Organisation

Ombudsmanden

Ministerium undgår kritik fra ombudsmanden

Ombudsmanden rejste en sag om Udlændingestyrelsens vejledning til uledsagede mindreårige flygtningebørn, men før han var færdig med sine overvejelser, blev vejledningen ændret. Derfor har ombudsmanden nu meddelt, at han ikke foretager sig mere i sagen

Magtarrogance

Det er bekymrende når vi stedse oftere oplever, at Folketingets politikere – og i særdeleshed Venstre-regeringen – ignorerer eller direkte undergraver ombudsmandens udtalelser. Dermed undergraves i virkeligheden de værdier, vi kender vores demokrati på.

Ombudsmanden advarer mod forholdene i Vridsløselille

Frihedsberøvede udlændinge i statsfængslet risikerer at få psykiske skadevirkninger, advarer ombudsmanden.

Ombudsmanden vil have svar om fortielse af asylbørns ret

Udlændingestyrelsen mener ikke, det er nødvendigt at fortælle flygtningebørn, at de har en særlig ret til familiesammenføring. Nu vil ombudsmanden gerne have en forklaring

Tal fra eget ministerium belaster Støjberg

Integrationsministeriets annonce om Danmarks stramninger over for udlændinge giver et fortegnet billede af rettighederne for det store flertal af flygtninge

Ombudsmanden sætter spørgsmålstegn ved tålt ophold

Forholdene for personer på tålt ophold er ifølge Folketingets Ombudsmand så barske, at myndighederne bør overveje, om de er nødvendige. Regeringen bør lytte til den forsigtige kritik fra Ombudsmanden, siger juraprofessor

Ombudsmanden styrker anbragte børns retssikkerhed

Stik imod praksis på flere opholdssteder må personalet ikke bruge fysisk tvang som opdragende middel over for anbragte børn og unge, slår Ombudsmanden fast. Anbragte børn og unge kan dermed ikke længere behandles anderledes end andre, vurderer tidligere børnerådsformand Lisbeth Zornig

Nye tider hos Ombudsmanden

En opsigtsvækkende kronik om offentlighedsloven fra ombudsmand Jørgen Steen Sørensen kan ifølge iagttagere lægge ny linje i ombudsmandsinstitutionen. En linje med mindre hyppig – men mere målrettet – kritik end under forgængeren, Hans Gammeltoft-Hansen

Ombudsmanden kritiserer PET i sag om aktindsigt

Det er ’beklageligt’, at Politiets Efterretningstjeneste ikke har overholdt offentlighedslovens krav om at begrunde, hvorfor en borger skulle vente 660 dage på at få svar på en anmodning om aktindsigt. Det mener ombudsmanden, der har rejst sagen efter artikel i Information

Mystikken breder sig om hemmeligt notat i Sass Larsen-sag

Efter pres fra Ombudsmanden har Justitsministeriet nu oplyst afsenderen og datoen for et hemmeligt notat i sagen om de to møder i Statsministeriet i 2011, som fik den socialdemokratiske toppolitiker Henrik Sass Larsen til næste dag at meddele, at han ikke stod til rådighed som ministerkandidat

Sider

Mest læste

  1. Mere end et år efter skandalen om den såkaldte oksekødsrapport erkender Aarhus Universitet at have tilbageholdt dokumenter om rapporter, hvor der var begået tilsvarende fejl. Alvorlig magtfordrejning, lyder vurderingen fra jurister. Selv betegner universitetet forløbet som stærkt beklageligt
  2. Ombudsmanden undlader at kritisere Statsministeriet for at hemmeligholde en besked fra den daværende stabschef til en politisk kommentator. Det kan øge mulighederne for at mørklægge spindoktorers kommunikation, men understøtter også offentligt ansattes ret til ytringsfrihed, vurderer jurister
  3. Først tilbageholdt Aarhus Universitet dokumenter, som det var forpligtet til at udlevere hurtigst muligt. Efterfølgende dækkede universitetet over ulovlighederne med usande oplysninger
  4. Vejledningen om et særligt magtmiddel, som dansk politi i modsætning til svensk må anvende mod urolige udlændinge under en tvangsudsendelse, bør præciseres, lyder vurderingen fra to retsmedicinere. Rigspolitiet vil nu undersøge, om der er behov for sproglige præciseringer
  5. Minkskandalen har givet kravet om lovhjemmel velfortjent opmærksomhed. Det er nemlig et vigtigt princip i et liberalt demokrati, at alt, hvad staten foretager sig, skal kunne føres tilbage til lovgivning fra Folketinget. For også magthavere er bundet af loven, skriver forskningschef Pernille Boye Koch i kronikserien ’Liberalismen, vi elsker’
  6. I et retssamfund som det danske bliver man straffet, hvis man bryder loven. Medmindre man er politiker og har et flertal bag sig i Folketinget. Det er et demokratisk problem, mener professor i forfatningsret
  7. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i tilsynet med friskolerne frataget flere primært muslimske friskoler deres statstilskud, hvilket de seneste år har ført til flere lukninger. Ombudsmanden går nu ind i sagen. Ifølge advokater og friskolelærere halter retssikkerheden for friskolerne gevaldigt
  8. Journalist Lars Trier Mogensen tager nu luften ud af historie om sms-korrespondance med Martin Rossen, som også Information bragte. Hvad betyder den nye melding om sagen for Information, spørger medlem af Folketinget Jeppe Bruus (S) i dette debatindlæg