Organisation

universitetsavisen

27. august 2005

SAK - forskning og fortolkning

Dagens kronikør bærer mere ved til bålet i Kierkegaard-biografi-debatten og skriver, at det kan undre, at 'kritikken har affødt hundreder af artikler af læg og lærd, der lidenskabeligt har diskuteret de principielle aspekter af sagen'
12. december 2005

En respektfuld og høflig ytringsfrihed findes ikke

Ytringsfriheden og hermed retten til kritik af allehånde institutioner, fra kirke og stat til loger og interessesammenslutninger, er et grundvilkår for det liberale demokrati
8. september 2006

Universitetsaviser er blevet ukritiske personaleblade

De fleste af landets universitetsaviser er gået fra at være kritiske og debatterende organer til ledelsesvenlige medarbejderblade. Universitetsloven får skylden
8. september 2006

RUC-avis afviser kritiske debatindlæg

En RUC-studerende sendte to kritiske debatindlæg til RUCnyt. Det ene blev afvist, og det andet blev han kaldt til samtale med rektor om
9. september 2006

Universiteter Inc.

For 30 år siden skete der den modsatte bevægelse på universiteterne. Ungdomsoprørets frontkæmpere gik til angreb på professorvældet, og fik indført mere demokratiske tilstande. Hvad vil der ske, når der lægges låg på en kritisk debat? Det bliver som en trykkoger. Og låget vil på et tidspunkt ryge af, når unge mennesker, der troede, at de på universitetet skulle lære at kritisere og kvalificere viden for at opnå større indsigt, opdager, at de er blevet godt og grundigt snydt. Den manglende demokratiske interesse for udviklingen på universiteterne, kan måske skyldes, at konsekvenserne af universitetsloven fra 2003 endnu ikke er gået op for folk.Det kan vel være. Men flere steder er universitetslovens konsekvenser allerede mærkbare. På Roskilde Universitetscenter har man oplevet hårdhændede ledelsesmetoder, og de ansatte har siden været bange for at udtale sig. Det samme er sket på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, hvor ansatte har forladt universitetet i protest over rektor Lars Pallesens benhårde topstyring. På de fleste af landets universiteter har omvæltningen været mindre, og mange har måske knap bemærket i deres hverdag, at der er kommet en ny universitetslov - men de steder, hvor loven udnyttes til sit yderste, er det gået galt. Det er ikke kun universiteterne, der taber ved, at universiteterne ikke længere er samfundets kritiske samvittighed. Der er vores demokrati, der, hvis udviklingen fortsætter, kommer til at lide under de manglende kritiske og kvalificerende modspil.
18. september 2006

Kræver flere basismidler

Regeringen lægger i sit finanslovsforslag for 2007 op til at afsætte to milliarder kroner ekstra til forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. Samtidig ønsker regeringen, at universiteterne skal konkurrere mere om de nye midler...
22. september 2006

Sander angriber kritikere personligt

Videnskabsministeren er igen ude efter navngivne universitetsansatte, som han ikke mener bidrager til regeringens projekt om at skabe universiteter i verdensklasse
2. oktober 2006

Disciplin, straf og overvågning

Information efterlyser holdninger til den nye universitetslov. Her er et uddrag af de foreløbige indlæg fra blog.information.dk/fakultet
15. december 2006

Hører religionsfaget hjemme på teologi?

Mens religionsfolk ved Københavns Universitet gerne går i flæsket på universitetets teologer, lever religionsvidenskabere og teologer i noget når fredfyldt harmoni på universitetet i Århus
2. februar 2007

Demokratisk problem på KU

*De studerendes valgdeltagelse var kun 12,2 procent ved det netop overståede valg af studenterrepræsentanter til bestyrelsen på Københavns Universitet. Hovedårsagen til det lave engagement er ifølge Universitetsavisen, at 14 ud af valgets 17 lister og 89 ud af 119 kandidater er samlet i et eneste valgforbund under Studenterrådet: "Det gør det umuligt for de resterende tre lister at blive valgt...

Sider

 • 24. juli 2004

  SAK – en uvidenskabelig biografi om Søren A. Kierkegaard

  Det er ikke et personligt opgør. Det er en videnskabelig fejde. Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad retter et angreb mod Joakim Garffs prisbelønnede Kierkegaardbiografi
 • Leder
  26. september 2018

  På med sombreroen!

  Universitetet er et sted, hvor voksne mennesker skal dannes. Det gør de blandt andet ved at blive udfordret på deres holdninger – også til udklædningsfester på Københavns Universitet
  Universitetet er et sted, hvor voksne mennesker skal dannes. Det gør de blandt andet ved at blive udfordret på deres holdninger – også til udklædningsfester på Københavns Universitet