Organisation

Værdikommissionen

Værdier for alle pengene

Prisen for at få finansloven i hus var ca. 6 millioner kroner til en kommission, der skal... øh, ja, hvad skal den egentlig?

Eliten laver folkefest

Værdikommissionen skal på alle tiders dyreste foredragsturné, og nye tv-programmer som 'Stemmer fra opgangen' og 'Læsegruppen Sundholm' nedbryder skellet mellem høj- og lavkultur. Kultureliten er på en mission: De måbende masser skal med på vognen

Værdikommission kommer ubelejligt

Værdikommissionen har fået hug for at være en klike af klerikale. Men imam Naveed Baig glæder sig over, at værdidebatten nu skydes i gang. Han stiller sig dog skeptisk over for kommissionens sammensætning og timing, som er præget af Søren Pinds krav om assimilation

'Debatten har snorksovet dybere end Holger Danske'

Værdikommissionen er blevet udskældt og miskrediteret allerede inden sit første møde. Men hvilke konflikter vil blive bragt til torvs i kommissionens maskinrum? Information opruller her en række mulige brudflader

Sig hej til din nabo

Prisen for Værdikommissionen var tilsidesættelsen af den for kristne ellers så centrale værdi: næstekærligheden. Per Ørum Jørgensen fik sin kommission, og regeringen fik sin finanslov og stramning af pointsystemet

Værdikommission skal dyrke kulturmøde og naboskab

Den politiske debat i Danmark har været alt for forhippet på økonomi og en opdeling i 'dem' og 'os'. Fremover skal kulturmøde og generationers gensidige støtte hives frem i debatbilledet, mener formanden for den nye værdikommission

Værdikommission uden kunst

Nu har man i en rum tid kunnet følge kulturminister Per Stig Møllers savn- og tårevædede indlæg om det store tomrum i debatten, han sådan havde ønsket sig, landets kunstnere skulle udfylde. Jeg har også undret mig, og så alligevel ikke. For værdikommissionens sammensætning er for mig et lysende eksempel på, hvor det går galt i kommunikationen mellem den siddende regering og kunstnerne