Organisation

RUC

Professor: Afgift på energioverforbrug

Selv om de senere års energiafgifter er steget, gavner det ikke miljøet som planlagt, fremgår det af rapport Professor i økonomi Jesper Jespersen, Roskilde Universitetscenter (RUC), foreslår nu en ændring af den eksisterende CO2-afgift, så den for karakter af en overforbrugsafgift...

Studerende skal have mere indflydelse

Forskerne går glip af politisk modspil fra de studerende. Og det giver universiteterne en demokratisk underskud MAGTFOR-DELING Det gærer og bobler på universiteterne. Lørdag den 13...

OSCE er truet

Af TUE MAGNUSSEN lektor ved RUC pt. stipendiat i international politik ved European Studies University of Sussex Det danske formandsskab af OSCE var langtfra så succesrigt som udenrigsministeren påstår FRED Der er al mulig grund til at fremhæve Den europæiske Sikkerheds- og samarbejdsorganisation OSCE som et muligt vigtigt instrument til opbygning af et fredeligere sikkerhedspolitisk klima i Europa, og der bør være ros til næsten ethvert initiativ til fred på Balkan...

Skænderier ud af retssalene

Der er opbrud i den danske tradition for at løse konflikter mellem mennesker i retten. Mægling og forsoning kan erstatte dommerens hammerslag Thi kendes for ret.... Med disse ord afsiger dommeren sin dom over de to stridende parter i retssalen, en far og hans søn...

Forudsætningerne for energiplan trues

Elværkerne er bagud med planerne om at bruge halm i kraftværker - Samtidig vil øko-landmænd holde på halmen Halmen på de danske marker var tænkt som et væsentligt element i den omstilling af den danske energisektor, som skulle sikre nedskæringen af CO2-udledningerne i overensstemmelse med regeringens energiplan...

Studenterne vil have mere demokrati

Studenterne er skeptiske over for det reelle indhold i fem forbedringer af Universitetsloven, som undervisningsminister Ole Vig Jensen har bebudet. Problemet er, at universitetet stadig i bund og grund skal køres som en virksomhed, mener Mads Engholm, som leder Danske Studerende Fællesråd...

Intellektuelle efterlyser marxistisk retsopgør

Vi har brug for et retsopgør med marxismens følgesvende, mener svenske intellektuelle "Everything that is solid, melts into the air". Med denne smukke sentens sluttede en stor konference om marxismen og de intellektuelle, der har revet op i gamle sår de sidste tre dage på Roskilde Universitetscenter...

Fahrenheit '97

Bogforum '97 er et triumftog for familieværdierne og læsehestenes hyggelige småsysler BOGMESSE Bogforum '97 var præget af de nære værdiers konsensus og familieidyllens politiske korrekthed...

Gen-roe hænger i en tynd tråd

Miljøstyrelsen har hele to gange overset undersøgelser, der viser, at ukrudts-midlet Roundup er farligere end hidtil antaget De nye oplysninger om sprøjtemidet Roundup's giftighed skaber nu tvivl om den gensplejsede roe, som miljøminister Svend Auken for nylig gav grønt lys for...

Styret af tv-programmer

Gregers Dirckinck-Holmfelds Danmarks-krønike er velskrevet men uforpligtende underholdning Ny bog Fra 1976 til 80 udsendte den legendariske journalist Paul Hammerich med stor succes en Danmarkskrønike i tre bind om tiden 1945-72, fra befrielsen til folkeafstemningen om dansk medlemsskab af EF...

Sider

Mest læste

  1. Vores smag afgør, hvor vi sætter vores kryds, og smagen er bestemt af den klasse, vi tilhører. Det politiske landskab er klassedelt, og alle har ikke lige muligheder, viser ny bog
  2. I dag udkommer den tysk-amerikanske politiske tænker Hannah Arendts 'Menneskets vilkår' fra 1958. En række Arendt-kendere vurderer hendes aktualitet i dag, hvor offentligheden smuldrer, og de teknologiske muligheder i menneskelivet er anderledes, end da Arendt skrev sin bog Hannah Arendts ærinde i hovedværket Menneskets vilkår, der udkommer på dansk i dag, er at genindsætte politikken som det vigtigste område for menneskelig handling...
  3. Etiske kodeks for leverandører i tredjeverdens lande kan gøre mere skade end gavn, siger forskere
  4. Vi lægger sjældent mærke til dem, men de gør hele forskellen. Småord som ’jo’, ’vel’ og ’nok’ adskiller dansk fra de fleste andre sprog i verden – og alligevel er deres betydning aldrig blevet beskrevet i dansk grammatik. Det rådes der nu bod på i et grammatisk storværk, hvor der sgu også er blevet plads til sgu
  5. Forkælet? Det handler ikke kun om de hippier, der engang var hyllet ind i patchwork og socialistiske slogans, og som nu er endt i 2900 Happiness. Hele 68-generationen, fra venstre til højre, er møgforkælet. Nu fejres de med en ny skattelettelse
  6. Kvinderne er ikke mere undertrykte end manden, der fylder i fængslerne, depressionsstatistikkerne, på herbergerne og ikke kan finde sin plads, hverken i skolen eller i hjemmet
  7. Kvindelige studerende oplever sexchikane på danske universiteter. Sådan lyder det fra 48 anonyme kvindelige studerende, der på tværs af universiteter har skrevet et åbent brev til deres rektorer. Flere universiteter planlægger allerede tiltag, der skal hjælpe krænkede studerende
  8. Universiterne er ikke uafhængige af det samfund, der betaler for dem – og det behøver de heller ikke at være. Men det er ikke et argument for at lade embedsmænd og politikere detailstyre universiterne, mener institutleder og forfatter Maja Horst i Moderne Ideer Podcast