Organisation

Patientklagenævnet

22. september 1998

Ufrivillige forsøgskaniner

Rigshospitalet anerkender ved at udbetale erstatninger, at Boneloc var et forsøg. Men det får ingen konsekvenser for de læger, som udførte forsøget ANSVARSFORFLYGTIGELSE Rigshospitalet anerkender i princippet, at der var tale om forsøg med mennesker, da man først anvendte Boneloc-cementen...
22. juli 1998

Lægeforeningens censur

Jeg fortsætter naturligvis uændret min virksomhed, selvom jeg har fået en næse - men hvad med de yngre lægers ytringsfrihed? Læger En sætning i en boganmeldelse i Information har påført mig en næse fra Lægeforeningen...
Anmeldelse
9. juni 1998

De forstokkede læger

- og deres tro revsere. To udgivelser sætter fokus på lægestanden NYE BØGER Hvordan er det, vi bliver behandlet som patienter? Det er der lige udkommet to vidt forskellige og tankevækkende bøger om...
16. februar 1998

Sindssyge er farlige

Psykiatriområdet er gennemsyret af historiske fordomme om at sindslidende er en særlig farlig gruppe, som samfundet har en særlig ret til at beskytte sig imod PSYKIATRILOV juridisk konsulent, Center for Ligebehandling af Handicappede Justitsministeren og hans embedsmænd sidder i øjeblikket og læser høringssvarene efter fremlæggelsen af lovforslaget om ændring af psykiatriloven...
2. januar 1998

Skarp kritik af retslægerådet

Domstolene og især Retslægerådet svigter tvangsofre, siger politikere efter dommerkritik af ny psykiatrilov "Domstolene har ikke fungeret, og Retslægerådet er under al kritik på det her område...
14. november 1997

Klagenævn beskytter læger

Sagerne må behandles åbent - og hurtigere end de nuværende op til fire år SUNDHED Patientklagenævnet har væ-ret til debat i den senere tid - dels i Lone Scocozzas kronik i Information den 20...
20. oktober 1997

Prognose: Skizofren

Charlotte Ladefoged fik førtidspension mod sin vilje, fordi hun blev erklæret skizofren - hun klagede til Patientklagenævnet, som var tre år om at afgøre hendes sag I 1994 klagede Charlotte Ladefoged for første gang i sit liv til Patientklagenævnet...
Kronik
20. oktober 1997

Når patienter klager

For det store antal klagesager over fejlbehandling er det ikke særligt indlysende, hvor skylden ligger. Men hvorfor er det så svært at få medhold? RET BESET Patientklagenævnet finder at overlæge XX ikke har overtrådt lægelovens paragraf 6, stk 1 ved sin behandling af YY...
20. oktober 1997

Tre timer til 30 klager

Efter en typisk årelang sagsbehandling afgøres sager i Patientklagenævnet på lyntid - det mindsker chancen for at få medhold, mener medlem af nævnet Seks minutter. Det er, hvad man i Patientklagenævnet gennemsnitligt bruger på at afgøre en klagesag...
13. oktober 1997

Kampen mod diagnosen

Et kortvarigt hospitalsophold gav en studerende diagnosen skizofren, og blev det første møde med et system, der har god tid En eftermiddag i 1991, dagen før sin 26-års fødselsdag, tager Charlotte Ladefoged sin cykel og kører fra sin kollegielejlighed i Skindergade i København til Kommunehospitalet...

Sider

  • Anmeldelse
    9. juni 1998

    De forstokkede læger

    - og deres tro revsere. To udgivelser sætter fokus på lægestanden NYE BØGER Hvordan er det, vi bliver behandlet som patienter? Det er der lige udkommet to vidt forskellige og tankevækkende bøger om...