Organisation

Undervisningsministeriet

Artikler
Kronik
11. juli 2012

Den røde hue kan ende som symbol på snyd og ugidelighed

Krav om høje gennemførselsprocenter og taxametersystemet har korrumperet gymnasierne. De faglige krav slækkes, og eleverne kan stort set opføre sig, som det passer dem, for man vil for alt i verden have dem gennem uddannelserne
Det er rystende, hvor meget der gøres for at sikre, at eleven kommer igennem f.eks. gymnasiet og får en hue på – også selv om den unge tydeligvis hverken er kvalificeret eller interesseret, mener dagens kronikør.
Nyhed
10. juli 2012

SOSU-skoler sparer på undervisningen

SOSU-skolerne har fået 60 pct. flere elever på tre år, men bruger markant færre penge pr. elev på uddannelse. Skolerne risikerer at blive parkeringsplads for de svageste elever, lyder kritikken. Skoleledernes formand erkender, at der er et problem
SOSU-skolerne har fået flere penge på grubnd af flere indskrevne elever, men de har ikke ladet pengene følge den enkelte elev til klasseværelset og undervisningen, men i stedet brugt dem til bygningsdrift eller til at opbygge en solid egenkapital.
Nyhed
27. april 2012

Regeringens værdidebat starter i børnehaven

Hvordan sikrer man høj kvalitet og ingen opdeling i A- og B-børnehaver? Det spørgsmål vil børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) have svar på. Det åbner for et opgør med den tidligere VK-regerings ønske om flere private daginstitutioner
Børne- og undervisningsminister, Christine Antorini, vil have en udredning af ejerformerne på daginstitutionsområdet, da der under den tidligere regering af sket en eksplosion i det private marked for børnepasning.
Læserbrev
10. april 2012

Ny nordisk skole er allerede på vej

De elever, der før gik til erhvervsuddannelserne, går nu i gymnasiet, mens erhvervsuddannelserne rekrutterer blandt de elever, der før tilhørte restgruppen af ufaglærte
Nyhed
21. marts 2012

Forskere: Undervisningsministeriet svigter de unge

Det skader direkte de unge, når Undervisningsministeriet ikke er i stand til at måle, hvilke indsatser på erhvervsskoleområdet der virker. Går ministeriet ikke i gang med en mere effektiv løbende registrering af frafaldet, lades de unge totalt i stikken
På Herningsholm Erhvervsskole i Herning er frafaldet gået ned mere end 30 procent fra 2010 til 2011, efter at man er begyndt at bruge erhvervscoaches
Leder
21. marts 2012

Et bureaukratisk monster?

Den manglende viden betyder, at man risikerer at kaste samfundskroner efter noget, hvor ’politiske overbevisninger’ spiller større rollen end fakta
Nyhed
20. marts 2012

Kritik af nyt initiativ mod frafald

Danske Erhvervsskoler kritiserer Undervisningsministeriet for at handle for langsomt på frafaldsproblemerne på ungdomsuddannelserne. Et ministerudvalg løser ikke nødvendigvis problemerne, siger formand
Interview
6. februar 2012

'Det er gratis at investere i menneskelige kompetencer'

Når børne- og undervisningsministeren agiterer for fællesskab og menneskelige kompetencer, er det positivt, men timingen skyldes mest af alt, at hun fattes penge, lyder det fra folkeskoleforsker Ning de Coninck-Smith, professor og dr.phil ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
Kommentar
2. november 2011

Hvem skal udbyde masteruddannelser?

Professionshøjskolerne ønsker at udbyde masteruddannelser på linje med universiteterne. Men de studerende har behov for tæt kontakt til forskningen, og derfor bør universiteter og professionsuddannelser i stedet samarbejde om efteruddannelse
Leder
4. oktober 2011

Videnskabsministeriet vandt

Havde nogen i universitetssektoren frygtet et beskåret videnskabsministerium, må deres bange anelser siges at være gjort til skamme

Sider