Organisation

Syriza

IMF lægger pres på EU og Grækenland

Konklusionen i IMF’s seneste rapport er klar: Grækerne har brug for at få eftergivet gæld. Men IMF nedtoner budskabet af hensyn til de forestående valg i flere EU-lande

Hvorfor er nye EU-kritiske bevægelser ikke slået igennem i Danmark?

Alternativet og Enhedslisten har knyttet sig til de to forskellige EU-kritiske grupper DiEM25 og Plan B. Men selvom grupperne henvender sig til de mange danskere, der er utilfredse med EU, har de endnu ikke gjort sig bemærket i den brede befolkning

’Populisme er som sådan ikke et emne, der er værd at diskutere’

Alle taler om populisterne, men hvem er de egentlig? Information har opsøgt nogle af dem, der normalt bliver stemplet som populister, for at høre, hvad de selv mener om populisme. Forståelsen af begrebet viser sig at være temmelig forskelligartet

Hvis du er uenig med populisterne, er du ikke en del af folket

Populismen kan hverken defineres ud fra politisk stil, ideologi eller en bestemt type vælgere. I stedet skal den kendes på en logik om at være den eneste legitime repræsentant for et forestillet ægte og homogent folk. Og det gør den grundlæggende farlig, mener idéhistoriker Jan-Werner Müller

Nyt bistandssystem skal redde arbejdsløse grækere

En hårdt presset regering i Athen kæmper for et nyt bistandssystem, der skal være et plaster på såret til mange arbejdsløse, der ikke får én eneste euro i understøttelse

Grækernes svære år

De argumenter, Syriza og navnlig Varoufakis brugte til at udfordre den europæiske krisehåndteringspolitik, som ikke alene har svækket det græske samfund, men også de europæiske institutioners troværdighed, var og er rigtige.

Humanisme ved Europas port

Syriza-regeringen fortjener ros, fordi den åbnede Europas porte med en åben og humanistisk flygtningepolitik. Men mit besøg i et asylfængsel på Lesbos understreger med al tydelighed, at situationen udvikler sig til en katastrofe, hvis vi lader grækerne stå alene med ansvaret

Tsipras’ tredje sejr

Måske var den første Tsipras-regerings største taktiske fejl, at et euroexit aldrig blev luftet som en reel mulighed

Arbejdstøjet venter efter Tsipras’ comeback

Den nye græske venstrefløjsregering skal til at levere resultater for at få gang i økonomien og kommer snart for alvor til at lægge sig ud dem, der vil miste penge og privilegier

Fra græsk folkehelt til forræder

Syriza risikerer nederlag ved det græske valg søndag, for det er blevet sværere at se forskel på regering og opposition. Grækerne længes efter den brede koalition, som Alexis Tsipras afviser

Sider

Mest læste

  1. Populismen kan hverken defineres ud fra politisk stil, ideologi eller en bestemt type vælgere. I stedet skal den kendes på en logik om at være den eneste legitime repræsentant for et forestillet ægte og homogent folk. Og det gør den grundlæggende farlig, mener idéhistoriker Jan-Werner Müller
  2. Alle taler om populisterne, men hvem er de egentlig? Information har opsøgt nogle af dem, der normalt bliver stemplet som populister, for at høre, hvad de selv mener om populisme. Forståelsen af begrebet viser sig at være temmelig forskelligartet
  3. Alexis Tsipras og hans venstrefløjsparti Syriza kom til magten i Grækenland med løfter om et opgør mod nyliberalismen og EU’s sparepolitik, men nu vil han blive straffet af vælgerne for at have bøjet sig for de kræfter, han ville bekæmpe
  4. Nervekrigen er i fuld gang. Syrizas krav om genforhandling og eftergivelse af gæld vil givetvis medføre lignende krav fra andre kriseramte eurolande
  5. Han blev valgt på løfter om at ville gøre op med EU’s sparepolitik. Nu har han stort set gennemført den – og betegner det som en succes
  6. Europas politiske elite betegner enhver, der er uenig med dem og udfordrer deres privilegier, som populister. Således også græske Syriza
  7. Syriza-regeringen fortjener ros, fordi den åbnede Europas porte med en åben og humanistisk flygtningepolitik. Men mit besøg i et asylfængsel på Lesbos understreger med al tydelighed, at situationen udvikler sig til en katastrofe, hvis vi lader grækerne stå alene med ansvaret
  8. Høj vækst, faldende ledighed, stigende investeringer, et halveret budgetunderskud – Portugals socialistiske regering har præsteret alle de resultater, som ikke har kunnet opnås med de sparepolitikker, der er politisk ortodoksi i det meste af resten af Europa