Organisation

Professionshøjskolen Metropol

Nyt sorgcenter vil hjælpe dem, som bliver syge af sorg

Sorg er et menneskeligt grundvilkår. Men omkring 20.000 danskere rammes årligt af kompliceret sorg, som er vedvarende og invaliderende. De mangler et sted at gå hen, både i sundhedssystemet og i omgangskredsen. Det vil det nyåbnede Nationale Sorgcenter gøre op med

Regeringen undersøger øget statsstyre af uddannelser

Flertallet af landets uddannelsesinstitutioner er blevet selvejende de seneste 20 år, men nu har regeringen sat gang i en undersøgelse af fordelene ved at samle byggeopgaverne under staten igen. Det vækker stor bekymring hos uddannelserne, der ser det som et forsøg på at rulle selvejet tilbage

Metropolkritik trukket tilbage

Som tidligere beskrevet fik professionshøjskolen Metropol en ringe arbejdstilsynsrapport, der viste, at underviserne var under stort pres – og at tidspresset forringede medarbejdernes sikkerhed og sundhed, efter at arbejdstidsaftalen blev fjernet

Rektorer advarer mod nye eksaminer

Der mangler penge til at gennemføre de nye eksaminer, der lægges op til i regeringens udspil til reform af læreruddannelsen. Det mener rektorerne på professionshøjskolerne, men ministeren afviser

’Talentdebatten er blevet afpolitiseret’

Engang var det politisk ukorrekt at tale om talentudvikling. I dag opfattes det som let nødvendigt for en velfungerende samfundsøkonomi

Lærerstuderende skal undervise mere

De lærerstuderende er blevet bedre til dansk, men de er ikke blevet gode nok til at undervise, konkluderer et nyt langtidsstudie. Løsningen er mere undervisning og måske et farvel til tanken om universitetsuddannede lærere, siger ministeren

SF vil forpligte kommunerne til at tage praktikanter

Regeringspartiet vil øge optaget på de mellemlange uddannelser og forpligte kommunerne til at tage imod flere praktikanter, så der kan blive uddannet flere skolelærere, pædagoger og socialrådgivere

Studerende kritiserer Metropols ledelsesstil

Ledelsen på Professionshøjskolen Metropol skal have 'ro' til at udtænke en ny struktur efter et underskud på 34 mio. kr. Derfor får bestyrelsen ikke oplysninger om planerne, før beslutningen skal tages. 'En skandale,' lyder det fra de studerende

Kommunerne: Ny seniorordning forringer nedslidtes vilkår

Kommunerne kommer til at betale det meste af regningen for den nye seniorførtidspensionordning. Sigtet er, at færre nedslidte seniorer skal kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid, lyder KL's og arbejdsmarkedsforskers vurdering

Metropol-lærerne underviser mindre end otte timer om ugen

Lærerne på professionshøjskolen Metropol bruger 21 procent af deres gennemsnitlige arbejdstid på undervisning på grunduddannelserne svarende til knap otte timer om ugen. Rektor ønsker mere tid brugt i klasselokalet

Sider

Mest læste

  1. Sorg er et menneskeligt grundvilkår. Men omkring 20.000 danskere rammes årligt af kompliceret sorg, som er vedvarende og invaliderende. De mangler et sted at gå hen, både i sundhedssystemet og i omgangskredsen. Det vil det nyåbnede Nationale Sorgcenter gøre op med
  2. Flertallet af landets uddannelsesinstitutioner er blevet selvejende de seneste 20 år, men nu har regeringen sat gang i en undersøgelse af fordelene ved at samle byggeopgaverne under staten igen. Det vækker stor bekymring hos uddannelserne, der ser det som et forsøg på at rulle selvejet tilbage