Organisation

Vækstforum

Vækstforum vil gøre uddannelserne billigere, ikke bedre

Vækstforum har overtaget den traditionelle forståelse af, hvilke uddannelser der er relevante for erhvervs­livet, og ønsker flere ingeniører og revisorer. Det er uambitiøst

Venstrefløjen: Vækstforum glemmer produktionen

Morgendagens vindernationer evner at kombinere kreativ innovation og reel produktion, mener venstrefløjen, der kritiserer regeringens Vækstforum for at negligere job i industri og produktion og fastholde Danmark på boble-sporet

Vækstforum: Kandidatoverbygning kun for udvalgte

Regeringens Vækstforum opfordrer politikerne til at overveje bachelor-uddannedes automatiske ret til at fortsætte på kandidatdelen. Flere partier byder debatten velkommen, men beskylder erhvervslivet for selv at svigte bacheloruddannede

Fornuft og følelser

Afstanden mellem økonomisk fornuft og politisk fantasi er skræmmende i disse skæbnestunder for velfærdsstatens overlevelse. Meget mere end et afvisende skuldertræk kan vi næppe vente os fra statsministeren, når han på fredag officielt konfronteres for sit eget Vækstforums input til en ansvarlig økonomisk politik...

Regeringen opgiver de unge

Vi må indgående appellere om, at man tager uddannelseseksperter med på råd, når man vil planlægge at give kvalificerede uddannelsestilbud til alle. Det vil bringe Danmark videre

Attentat på den danske model

Regeringen forsøger at tage livet af den danske model. Med brutal kynisme undergraver man lønmodtagernes rettigheder og gennemhuller sikkerhedsnettet under de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet

Uenighed på arbejdsmarkedet er den største i 25 år

Ikke siden midten af firserne har afstanden mellem arbejdsgivere og fagforeninger været så stor og uenighederne så skarpe, siger forsker. Valgkampen tegner sig for første gang i mange år som en klassisk kamp om økonomiske interesser

Masseuniversitetets afvikling?

Hvordan ét år lige vil gøre den store forskel forekommer lidt tåget, men hvorfor tager Sahl-Madsen ikke diskussionen om masseuniversitetet åbent og offensivt

Vækstforum skriver af fra regeringen

Erhvervschefer og fagforeningsbosser skulle i vækstforum ’se med friske øjne’ på Danmarks udfordringer og ’inspirere regeringens indsats’. Men en stor del af forummets anbefalinger er direkte kopier af forslag fra regeringen. ’Legitimering af regeringens politik,’ siger ekspert

Erhvervsliv: Overadministration på universiteter hæmmer væksten

Universiteternes øgede udgifter til administration kunne have betalt for 1.000 forskere, viser ny undersøgelse. Det koster erhvervslivet dyrt, og hæmmer væksten, lyder kritikken

Sider