Organisation

Sundhedsstyrelsen

18. august 1998

Kontrol af læger skal skærpes

Der er stor forskel på, hvor meget medicin praktiserende læger ordinerer til patienterne. Regeringens medicinudvalg foreslår, at amterne og Sundhedsstyrelsen skal kunne gribe ind Der er store forskelle på de praktiserende lægers ordinering af medicin til patienterne...
13. august 1998

Systemet opgiver tunge misbrugere

Forskningsprojekt afdækker, at behandlingssystemet sætter 'det dårlige selskab' uden for døren Det danske behandlingssystem har fuldstændig opgivet de såkaldt tunge eller udstødte alkohol-, stof- og blandingsmisbrugere...
12. august 1998

Danske læger halter bagud

Dårlig koordinering forsinker indførelse af ny og mere effektiv sygdomsbehandling Mangel på kontrol og koordinering af danske lægers valg af behandlingsmetoder betyder, at der ofte går lang tid før nye og mere effektive behandlingsformer tages i brug...
16. juli 1998

Faglig nysgerrighed efterlyses

Sammenligning mellem overlevelsestiden for ubehandlede og behandlede brystkræftpatienter må være et uomgængeligt krav fra patientside KRÆFT På baggrund af indlægget, 'Behandling er et valg', som blev bragt i Information den 18...
27. juni 1998

Venter på Viagra

INTERMETZO Der findes ikke dårligt vejr, der findes kun forkerte klær. Således kan man billedligt talt engang i fremtiden sige om, hvad det skal være. Menneskenes børn vil kunne indrette sig hensigtsmæssigt efter forholdene og ændre radikalt på naturen, det billige skidt...
22. juni 1998

Bevar de små fødeafdelinger

Den lille fødeafdeling er et naturligt valg for mange kvinder, og jeg kan blive rigtig bange, når jeg tænker på, hvilken fødselskultur som forsvinder, hvis man beslutter at nedlægge de små afdelinger FØDSEL Den 22...
19. juni 1998

NYHEDSOVERBLIK

Pinsepakke koster 3,5 mia. kr. *Håndværksrådet vurderer, at pinsepakken kommer til at koste erhvervslivet 3,5 milliarder kroner, når alle delene er trådt i kraft i 2002. "Med den røde pakke lænses virksomhederne for likviditet, og der skubbes yderligere administrative byrder over på virksomhederne...
18. juni 1998

Behandling er et valg

Vi mangler en ordentlig under-søgelse af mulig-hederne for at overleve ubehandlet brystkræft KRÆFT Jytte Willadsen anmeldte den 9. juni Margrethe Lomholt Kemp og Peter Kemps bog Et liv der ikke dør om lægen Margrethe Lomholt Kemps sygdom og død...
Kronik
15. juni 1998

Dumme piger går til Mødrehjælpen

I disse dage er det 25 år siden, vi fik fri abort ved lov. Men den konservative justitsminister må dele æren med de kvinder, som i årevis havde taget sagen i egne hænder HISTORISK SET Det er i virkeligheden en revolution, der ganske stille er foregået; ...
10. juni 1998

Ve-race på landevejene

Af KIRSTEN ØSTERGÅRD jordemor tilknyttet fødeafd. i Svendborg samt Hjemmefødselsordningen Sygehus Fyn Vi skal bevare vore fødesteder med de gode valgmuligheder, de repræsenterer for befolkningen FØDSLER Til min store forbløffelse citerer Information den 22...

Sider