Organisation

Vejdirektoratet

LÆSERBREVE

Venstrefløjens trafikprognoser Mange vil huske den gamle regerings og den øvrige venstrefløjs reaktion på V og K's udspil i valgkampen 2001, hvor de foreslog at sætte hastigheden op på motorvejene...

Forbud gælder kun for lastbiler

Personbiler med campingsvogn eller trailer slipper måske for overhalingsforbud på motorveje. Transportminister Flemming Hansen (K) vil udvide forbuddet mod lastbilers overhalinger på motorveje...

Færre dør i trafikken

Sidste år døde det laveste antal mennesker på de danske veje i 60 år. I 2005 blev 331 mennesker dræbt i trafikken, hvilket er det laveste antal siden 1946. Det viser Vejdirektoratets nye opgørelse over trafikuheld...

GAMLE NYHEDER

Ansete svenske blade har beskæftiget sig med den danske presses situation under typografstrejken. I en ledende artikel, 'Plikten att utkomma', skriver Eskiltuna-Kuriren saaledes: Den store Berlingske Tidende erklærede i lørdags sørgmodigt, at 'fra nu af blev der tavshed', men det lille Information sørgede for, at dette ikke kom til at passe og har dermed, som i krigens aar, forsvaret, ikke pressens ret, men pressens pligt til at tale...

Flest dræbes i trafik-ulykker i Jylland

Det er unge med lavere uddannelser, der kører mest hasarderet

LÆSERBREVE

Grundlov bøjer Guds lov Moses Hansen meldte sig ind på sex-messen i Aalborg, og politisk ordfører for Venstre, Jens Rohde, melder sig ud af Folkekirken. Det første må være lidt bedre end det sidste, hvis man har samvittighed og ønsker indflydelse...

Stort fald i antallet af dræbte i trafikken

I 2005 mistede 335 mennesker livet ved trafikulykker. Det viser de foreløbige tal fra Vejdirektoratet. Det er 34 færre dræbte end i 2004. Antallet af tilskadekomne faldt med 959 til 6587 personer...

Motorvej gennem Vestskoven

Efter en tænkepause har DF nu valgt at tilslutte sig planen om at føre første etape af Frederikssundmotorvejen gennem Vestskoven. Dermed ser politikerne bort fra lokale protester og vælger i stedet at følge Vejdirektoratets indstilling...

Veje saltes over det meste af landet

Mange steder kørte lastvogne i går ud for at sprede salt på de største veje. Der er tale om en såkaldt præventiv saltning, oplyses det i Vejdirektoratet. Temperaturen er så lav, at der er risiko for glatte veje, og den situation har de fleste amter valgt at reagere på...

opinion

Affald og egoisme Der tales meget om en tiltagende egoisme i det danske samfund. Et yndet eksempel, der fremføres, er den stigende hensynsløshed hos trafikanterne. Dette er dog svært kvanticerbart lige bortset fra et enkelt område: affald...

Sider

Mest læste

  1. 20 cykelprojekter har fået millioner til flere cykelstier. Vigtigt for at fremme cyklisme, mener minister.
  2. Politiet og Vejdirektoratet anbefaler at køre forsigtig tirsdag morgen, hvor der er glat mange steder.
  3. Gigantlastbilernes indtog på det danske vejnet blev vedtaget i stilhed. Men en trafikforsker betvivler nu miljøfordelen, udenlandske beregninger sætter spørgsmål ved trafiksikkerheden - og flere kommuner ønsker alligevel ikke de store lastvogne til deres havne
  4. Foranlediget af pressedebat undersøger man for tiden i Vejdirektoratet, hvad der kan gøres for at nedbringe antallet af 'spøgelsesbilister', altså trafikanter, der uforvarende drejer ned ad en afkørselsrampe og fortsætter ud ad motorvejen, men i det gale spor, til ulykke for sig selv og andre...
  5. Rundt omkring i verden er biler begyndt at trille rundt næsten uden menneskelig indgriben, og alt tyder på, at også den danske trafik vil blive mere selvkørende i de nærmeste år. Det er godt for trafiksikkerheden, men teknologien er ikke fejlfri
  6. Politikere hjælper Københavns Universitet økonomisk efter byggekaos med budgetoverskridelser og forsinkelser.
  7. El-løbehjul gør livet surt – og risikabelt – for andre bløde trafikanter, skriver David Rehling i denne leder som svar på Mathias Sindbergs leder om selvsamme
  8. Samarbejdsaftalen er nytteløs og fagforeningen ubrugelig. Det er Jette Ørum Nørups erfaring, efter at hun netop er blevet fyret fra Vejdirektoratet. Fagforeningen hjælper ikke medlemmerne, men accepterer ifølge Jette Ørum Nørup bare tingenes tilstand