Organisation

Personalestyrelsen

13. april 2004

Mere i løn til universitetsledere

De nye universitetsbestyrelser får nu mulighed for at give dekaner og institutledere mere i løn. En ny aftale indgået mellem Personalestyrelsen og Akademikernes Centralorganisation (AC) betyder, at dekaner og institutledere i stedet for centralt fastsatte tillæg til deres grundløn vil få tillæg, der er individuelt forhandlet med universitetets bestyrelse...
18. januar 2003

Lokalt/globalt

Lokalt VKO: Flere penge til ventelister *Hverken VK-regeringen eller Dansk Folkeparti vil udelukke, at sygehusene bør have flere penge for at understøtte succesen med de lavere ventelister...
31. august 2002

Flaskedrengene i auditoriet

Ingen pension, nul ferie med løn og ingen løn for deltagelse i møder – det er vilkårene for en stor gruppe universitetslærere. De har arbejdet på daglejervilkår i op til 15 år, selvom de på nogle fag står for over halvdelen af undervisningen
27. august 2001

Staten mangler kvindelige chefer

Finansministeriet indleder kampagne for at få kvinderne til at bestride lederposter i det offentlige

Sider

  • Nyhed
    29. april 2009

    Sundhedsfaglige kandidater forskelsbehandles

    Mange akademikere fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet får mindre i løn og dårligere pension end deres kolleger fra andre uddannelser. Grunden er, at de hører under Sundhedskartellet - og ikke de almindelige akademiske fagforeninger
    De sundhedsfaglige kandidater, der har en professionsbacheloruddannelse, kommer i klemme, når de som færdige kandidater skal forhandle løn og arbejdsvilkår. De hører nemlig under Sundhedskartellet og får derfor en meget lavere grundløn end deres lige så akademiske kolleger, der er i Magisterforeningen.