Organisation

Vejdirektoratet

Råd roser motorvejsrapport

Rådet for Større Færdselssikkerhed roser rapporten fra Vejdirektoratet, der viser, at der er kommet flere ulykker på de motorvejsstrækninger, hvor fartgrænsen er hævet til 130 km/t

Direktorat skifter forklaring om trafiksikkerhed

Vejdirektoratet har siden juli skiftet forklaring to gange i sagen om de nye gigantlastvogne. Først advarer Vejdirektoratet om forringet trafiksikkerhed. Derefter trækker de vurderingen tilbage, for så at stå ved den igen

Gigantlastbiler truer trafiksikkerheden

Trafikministeriets egne undersøgelser konkluderer, at længere lastbiler på kommunale veje vil forringe trafiksikkerheden. Trafikministeren afviser, mens de radikale erkender risikoen og håber på flere penge til sikkerhed

60 tons tunge kæmper er på vej med 80 km/t

Gigantlastbilernes indtog på det danske vejnet blev vedtaget i stilhed. Men en trafikforsker betvivler nu miljøfordelen, udenlandske beregninger sætter spørgsmål ved trafiksikkerheden - og flere kommuner ønsker alligevel ikke de store lastvogne til deres havne

Lokalt oprør mod gigantlastvogne

Halsnæs kommune siger nej til nye lange lastvogne. Det er for farligt for cyklisterne og langt dyrere at udbygge vejnettet til de nye køretøjer end Vejdirektoratet har beregnet. Vejdirektoratet holder fast i sin vurdering

Pump cyklen, Fogh

Der er kun en vej frem, og det er et forpligtende, samlet offentligt regnskab, som kæder trafik sammen med sundhed og miljø

'Cyklismen er i frit fald, mens regeringen slæber på fødderne'

Danskerne kører meget mindre på cykel og mere i bil, end for blot 15 år siden. Det belaster miljøet og folkesundheden. Men regeringen er stærkt tøvende over for fremme af cyklismen

Sindets angstfraktur

Haiku. Pia Tafdrup respekterer formens regler, men 101 haiku af den art, hun helst praktiserer, får læseren til at gispe efter luft

Mange utilfredse chauffører kører igen

Protesterne mod de udskældte køre-hvile-tidsregler er tilsyneladende ved at gå i sig selv

En person dræbes i trafik hver dag

93 mennesker døde i trafikken i årets første kvartal. Det betyder, at i gennemsnit mistede et mennesker livet i trafikken hver eneste dag i årets første tre måneder, viser tal fra Vejdirektoratet

Sider

Mest læste

  1. Gigantlastbilernes indtog på det danske vejnet blev vedtaget i stilhed. Men en trafikforsker betvivler nu miljøfordelen, udenlandske beregninger sætter spørgsmål ved trafiksikkerheden - og flere kommuner ønsker alligevel ikke de store lastvogne til deres havne
  2. Det skal være tryggere at cykle, og derfor skal der investeres i cykelinfrastrukturen, mener flere aktører.
  3. El-løbehjul gør livet surt – og risikabelt – for andre bløde trafikanter, skriver David Rehling i denne leder som svar på Mathias Sindbergs leder om selvsamme
  4. Haiku. Pia Tafdrup respekterer formens regler, men 101 haiku af den art, hun helst praktiserer, får læseren til at gispe efter luft
  5. Politikere hjælper Københavns Universitet økonomisk efter byggekaos med budgetoverskridelser og forsinkelser.
  6. Foranlediget af pressedebat undersøger man for tiden i Vejdirektoratet, hvad der kan gøres for at nedbringe antallet af 'spøgelsesbilister', altså trafikanter, der uforvarende drejer ned ad en afkørselsrampe og fortsætter ud ad motorvejen, men i det gale spor, til ulykke for sig selv og andre...
  7. Rundt omkring i verden er biler begyndt at trille rundt næsten uden menneskelig indgriben, og alt tyder på, at også den danske trafik vil blive mere selvkørende i de nærmeste år. Det er godt for trafiksikkerheden, men teknologien er ikke fejlfri
  8. Samarbejdsaftalen er nytteløs og fagforeningen ubrugelig. Det er Jette Ørum Nørups erfaring, efter at hun netop er blevet fyret fra Vejdirektoratet. Fagforeningen hjælper ikke medlemmerne, men accepterer ifølge Jette Ørum Nørup bare tingenes tilstand