Organisation

Transportministeriet

Note
11. september 2008

DSB under mistanke

Statsstøtte
11. september 2008

Barfoed åbner op for roadpricing

Den nytiltrådte transportminister erklærer sig åben for at snakke om roadpricing. Et stort skridt i den rigtige retning, siger oppositionen
Den nytiltrådte transportminister erklærer sig åben for at snakke om roadpricing. Et stort skridt i den rigtige retning, siger oppositionen
11. september 2008

Hvad vil Carina Christensen med kulturen?

Møbelfabrikanten fra Middelfart bliver nu kulturminister og har dermed bestredet tre ministerposter på tre år. Ingen kender rigtig hendes kulturpolitiske mærkesager, men flere hæfter sig ved hendes evne til at skabe brede forlig
Den skrantende økonomi i både DR og TV 2 bliver en af den nye kulturministers store udfordringer.
20. august 2008

Busser rammer en mur i Transportministeriet

Hver 10. busafgang risikerer at forsvinde, fordi trafikselskaberne ikke kan få kompensation for stigende udgifter til diesel - transportministeren afviser at støtte økonomisk. Trafikforsker siger, at bussernes krise svækker hele den kollektive trafik
10. juli 2008

Budgettet vakler under de gigantiske lastbiler

Flere kommuner kræver, at Transportministeriet betaler for anlæggelse af nye bekostelige omfartsveje eller tilsvarende udvidelser, før modullastbilerne lukkes ind i byområderne. Men det har regeringen ikke afsat penge til
4. juli 2008

Den politisk styrede forskning

Flertallet af de danske forskningsmiljøer dør ud pga. manglende nyansættelser. Selv den anvendte forskning oplever nedskæringer i katastrofal grad. Helt mod de gentagne politiske løfter og de langsigtede planer for EU er Danmark sakket agterud inden for forskning i f.eks. vindkraft og bølgeenergi
I disse år sker der et betydeligt tab af viden fra danske forskningsinstitutioner, når de få fastansatte forskere (ofte begrænset til en pr. forskningsfelt) forlader deres stillinger, og som konsekvens tabes forskningsområdet for dansk forskning og undervisning. Et politisk forsøg på styring af forskningsresultaterne i Danmark er Bjørn Lomborg-sagen.
Note
24. juni 2008

Forsker rykkede for kontroversiel rapport

Seniorforsker Tove Hels fra DTU Transport opfordrede flere gange Transportministeriet til at offentliggøre en rapport, der viser, at antallet af personskader ved ulykker på de danske motorveje er steget, efter hastighedsgrænsen er hævet til 130 km/t på udvalgte strækninger
Note
29. april 2008

Banedanmark opfylder krav fra ministerium

Spor og signaler på det danske jernbanenet var i orden i 94,3 procent af tiden i 2007, fremgår det af Banedanmarks årsrapport
24. april 2008

60 tons tunge kæmper er på vej med 80 km/t

Gigantlastbilernes indtog på det danske vejnet blev vedtaget i stilhed. Men en trafikforsker betvivler nu miljøfordelen, udenlandske beregninger sætter spørgsmål ved trafiksikkerheden - og flere kommuner ønsker alligevel ikke de store lastvogne til deres havne
Leder
7. december 2007

Forkerte veje

Politisk handlekraft ville kræve en helt anden sammenhæng mellem de tre ministerier og et opgør med den hellige ko, privatbilismen

Sider