Organisation

Søfartsstyrelsen

Nyhed
9. juli 2016

Søfartsstyrelsen erkender fejl

Det var først, da Information i foråret 2016 bad om aktindsigt i materialet, at Søfartsstyrelsen fik journaliseret de 10 dokumenter
Analyse
26. maj 2016

Minister blev presset under samråd om Scandinavian Star

Selv om erhvervsminister Troels Lund Poulsen gjorde sig store anstrengelser under gårsdagens samråd om Scandinavian Star for at forsikre om sin vilje til at få alle oplysninger frem, var der adskillige spørgsmål, han ikke lige kunne svare på
Selv om erhvervsminister Troels Lund Poulsen gjorde sig store anstrengelser under gårsdagens samråd om Scandinavian Star for at forsikre om sin vilje til at få alle oplysninger frem, var der adskillige spørgsmål, han ikke lige kunne svare på
Baggrund
19. april 2016

Henvendelser om Scandinavian Star blev holdt ude af Søfartsstyrelsens system

Ikke nok med, at Søfartsstyrelsen talte en medarbejder fra på egen hånd at henvende sig til norsk politi med sin mulige viden om brandkatastrofen på Scandinavian Star. Nu viser det sig, at styrelsen end ikke journaliserede henvendelserne, selv om de ifølge en ekspert havde pligt til det
Den tidligere skibsinspektør Flemming Thue Jensen ’fatter ikke’, at hans tilbud om at bistå den genåbnede norske efterforskning af mordbrandene på Scandinavian Star ikke blev givet videre til norsk politi. Der var nemlig ifølge Thue Jensen tale om ’en bombe’ og ’afgørende nyt’
Nyhed
18. april 2016

Scandinavian Star: Kan detaljer være for små, når det drejer sig om 159 døde?

En række offentliggjorte mails kaster lys over, hvordan danske myndigheder agerede i sommeren 2014, da to tidligere skibsinspektører tilbød at kontakte norsk politi, der netop havde genoptaget efterforskningen af branden på Scandinavian Star
Mordbrandene på Scandinavian Star i 1990 kostede 159 mennesker livet. Selv om to tidligere skibsinspektører fra Søfartstyrelsen i 2014 tilbød at stille sig til rådighed for den genåbnede efterforskning i Norge, var de danske myndigheder tilbageholdende med at videreformidle tilbuddet og den konkrete mistanke – eller ’teori’ – som de var blevet præsenteret for
Baggrund
30. marts 2016

Søfartsstyrelsen vil gennemgå arkiver om Scandinavian Star

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen viger dog uden om at pålægge Søfartsstyrelsen at afklare, om medarbejdere fra styrelsen var på kajen, da Scandinavian Star ankom til Frederikshavn en uge før katastrofebranden i 1990
Som det største ruteskib mellem Norge og Danmark, lagt til kaj få hundrede meter fra det lokale kontor, kan Søfartsstyrelsen dårligt have overset færgen forud for dens katastrofale rejse i 1990. Og der er da også tegn på, at styrelsen måske har været mere bevidste om færgen, end de hidtil har givet udtryk for.
Leder
3. marts 2016

Har Troels Lund Poulsen modet?

At to pensionerede danske embedsmænd nu efter 26 års tavshed har delagtiggjort andre i viden om katastrofen, som de tidligere har holdt for sig selv, er derfor – selv om det har været for længe undervejs – udtryk for mod. Spændende at se, om den snart 40-årige Troels Lund Poulsen tør være lige så modig.
Nyhed
25. februar 2016

3F: Hvorfor blev færgen Scandinavian Star ikke inspiceret før branden?

Siden katastrofen på Scandinavian Star i 1990 har fagforeningsmanden Henrik Berlau kritiseret, at Søfartsstyrelsen i Frederikshavn undlod at inspicere færgen, inden den blev sat i passagerfart. Han opfordrer de tidligere ansatte i styrelsen, der har brudt tavsheden om mulige gerningsmænd, til også at fortælle om styrelsen
Styrelsens rolle i sagen om branden på Scandinavian Star er ikke godt nok belyst, mener 3F
Baggrund
8. maj 2010

Han døde af sin drengedrøm

Den 18-årige maskinapirant Jon Sandholt fik kun fem sejldage på Svendborg-coasteren Orasila, der sejlede på Østgrønland. Den 16. januar 2009 kæntrede han sammen med skibets førstestyrmand fra en åben arbejdsjolle, og begge forsvandt i det iskolde hav. Rederiet slap med en mindre bøde, fordi skibet manglede det påbudte sikkerhedsudstyr - bl.a. en redningsdragt til 3.000 kr.
Den 18-årige maskinapirant Jon Sandholt fik kun fem sejldage på Svendborg-coasteren Orasila, der sejlede på Østgrønland. Den 16. januar 2009 kæntrede han sammen med skibets førstestyrmand fra en åben arbejdsjolle, og begge forsvandt i det iskolde hav. Rederiet slap med en mindre bøde, fordi skibet manglede det påbudte sikkerhedsudstyr - bl.a. en redningsdragt til 3.000 kr.
Nyhed
15. april 2010

Rigsadvokat skal se på færgebrand igen

Justitsministeren har bedt rigsadvokaten om at vurdere, om bl.a. udtalelser fra svenske og norske brandteknikere bør føre til, at 20 år gammel færgebrand skal undersøges forfra
Baggrund
3. april 2010

Hvad nu, hvis det havde været en dansker?

Det danske fragtskib Tor Anglia måtte i november 2007 konstatere, at et besætningsmedlem var savnet, da en matros ikke mødte på morgenvagten. Han har nok begået selvmord, mente kaptajnen og sejlede med rederiets accept videre, hvorefter sagen blev henlagt. Indtil der kom et brev fra matrosens søster ...
Det danske fragtskib Tor Anglia måtte i november 2007 konstatere, at et besætningsmedlem var savnet, da en matros ikke mødte på morgenvagten. Han har nok begået selvmord, mente kaptajnen og sejlede med rederiets accept videre, hvorefter sagen blev henlagt. Indtil der kom et brev fra matrosens søster ...

Sider

 • Scandinavian Star
  10. januar 2022

  Eftersyn af Bahamas-skib øger kritik af myndighedssvigt i Scandinavian Star-sag

  I december 1983 besigtigede Søfartsstyrelsen det Bamahas-flagede skib Scandinavia, inden det blev sat i rutefart mellem København og Oslo. Det husker både overstyrmanden og kaptajnen. Det har betydning for en pågående undersøgelse af myndighedernes rolle i forhold til katastrofeskibet Scandinavian Star, som ikke blev synet før branden i 1990, der kostede 159 menneskeliv
  Overlevende hjælpes i land fra det udbrændte Scandinavian Star i april 1990. Både Scandinavia og Scandinavian Star var passagerskibe, begge med Bahamas-flag, begge på rute fra Danmark til Norge, begge omfattet af samme regler. De er derfor sammenlignelige, siger den tidligere sømandsformand Henrik Berlau.
 • Nyhed
  17. juni 2020

  Scandinavian Star-direktør siger, at han var i kontakt med Søfartsstyrelsen, inden skibet blev sat i fart

  Knap tre måneder før, at Scandinavian Star blev indsat på sin rute, henvendte rederidirektør Ole B. Hansen sig ifølge sin egen forklaring til en overskibsinspektør i Søfartsstyrelsen. Direktøren ville høre, om manglende sprinkleranlæg i passagerkahytterne var et problem, fremgår det af en aktindsigt. Det strider umiddelbart imod styrelsens mangeårige forklaring om ikke at have noget at gøre med Scandinavian Star
  Rederidirektør Ole B. Hansen (t.v.) og kaptajn Hugo Larsen i en pause mellem vidneafhøringer i Sø- og Handelsrettet i København i 1990 efter katastrofen på Scandinavian Star. Ole B. Hansen blev senere dømt i Danmark for overtrædelse af lov om sikkerhed til søs. En straf han dog aldrig afsonede, fordi han stak af til Spanien.
 • Kronik
  9. september 2021

  Havmiljøet er for vigtigt til, at vi kan begå de samme fejl, som vi begik på landjorden

  Den uheldige udvikling for havmiljøet kan vendes, men det kræver gentænkning af havnplanforslaget med økologisk bæredygtighed som ledestjerne. Underprioriteringen af naturen i havet til fordel for økonomiske interesser kender vi fra landjorden, så lad os ikke gentage fejlen, skriver marinbiolog og lektor emeritus Michael Olesen i denne kronik
  Hvis vi skal optimere udnyttelsen af havet, skal vi satse på i så høj grad som muligt at bevare og genskabe livsbetingelserne for den mangfoldighed af vilde dyr og planter, som havet heldigvis stadig rummer.
 • Dødsbrand
  26. august 2021

  Sømandsformand: Søfartsstyrelsen brød loven ved ikke at inspicere Scandinavian Star

  Søfartsstyrelsen skulle have stoppet Scandinavian Star, inden den i april 1990 blev sat i rutefart mellem Frederikshavn og Oslo. Undladelsen fik fatale konsekvenser for 159 passagerer, mener den tidligere formand for Sømændenes Forbund, Henrik Berlau, der nu anklager styrelsen for direkte at have brudt loven
  Katastrofen på Skandinavian Star natten til den 7. april 1990 kostede 159 personer livet. Søfartsstyrelsen brød dansk lov, da de lod Scandinavian Star gå i fast rutefart med passagerer fra en dansk havn uhindret, usynet og uden farttilladelse, lyder anklagen nu fra Henrik Berlau, der er tidligere formand for Sømændenes Forbund.