Organisation

Videnskabsministeriet

Regeringen bringer SU'en i spil

Tidligere har regeringen kategorisk afvist at skære i uddannelsesstøtten. Nu er der imidlertid lagt op til ’omlægninger’ for at få de studerende hurtigere igennem. Selv om der ikke bliver skåret i SU’en samlet set, vil det betyde, at nogle får mindre. Intet ligger dog fast endnu

Frihed til at levere resultater

For første gang har de korte og mellemlange videregående uddannelser indgået udviklingskontrakter med Uddannelsesministeriet. Det betyder, at de bliver holdt op på konkrete resultater for optag, frafald og beskæftigelse allerede fra næste år

Det skal blive nemmere at komme til at studere ude

Uddannelsesministeren vil have alle studerende til udlandet, men særligt uddannelser som jura og medicin har svært ved at slippe de studerende. Fra alle sider lover man nu at blive mere fleksibel

Væk mig når viden skaber vækst

Forskningspolitikken skal skabe vækst og beskæftigelse. Men den nuværende finansiering og organisering af forskningen skaber først og fremmest massive mængder af ubrugt forskning. Det ændrer sidste uges forlig om forskningsreserven på 770 mio. kroner ikke på

Arbejdsgivere får alarmknap til uddannelser med høj ledighed

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) vil have de studerende og arbejdsmarkedets parter til at udpege uddannelser med eksempelvis høj ledighed til et særligt kvalitetstjek. Ekspert i kvalitetssikring kalder det en problematisk model

Minister strammer grebet om universiteterne

Uddannelsesminister Morten Østergaard kræver, at universiteterne fremover dokumenterer kvalitet i undervisningen. Det står i modsætning til hans hidtidige løfter om større frihed, mener universiteterne

Uddannelsesministeriet skal godkende alle nye uddannelser

Alle nye videregående uddannelser skal fremover godkendes af Uddannelsesministeriet, foreslår Morten Østergaard (R). Det sker for at modvirke unødig konkurrence, siger ministeren

LA vil afskaffe bachelorers retskrav

Beståede bachelorer skal ikke automatisk have krav på at fortsætte på kandidat-uddannelsen, foreslår Liberal Alliance i nyt arbejdsprogram. Partiet vil hellere have så gode kandidater som muligt frem for så mange kandidater som muligt

Udlandsstuderende skal have penge tilbage

Uddannelsesministeriet har betalt for få penge tilbage til en dansk studerende, som læste ved et australsk universitet

Internationale forskertalenter presses ud af Danmark

Udlændinge, der har taget en kandidatuddannelse i Danmark, får automatisk seks måneders opholdstilladelse til at søge job. Men udenlandske ph.d.-studerende bliver smidt ud, så snart de har forsvaret deres afhandling

Sider

Mest læste

  1. De store ph.d.-optag har sænket niveauet markant for, hvem der kan få en ph.d.-grad. På nogle fag er det helt ned til hver tredje kandidat, der får et ph.d.-stipendiat, og det er gået ud over kvaliteten, lyder kritikken fra flere ph.d.-vejledere
  2. Forårets ændringer af universitetsloven kommer trods hensigterne ikke til at medføre mere indflydelse til universitetsbefolkningen, mener studerende og ansatte. Men selv om tre ud af fire partier i det nye flertal deler det synspunkt, er der ikke ny lovgivning på vej
  3. Danske uddannelser må afvise hundredvis af europæiske studerende, efter ministeriet har strammet kravene til det internationale optag. Efter hård kritik overvejer regeringen nu at slække på kravet
  4. Lange studietider er ikke altid et onde, hvis studietiden bliver brugt på studiejob og på at få børn. Dagens kronikør efterlyser en mere nuanceret debat om studietider
  5. Skal der gives information om det fremtidige arbejdsmarked for kandidater med lange videregående uddannelser, er det ikke mindst Videnskabsministeriet selv, der må påtage sig ansvaret
  6. Læserbreve bragt i dagens Information
  7. Debat fra dagens avis
  8. Da sidste sommer var på sit højeste, var et af de varme emner på videnskabsminister Helge Sanders dagsorden at forbedre vilkårene for de kvindelige forskere