøstyrelsen udgav i sommer en nyhed med en misvisende beskrivelse af den årlige reduktion af kvælstof. Nu viser det sig, at nyheden blev til på baggrund af et månedlangt arbejde, hvor en embedsmand fra Miljøministeriet ønskede, at tallene så »en smule bedre ud«
  Miljøstyrelsen udgav i sommer en nyhed med en misvisende beskrivelse af den årlige reduktion af kvælstof. Nu viser det sig, at nyheden blev til på baggrund af et månedlangt arbejde, hvor en embedsmand fra Miljøministeriet ønskede, at tallene så »en smule bedre ud«
 • Naturen i modvind
  24. september 2022

  Energikrisen kan spænde ben for SF’s naturdrømme

  Danmark er blandt bundskraberne i Europa, når det gælder om at beskytte biodiversiteten. For at rette op på det problem foreslår SF, at der skabes en ’naturlov’, som reserverer næsten en tredjedel af det danske areal til beskyttet natur. Men den ambition karambolerer ifølge en ekspert med planerne om at udbygge den vedvarende energi
  Danmark er blandt bundskraberne i Europa, når det gælder om at beskytte biodiversiteten. For at rette op på det problem foreslår SF, at der skabes en ’naturlov’, som reserverer næsten en tredjedel af det danske areal til beskyttet natur. Men den ambition karambolerer ifølge en ekspert med planerne om at udbygge den vedvarende energi
 • Miljø
  31. august 2022

  Efter 35 år og et halvt dusin vandmiljøplaner: Iltsvind hærger danske farvande

  Nyt danmarkskort fra Miljøstyrelsen er fyldt med prikker, der fortæller om intet eller meget lavt iltindhold i mange indre farvande. Dybt bekymrede fagfolk efterlyser politikere med mod til at handle over for landbrugets kvælstofudvaskning
  »Mågerne lever af de døde dyr og har et kæmpegilde, men det sker på en meget trist baggrund,« siger Thorsten Møller Olesen Riis, biolog og projektleder i Limfjordsrådet.
 • Klumme
  12. april 2021

  Tis er guld værd som gødning. Det er hovedløst, at vi bare hælder det ud i toilettet

  Det er synd og skam, at urin har fået så dårligt et rygte, når den faktisk er guld værd. I den grønne omstilling er den menneskelige urin en overset ressource, som aktivt kan erstatte store mængder af kunstig gødning i private haver som i landbruget, skriver forfatter og klummeskribent Nanna Goul i denne klumme
  Vi synes, at mænd med åbne bukser lænet mod trådhegn eller i grøftekanter er lidt ulækkert. Ligesom nogen sikkert synes, det er upassende med kvinder med bare numser på hug et sted i parken.
 • Kvælstoffer
  9. juli 2022

  Miljøstyrelsen udsendte misvisende tal om udledningen af kvælstof til vandmiljøet

  I en nyhed på sin hjemmeside hævdede Miljøstyrelsen, at den årlige reduktion af kvælstof er på 1.323 ton, men tallet er sminket, siger forsker og Danmarks Naturfredningsforening. Reelt er den gennemførte kvælstofreducering på under 100 ton. Miljøstyrelsen medgiver, at de reelle tal »kunne have fremgået tydeligere«
  Det er vigtigt at reducere udvaskningen af kvælstof, fordi kvælstof er årsag til iltsvind ved Danmarks kyster og fjorde.
 • Træimport
  15. juli 2021

  Flere danske virksomheder importerer potentielt ulovligt fældet træ

  Siden 2013 er 40 procent af de tilsyn, Miljøstyrelsen har ført med danske importører af trævarer, endt med påbud til virksomhederne, som ikke i tilstrækkelig grad har kunnet dokumentere træets lovlighed. Ulovlig skovhugst kan have store konsekvenser for lokalbefolkninger og klima
  Ulovligt tømmer fra tropisk skov går ud over lokalbefolkning, klima og biodiversitet. Danske træimportører bliver ofte tildelt påbud ved tilsyn, fordi de ikke dokumenterer, at deres træ er importeret lovligt.
 • Kommentar
  16. april 2019

  Rockwool er ingen klimaduks

  Information køber Rockwools egen branding som en bæredygtig virksomhed, men der findes mere klima- og miljørigtige isoleringsmaterialer end deres mineraluld, skriver formand for Landsforeningen Økologisk Byggeri i dette debatindlæg
 • KLIMA
  20. juni 2022

  Efter stor kritik: Regeringen nedsætter længe ventet ’klimataskforce’ for landbruget

  Regeringen og embedsværket har mødt hård kritik for ikke at levere på en række aftalte indsatser, der skal speede udtagningen af landbrugets lavbundsjorder op. Nu leveres der på ét af initiativerne. Andre tiltag må stadig vente
  En såkaldte taskforce, som skal styrke indsatsen med at få udtaget de klimaskadelige lavbundsjorde, bliver nu sat i gang.