Organisation

Patientforeningen Danmark

Ældre kræftpatienter mødes af fordomme

Et negativt syn på ældre præger sygehusvæsenet, og behandlingen af ældre kræftsyge er langt fra optimal, viser undersøgelse

Det sociale system på anklagebænken

For tredje gang på kort tid sidder Den Sociale Ankestyrelse i dag på anklagebænken i Højesteret. Patientforeninger og jurister kritiserer det sociale system I dag står Den Sociale Ankestyrelse anklaget i Højesteret...

Overblik

Erstatning til danske naziofre *Penge fra de schweiziske bankers mørkelagte krigskonti i går sendt ud til et antal danskere. De får del i de 1,3 millioner kroner, der blev Danmark til del, da forliget mellem jødiske organisationer og schweiziske banker faldt på plads, skriver Berlingske Tidende...

Overblik

Luftigt forskningsresultat *At produktiviteten falder med seks procent, hvis luftkvaliteten i arbejdslokalet forringes, er nu videnskabeligt bevist på Danmarks Tekniske Universitet, skriver Folkeskolen...

Patientklager presser sygehuse

Alene i Vejle Amt er antallet af blodanalyser på patienter fordoblet på ti år. Angsten for klagesager får læger til at gardere sig For at have bevismateriale i en klagesag får læger taget alt for mange, unødvendige blodanalyser...

Klagesager bliver nu offentlige

Et flertal i Folketinget går imod sundhedsministeren med et forslag om, at alle afgørelser fra Patientklagenævnet skal være offentlige Der skal være større åbenhed omkring de afgørelser, som falder i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn...

Patienter: Minister blev vildledt

Sundhedsstyrelsen gav sundhedsministeren forkerte oplysninger om amternes tilbagemeldinger i Boneloc-sag Patientforeningen Danmark mener, at Sundhedsstyrelsen gav sundhedsministeren forkerte oplysninger om de tilbagemeldinger, styrelsen fik fra amterne, da det blev kendt, at der var problemer med Boneloc-hoftecementen...

Ufrivillige forsøgskaniner

Rigshospitalet anerkender ved at udbetale erstatninger, at Boneloc var et forsøg. Men det får ingen konsekvenser for de læger, som udførte forsøget ANSVARSFORFLYGTIGELSE Rigshospitalet anerkender i princippet, at der var tale om forsøg med mennesker, da man først anvendte Boneloc-cementen...

Boneloc-patient sagsøger Sundhedsstyrelsen

En Boneloc-patient har nu rejst erstatningskrav mod Sundhedsstyrelsen. Myndighederne kan ikke gå fri denne gang, mener jurist En patient, som blev opereret med Boneloc i 1994 har nu rejst et erstatningskrav mod Sundhedsstyrelsen...

Ansvaret der blev væk

Kvaliteten af sygehusenes behandlingstilbud varierer meget, og langt fra alle patienter tilbydes den bedst mulige behandling. Men når ansvaret skal placeres, er alle hurtige til at give bolden videre ANALYSE Sundhedsstyrelsen, sundhedsministeren og amterne er alle hurtige til at give bolden videre, når ansvaret for kvaliteten af den behandling, danske patienter modtager, skal placeres...

Sider

Mest læste

  1. De er testet negative i sundhedsvæsnet, alligevel er de overbeviste om, at de har sygdommen borrelia. De kæmper en sej kamp for at få deres sygdom anerkendt og søger ofte hjælp på privatklinikker i udlandet. De fleste læger afviser dem og mener, at de pågældende typisk forsøger at gøre en psykisk lidelse fysisk. Andre læger tager dem seriøst. Borrelia er ved at udvikle sig til den største kulturkamp i sundhedssektoren
  2. 300.000 danskere lider af en såkaldt funktionel lidelse. Deres patientforeninger mener, at lidelserne er fysiske, men systemet giver dem prædikatet psykisk syge. Konsekvensen er, at patienterne bla. får dårligere forsikring og forringede pensionsordninger
  3. 26 patientforeningers protester mod, at ca. 300.000 patienter får stemplet 'funktionel lidelse', er seneste skridt i årelang strid om årsagen til uforklarlige sygdomme sidder i hjernen eller i kroppen. Men hvorfor er striden om grænserne mellem sjæl og legeme stadig så uforsonlig?
  4. Det er ikke rimeligt, at mindretallets sundhedsproblemer partout medføre restriktioner for det flertal, som godt kan nyde med måde