Organisation

Syriza

Ingen vej uden om et græsk nyvalg

Grækenland har med en omfattende reformpakke sikret sig adgang til sin tredje hjælpepakke, men prisen er, at regeringspartiet Syriza splittes. Grækerne skal øjensynligt igen vælge nyt parlament

Grækenland er Spaniens skræmmebillede

Syrizas kamp med kreditorerne har forenet venstrefløjspartier på tværs af Sydeuropa. Spanske Podemos har satset sin egen fremtid på Syrizas succes. Derfor oplever de EU-ledernes pres på grækerne som et pres på dem selv

Syriza står splittet om eurostrategi

Den politiske krise ser ud til at fortsætte for Syriza-regeringen i Grækenland. Tsipras har ikke kunnet levere det økonomiske nybrud, som han gik til valg på og står i dag med et splittet parti med en venstrefløj, som ikke har opgivet håbet om et græsk exit fra euroen

Grækenlands skæbne afgøres i Athen og Berlin

Den græske regering har leveret et vidtgående sparekatalog, og samtidig ønsker de sig 400 milliarder kroner til at skabe ro over de kommende tre år. Nu er det op til især Syriza-partiets venstrefløj, men også konservative hardlinere i Berlin at udvise imødekommenhed forud for den afgørende forhandlingsrunde i Bruxelles

Ja-sigerne truer Syriza-regeringens eksistens

Et ja til spare- og reformpakke ved folke­afstemningen på søndag kan koste regeringen livet, idet Syriza-toppen i tilfælde af et nederlag siger, at de vil kaste håndklædet i ringen

Syrizas flirter med euro-exit

Den græske regering har fra starten afvist at godtage de regler, EU spiller efter, og har bevidst ladet op til konflikt, siger økonom

Grækenlands regering risikerer splittelse

Torsdag skal eurolandenes stats- og regeringsledere indgå en bindende aftale med Grækenland. Det vil højst sandsynligt flytte presset fra den internationale forhandlingsscene til et internt opgør mellem de uenige fløje i det græske regeringsparti Syriza. Efter et eventuelt kompromis med eurolandene risikerer partiet at gå midt over

Hvilken vej vælger Grækenland?

Grækenlands forhandlinger med EU, IMF og ECB om 55 milliarder kroner i hjælp til gengæld for reformer er gået i hårdknude. I det politiske Athen taler man om tre mulige scenarier, som foldes ud her

De græske ledere lever i en anden verden

Den græske regering synes ikke at have forstået, at den ikke på en gang kan opfylde de løfter, den har givet sine vælgere, og de løfter, den har givet Europa

Uerfaren græsk regering er udfordret

Et nyvalg eller en folkeafstemning om reformprogrammet kan komme på tale, hvis grækernes krav ikke bliver hørt, lyder det nu fra regeringen i Athen

Sider

Mest læste

  1. Populismen kan hverken defineres ud fra politisk stil, ideologi eller en bestemt type vælgere. I stedet skal den kendes på en logik om at være den eneste legitime repræsentant for et forestillet ægte og homogent folk. Og det gør den grundlæggende farlig, mener idéhistoriker Jan-Werner Müller
  2. Høj vækst, faldende ledighed, stigende investeringer, et halveret budgetunderskud – Portugals socialistiske regering har præsteret alle de resultater, som ikke har kunnet opnås med de sparepolitikker, der er politisk ortodoksi i det meste af resten af Europa
  3. Alle taler om populisterne, men hvem er de egentlig? Information har opsøgt nogle af dem, der normalt bliver stemplet som populister, for at høre, hvad de selv mener om populisme. Forståelsen af begrebet viser sig at være temmelig forskelligartet
  4. Over hele Europa formår venstrefløjen at samle store dele af befolkningerne bag krav om forandring, lighed og opgør med eliten. Man vil se tilbage på vores generation som den, der lagde stenene til radikal, progressiv og solidarisk forandring af Danmark og Europa
  5. Han blev valgt på løfter om at ville gøre op med EU’s sparepolitik. Nu har han stort set gennemført den – og betegner det som en succes
  6. Syriza må indse, at de radikale forandringer, man har lovet sine vælgere, ikke kan gennemføres inden for rammerne af den fælles valuta
  7. Syriza-regeringen fortjener ros, fordi den åbnede Europas porte med en åben og humanistisk flygtningepolitik. Men mit besøg i et asylfængsel på Lesbos understreger med al tydelighed, at situationen udvikler sig til en katastrofe, hvis vi lader grækerne stå alene med ansvaret
  8. Nervekrigen er i fuld gang. Syrizas krav om genforhandling og eftergivelse af gæld vil givetvis medføre lignende krav fra andre kriseramte eurolande