Organisation

RUC

Kommentar
14. oktober 2010

Mest mulig visdom for pengene

Vismændenes seneste rapport er som sædvanlig spild af penge
Interview
20. september 2010

Erling Olsen: Jeg blev RUC-rektor som drilleri

RUC's første rektor, Erling Olsen, blev i fredags tildelt titlen æresdoktor. Selv kalder han udnævnelsen til rektor i 1970 for 'drilleri fra den borgerlige regerings side'
RUC's første rektor, Erling Olsen, blev i fredags tildelt titlen æresdoktor. Selv kalder han udnævnelsen til rektor i 1970 for 'drilleri fra den borgerlige regerings side'
Nyhed
6. september 2010

Ledelsesudgifter udhuler universiteternes budgetter

Universiteternes udgifter til administration og ledelse er steget voldsomt fra 2005 til 2009. På de store universiteter er der sket en fordobling, mens RUC har femdoblet udgifterne. Der er kommet flere og dyrere chefer, men det har ikke skabt en mere effektiv administration, mener tillidsfolk
Universiteternes udgifter til administration og ledelse er steget voldsomt fra 2005 til 2009. På de store universiteter er der sket en fordobling, mens RUC har femdoblet udgifterne. Der er kommet flere og dyrere chefer, men det har ikke skabt en mere effektiv administration, mener tillidsfolk
Kommentar
1. september 2010

Flere studerende kræver flere midler

Den glædelige udvikling, at flere unge ønsker at tage en videregående uddannelse, må ikke blive standset af ideen om, at vi for færre midler kan skabe både bedre, større og mere effektive universiteter
Den glædelige udvikling, at flere unge ønsker at tage en videregående uddannelse, må ikke blive standset af ideen om, at vi for færre midler kan skabe både bedre, større og mere effektive universiteter
Baggrund
4. august 2010

Wikileaks er web-ideologernes vådeste drøm

Den oprindelige idé bag internettet var at skabe et demokratiserende bindeled mellem magthavere og borgere. Wikileaks forløser drømmen og løfter internettet fra mest af alt at handle om sex og pladder, vurderer eksperter
Wikileaks grundlægger, Julian Assange, har med skabelsen af sit whistleblower-website, skabt  idealet om en en informations-gennemskuelighed, som oplysningssamfund bygges på, mener tilhængere, mens andre dels mener, at det uundgåeligt ville være kommet under alle omstændigheder med nettets muligheder - eller at de traditionelle medier lige så godt kunne udfylde samme funktion.
Kommentar
10. juli 2010

Er hjemmeplejens fiflerier modmagt?

New Public Management-traditionen i sin grove form må siges for alvor at have slået fejl
'New Public Management'-traditionen må siges for alvor at have slået fejl. Det samme kan siges om FOA's arbejde på pleje-området, hvor det ikke er lykkedes at kanalisere sosu'ernes utilfredshed ind i en konstruktiv faglig kamp.
Kronik
10. juni 2010

Er de veluddannede mere tolerante?

Hvis det er korrekt, at det ikke mindst er de veluddannede forældre, der fravælger folkeskolen, hvad siger det så om de veluddannedes holdning til den multietniske virkelighed og deres tolerance over for nydanskere?
En undersøgelse fra 2007 viser, at forældre (både danske og med anden etnisk baggrund) begynder at trække deres børn ud, når mere end hver tredje elev på en skole er tosproget - og det er særligt de højtuddannede forældre, der gør det.
Baggrund
2. juni 2010

Skal modvilje mod Taleban, Hamas og al-Shabaab bremse nødhjælp?

Angrebet på nødhjælps-konvojen til Gaza forsvares med henvisning til, at der er tale om en organisation med bånd til terrorbevægelser. Men er det overhovedet en rolle for nødhjælpsorganisationer at tænke politisk?
Den tyrkiske premierminister Erdogan rasede i går mod Israel efter aktionen mod nødhjælpskonvojen. En aktion, Erdogan kalder for 'stats-terrorisme', og som også fik demonstranter på gaderne i adskillige lande - her ved 
 den israelske ambassade i Ankara i Tyrkiet.
Baggrund
2. juni 2010

Ulige lønvilkår begynder allerede på uddannelserne

I traditionelle mandefag inden for politiet og forsvaret får de studerende løn under uddannelse. Mens de studerende på lærer- sygeplejerske og pædagoguddannelsen må nøjes med SU
Politielever får 23.000 kr. pr. måned under hele uddannelsen, mens sygeplejersker får 5.300 i SU under deres.
Kommentar
27. maj 2010

Ulandsbistand er ikke ligegyldig

Kan man blot skære 10 procent af ulandsbistanden, uden at det har nogen nævneværdig betydning?
Danmark indgået aftaler med regeringerne i fattige lande om flerårige bistandsprogrammer. Nogle af disse må nu brydes. Hér bygges en dæmning for at forbedre vandingsforhold.

Sider