Organisation

Odense Bys Museer

Artikler
18. januar 2000

Støvet pustes af Carl Nielsen

Før kom der næsten ingen bøger om Carl Nielsen, nu er der kommet en stribe bøger og cd'er. Komponistens liv og musik nyder markant bevågenhed i disse år Nye bøger Grunden til de store tiltag omkring Carl Nielsens musik, som vi oplever i disse år, skal måske søges i Kulturministeriets handlingsplan, som tog form i 1994...
12. november 1998

K'nyt

Nye planer for Det kgl. Teater *Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R) har bedt Skov- og Naturstyrelsen om at undersøge mulighederne for en delvis nedrivelse af Grøns Pakhus på Holmens Kanal...
2. juli 1998

K'NYT

Ny formand for museumsnævn *Museumsinspektør Merete Ipsen fra Kvindemuseet bliver ny formand for Statens Museumsnævn fra 1. juli og fire år frem. Hun afløser museumsdirektør Michael Lauenborg fra Esbjerg Museum...
16. maj 1998

Tågen er lettet!

Carl Nielsen og hans musik præsenteret på en ny cd-rom. En udgivelse med vide perspektiver MUSIKALSK MULTIMEDIE Fire år har den været undervejs: En cd-rom med Carl Nielsen og hans musik...