Organisation

Undervisningsministeriet

Artikler
2. april 2013

Antorini: Ingen kommer i klemme på grund af lockout

Undervisningsminister garanterer, at alle elever kan komme videre i uddannelsessystem trods lockout
»Lockouten vil uundgåeligt berøre mange elever og familier, fordi undervisning og eksaminer må udskydes eller aflyses. Jeg vil derfor gerne understrege, at vi gør alt, hvad vi kan for at afbøde konfliktens mulige konsekvenser for eleverne,« siger undervisningsminister Chrstine Antorini. Foto: Scanpix
Interview
18. februar 2013

’Gymnasiet har tilpasset sig for meget’

Gymnasiets traditionelle rolle som almendannende og studieforberedende institution er nødlidende, mener tidligere direktør for Undervisningsministeriets gymnasieafdeling
Læserbrev
2. januar 2013

Ren demagogi om læreres arbejdstid

Kun 8 procent af lærerne siger, at de ved, hvad der skal ske næste uge
Kronik
17. december 2012

Indfør orlov for de ældre ansatte

Overgangen fra jobbet til pensionisttilværelsen er en radikal livsforandring, der kræver en langt større tilvænning, end man hidtil har praktiseret. En ’omstillingsorlov’, der giver mulighed for at forberede sig på (arbejds)livet efter fuldtidsjobbet, vil være til gavn for den enkelte såvel som for samfundsøkonomien
Dagens kronikør mener, at det for alle parter giver god mening at indskyde en tænkepause eller en egentlig omstillingsorlov, før man fylder eksempelvis 60, hvor man kan lægge planer for en ny karriere i den tredje alder.
Note
26. november 2012

Store gymnasieklasser er blevet mindre

Klassekvotienten er samlet set kommet ned under 28 for de nystartede elever i gymnasiet, viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet
22. november 2012

Rustet til værdidebatten

Det er klart, at diskussionen i religionstimerne på Blågård Skole har været noget mere ophedet, end vi ville have haft, hvis alle havde været kristne. Er det i sidste ende ikke bedre og mere inspirerende at have haft dem? Det synes jeg
17. oktober 2012

Lærernes arbejdstid kommer under hårdt pres

Lærerne er sat uden for døren i drøftelserne af, hvordan kommuner og stat kan få mere undervisning for pengene. Eksperter vurderer, at der spilles med musklerne, fordi regeringen øjner en historisk mulighed for at få ændret på arbejdstiden
Der er lagt op til et historisk skift i magtforholdet mellem lærere og arbejdsgiver, mener eksperter.
Leder
14. oktober 2012

Sæt pris på fagbogsforfatterne

Der er grøde i faglitteraturen – og måske den fortjente anerkendelse også snart er på vej
Nyhed
8. august 2012

Revolutionen skal komme indefra

Alt for mange børn falder af vognen og er ikke klar til at videreuddanne sig efter Folkeskolen. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil gennem en mere inkluderende folkeskole gøre op med den negative sociale arv, men skolerne skal selv tage ansvar
Alt for mange børn falder af vognen og er ikke klar til at videreuddanne sig efter Folkeskolen. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil gennem en mere inkluderende folkeskole gøre op med den negative sociale arv, men skolerne skal selv tage ansvar
Kronik
11. juli 2012

Den røde hue kan ende som symbol på snyd og ugidelighed

Krav om høje gennemførselsprocenter og taxametersystemet har korrumperet gymnasierne. De faglige krav slækkes, og eleverne kan stort set opføre sig, som det passer dem, for man vil for alt i verden have dem gennem uddannelserne
Det er rystende, hvor meget der gøres for at sikre, at eleven kommer igennem f.eks. gymnasiet og får en hue på – også selv om den unge tydeligvis hverken er kvalificeret eller interesseret, mener dagens kronikør.

Sider