Organisation

Naturklagenævnet

22. januar 2004

Weibel A/S opgiver lufthavn på Hesselø

Til gengæld fastholdes det nye havneanlæg på den fredede ø, foreslår våbenfirmaet i brev til Naturklagenævnet
21. januar 2004

DEBAT

God tur *Det forlyder at præsident Bush agter at invadere planeten Mars og drage af sted snarest. Vores statsminister melder sig vel så, vanen tro, som frivillig raketgast. Efter sigende gror der ikke engang peber deroppe...
13. januar 2004

Fly vil genere sæler på Hesselø

Europas største bestand af spættede sæler vil blive påvirket af stigende flytrafik fra den ulovligt anlagte lufthavn på Hesselø, vurderer sælekspert
2. januar 2004

Fortsat strid om Hesselø

Krav om våbenfirmas genetablering af Hesselø anket til Naturklagenævnet
16. december 2003

Regeringen risikerer retssag i EU

Miljøminister Hans Christian Schmidt risikerer nu en række sager ved EU-Kommissionen, fordi et stærkt stigende antal svin forurener naturen
28. november 2003

OVERBLIK

Weibel får afvist klage *Naturklagenævnet har netop afvist at behandle en klage fra våbenfirmaet Weibel. Firmaet, der de seneste uger er kommet i offentlighedens fokus på grund af ulovligt anlæg af havn og flyveplads på den privatejede Hesselø, klagede i starten af oktober over et påbud fra Frederiksborg Amt, der krævede øjeblikkelig standsning af det ulovlige anlægsarbejde på øen...
31. oktober 2003

Ingen sæl-yngleplads til foråret ved Hesselø

Sagen om ulovligt havnebyggeri på Hesselø bliver nu indbragt for Naturklagenævnet – en afgørelse før sælernes ynglesæson til foråret er derfor usandsynlig
30. september 2003

Minister: Afstemning er en tom trussel

Miljøminister Hans Chr. Schmidt tvivler på, at oppositionens trussel om en folkeafstemning kan realiseres
29. september 2003

Miljøets mand?

Oppositionen mobiliserer på miljøområdet før det kommende folketingsår. Modstanderens frontfigur er minister Hans Christian Schmidt, som er træt af krigsretorik
18. september 2003

Spindoktorer kan ikke alt

Danmarks Naturfredningsforening kritiseres for at spille for lidt med musklerne

Sider

  • 12. februar 2005

    Massakren ved Bamses hus

    Var det en lille brun spidssnudet frø, som væltede Christian Nissen af pinden som DR’s generaldirektør? Og fik en byggekoncern til at begå overlagt mord på padderne ved Bamses hus i Gyngemosen?