Organisation

Retsplejerådet

23. december 1998

Sig retten snegler

"Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist..." Artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention JA, DET STÅR DER! Det er en menneskeret, at retten hummer sig...
10. juli 2001

En dobbelt Frank

»Efter Justitsministeriets opfattelse bør forbudet mod at offentliggøre domsudskrifter mv. gælde, uanset hvornår de udleveres«. Skrivelse fra Frank Jensen, 29.juni 2001 »En fri og let adgang til retsafgørelser er et helt nødvendigt led i et retssamfund, fordi det giver borgerne indblik i, hvad der er gældende ret, og hvorledes retsvæsenet fungerer«...
2. september 2003

Ulige våben

MAN KENDER DEM godt, disse privatpraktiserende advokattyper. Velnærede, i nålestribet og cigar, med blankpudset messingskilt i Bredgade og privatvilla med portvin og pejs i Charlottenlund, hvortil de suser i Mercedes eller BMW...
21. april 2005

Regeringen udsulter retshjælp til fattige

Advokatrådet kritiserer nu justitsministeren for - af sparehensyn - at afskære svagt stillede borgere fra hjælp til retssager
10. april 2006

Birthes protest

På frihedens side kaldte Birthe Rønn Hornbech selv sin bog. Gyldendal ændrede titlen til Tale er guld. På skrift langer Venstres retsordfører ud efter dobbelmoral og populisme i dansk politik i sin fjerde debatbog
21. april 2005

Retshjælp

- Mange advokater giver i dag frivillig og gratis retshjælp, bl.a. i såkaldte advokatvagter. Det system fortsætter ifølge det ny lovforslag. - Hvis en borger opfylder de økonomiske kriterier for gratis retshjælp, kan han ved mindre juridiske spørgsmål få betalt sin advokat, hvis regningen er på under 800 kroner...
5. april 2005

Ny kritik af domstole som ’lovgivere’

En stor del af Menneskerettighedsdomstolens indflydelse på dansk lovgivning er skjult, påpeger juraprofessor. Menneskeretsekspert afviser kritikken
10. juli 2004

’Hr. dommer, jeg protesterer!’

Er det glamurøse amerikanske retsvæsen på vej til at vinde indpas i danske retssale? Ja, siger kulturantropolog. Nej, mener jura-ekspert
17. oktober 2003

OVERBLIK - KULTUR

Tabloid: Det bliver for dyrt *I udlandet gør de det. Den ene avis efter den anden: Senest har The Independent i England lanceret en version af avisen i tabloid-format og i Sverige kommer Dagens Nyheter også i formatet, der herhjemme som oftest forbindes med de tre S’er: Sensation, Sport og Side-ni-pige...
10. maj 2003

Danske bunkeretssager på vej

Danskere, der har fået kræft efter rygning, har taget skade af medicin, eller er blevet snydt af bankerne, skal – efter amerikansk forbillede – kunne rejse kollektive krav om erstatninger, mener regeringen

Sider