Organisation

VUC

Artikler
Læserbrev
2. november 2022

Opråb fra ungdomsuddannelser: Ikke råd til at bryde valgløfter om investering i uddannelse

I 2019 lovede mange politikere at stoppe besparelserne på uddannelsesområdet. Selv om omprioriteringsbidraget blev afskaffet i 2020, er ungdomsuddannelserne udsultede. Der er brug for reelle investeringer for fremtidens og bæredygtighedens skyld
Vi har brug for, at vores unge bliver så dygtige, som de kan, og det sikres bedst gennem investeringer i uddannelser, skriver ti elevorganisationer fra de danske ungdomsuddannelser i dette læserbrev.
Læserbrev
17. oktober 2022

Fjern deltagerbetalingen på gymnasiefag til voksne. Den er urimelig og kontraproduktiv

En voksen ufaglært, der gerne vil være sygeplejerske, skal først selv betale for sin gymnasieuddannelse. Det blokerer for rekrutteringen til velfærdsuddannelser, som vi har hårdt brug for lige nu. Lad os fjerne deltagerbetalingen på HF til voksne
En voksen ufaglært, der gerne vil være sygeplejerske, skal først selv betale for sin gymnasieuddannelse. Det blokerer for rekrutteringen til velfærdsuddannelser, som vi har hårdt brug for lige nu. Lad os fjerne deltagerbetalingen på HF til voksne
Et liv er forbi
18. december 2021

Betty Skov gik ud af skolen som 14-årig og kom tilbage som 69-årig

Efter tabet af sit livs store kærlighed genfandt landmandskonen Betty Marie Skov kærligheden til livet i litteraturen og i et klasselokale fyldt med unge mennesker
Allerede som 14-årig kom Betty Skov ud at tjene, og som 18-årig tog hun på Snoghøj Gymnastikhøjskole ved Fredericia. Her så hun en dag en seddel på opslagstavlen. På en gård ikke så langt derfra manglede de en ung pige i huset, som samtidig kunne være gymnastikleder for kvindegymnastikholdet i den nærliggende landsby, Sønder Vilstrup.
Kommentar
14. september 2021

I gamle dage hjalp vi de ledige i job. Nu må de klare sig selv

Vi må stoppe det kollektive hukommelsestab, der ser ud til at være i gang på jobcentrene i dag. I 80’erne skabte vi gode resultater for ledige med praktik og undervisning, men det gør vi ikke længere. Vi må tilbage inden metoderne forsvinder helt, skriver pensionist Margot Torp
Vi må stoppe det kollektive hukommelsestab, der ser ud til at være i gang på jobcentrene i dag. I 80’erne skabte vi gode resultater for ledige med praktik og undervisning, men det gør vi ikke længere. Vi må tilbage inden metoderne forsvinder helt, skriver pensionist Margot Torp
Kommentar
23. april 2020

Det ligner en nedprioritering af eleverne på HF-enkeltfag, når kun deres eksamen er aflyst

Vi skal have flere mønsterbrydere, ytres der fra politisk hold. Men i disse tider ser vi tydeligt, hvilke elever man prioriterer. HF-enkeltfag-kursister får ikke lov at komme til eksamen ligesom gymnasieeleverne og HF’erne, og det er uretfærdigt, skriver VUC-lærer Marianne Niemann i dette debatindlæg
Studenter fra VUC fejrer, at deres sidste eksamen er overstået, ved at hoppe i Storkespringvandet.
Nyhed
27. januar 2020

Gymnasier betaler selv for særlige klasser for psykisk sårbare

Flere gymnasier er begyndt at oprette treårige hf-klasser for unge med psykiske handicap. Men i dag må gymnasierne selv finde penge i budgettet eller søge om støtte, fordi det statslige taxameter ikke dækker et ekstra år på hf. SF og De Radikale mener, at der skal laves om på taxameteret
»Så de særlige klasser burde bredes ud, så de omfatter flere diagnoser og flere unge, og så der kan oprettes klasser flere steder i landet,« siger Anne Sophie Callesen, som mener, at der skal laves om på taxametertilskuddet til ungdomsuddannelserne.
Baggrund
25. september 2019

»Det er rart med lærere, der giver os plads, viser respekt og ikke presser for meget på«

I august åbnede dørene til 27 helt nye uddannelsesinstitutioner. De nye forberedende grunduddannelser (FGU) skal hjælpe udsatte unge under 25 år i uddannelse og job. På FGU Lolland-Falster er der stadig opstartskaos, men også en tro på, at det her kan blive godt
Jack Møller (grå hættetrøje) og Aksel Hansen (bagerst) er begge begyndt på den nye FGU på Lolland, der ligesom de andre forberende grunduddannelser skal hjælpe unge under 25 år i gang med uddannelse og sidenhen job.
Kronik
19. september 2018

Uddannelsesformænd i fælles opråb: Stop nedskæringerne på uddannelse nu

Vi savner en klar uddannelsespolitisk vision, som ikke er styret af økonomiske sparekrav, men som handler om, hvordan vi får flest muligt uddannet bedst muligt – til gavn for hele samfundet
Med mindre vi skal importere læger, sygeplejersker og SOSU’er til at tage sig af vores syge og gamle, og tømrere til at bygge vores huse, så er vi nødt til at uddanne dem selv, skriver formænd fra uddannelsessektoren i dagens kronik.
Baggrund
30. oktober 2017

Ny uddannelse for udsatte unge risikerer at ende med for få lærere

Reformen af de forberedende tilbud for unge uden ungdomsuddannelse risikerer at blive vingeskudt fra start. Produktionsskolerne, som sammen med VUC skal stå for det nye forberedende tilbud, står nemlig over for fyringer og lukninger efter en kraftig reduktion i skoleydelsen. Et flertal uden om regeringen vil have ydelsen sat op hurtigst muligt
Kernen i den nye forberedende grunduddannelse (FGU) er produktionsskolernes værksteder. Men flere produktionsskoler risikerer at lukke, inden den nye uddannelse er kommet i luften efter en kraftig reduktion i skoleydelsen. På billedet ses produktionsskolen Fabrikken på Amager
Nyhed
7. september 2017

Regeringen skærer ned på ordblindeundervisning til voksne

Trods voksende problemer med svage læsere blandt voksne, så vil regeringen for andet år i træk skære ned på ordblindeundervisning. Det er en betænkelig nedprioritering af nogle af de mest udsatte på arbejdsmarkedet, mener lærere og ekspert
Regeringen vil skære ned på ordblindeundervisningen, hvilket betyder, at der fra 2015-2018 vil være 36 procent mindre til undervisning af ordblinde på VUC.

Sider

 • Kronik
  24. juni 2017

  Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård integrerede mig i Danmark

  Da jeg mødte litteraturen, forstod jeg med et, at jeg levede i bur. At jeg sad fast i kulturelle dogmer fra det land, min familie var flygtet fra for mange år siden. Litteraturen gav mig kulturel dannelse, og pludselig forstod jeg, at alt – sex, gud, politik, køn – er til debat. Vil man integrationen, er litteraturen en helt central fødselshjælper
  ’Indvandrerdebatten i Danmark er upræcis, når den kun fokuserer på sprogkundskaber som vejen til integration. Sprog er ikke nok. Der er akut behov for mere kulturel dannelse og deraf følgende horisontudvidelse. Her er litteraturen en glimrende fødselshjælper og følgesvend,’ skriver dagens kronikør.
 • Baggrund
  25. august 2014

  VUC’er tjener penge på inaktive elever

  Studerende på VUC’ernes HF-kurser kan have højt fravær fra undervisningen, uden at det har konsekvenser. Eksperter er kritiske over for det økonomiske incitament, som skolerne har ved at holde på eleverne
  Studerende på VUC’ernes HF-kurser kan have højt fravær fra undervisningen, uden at det har konsekvenser. Eksperter er kritiske over for det økonomiske incitament, som skolerne har ved at holde på eleverne
 • Nyhed
  27. januar 2020

  Gymnasier betaler selv for særlige klasser for psykisk sårbare

  Flere gymnasier er begyndt at oprette treårige hf-klasser for unge med psykiske handicap. Men i dag må gymnasierne selv finde penge i budgettet eller søge om støtte, fordi det statslige taxameter ikke dækker et ekstra år på hf. SF og De Radikale mener, at der skal laves om på taxameteret
  »Så de særlige klasser burde bredes ud, så de omfatter flere diagnoser og flere unge, og så der kan oprettes klasser flere steder i landet,« siger Anne Sophie Callesen, som mener, at der skal laves om på taxametertilskuddet til ungdomsuddannelserne.
 • Læserbrev
  11. september 2014

  VUC driver skole – ikke forretning

  Man kunne med rette have kritiseret os, hvis vi havde presset kursister sammen i overfyldte lokaler uden ordentligt udstyr, og havde brugt rub og stub på løn og almindelig drift. Men det har vi ikke
 • Læserbrev
  15. maj 2017
 • Læserbrev
  17. oktober 2022

  Fjern deltagerbetalingen på gymnasiefag til voksne. Den er urimelig og kontraproduktiv

  En voksen ufaglært, der gerne vil være sygeplejerske, skal først selv betale for sin gymnasieuddannelse. Det blokerer for rekrutteringen til velfærdsuddannelser, som vi har hårdt brug for lige nu. Lad os fjerne deltagerbetalingen på HF til voksne
  En voksen ufaglært, der gerne vil være sygeplejerske, skal først selv betale for sin gymnasieuddannelse. Det blokerer for rekrutteringen til velfærdsuddannelser, som vi har hårdt brug for lige nu. Lad os fjerne deltagerbetalingen på HF til voksne
 • Læserbrev
  2. november 2022

  Opråb fra ungdomsuddannelser: Ikke råd til at bryde valgløfter om investering i uddannelse

  I 2019 lovede mange politikere at stoppe besparelserne på uddannelsesområdet. Selv om omprioriteringsbidraget blev afskaffet i 2020, er ungdomsuddannelserne udsultede. Der er brug for reelle investeringer for fremtidens og bæredygtighedens skyld
  Vi har brug for, at vores unge bliver så dygtige, som de kan, og det sikres bedst gennem investeringer i uddannelser, skriver ti elevorganisationer fra de danske ungdomsuddannelser i dette læserbrev.
 • Baggrund
  1. marts 2017

  ’Der mangler nogen til at samle os op’

  Unge uden uddannelse og arbejde møder et så uoverskueligt system, at der er behov for at samle ansvaret og lægge de forskellige forberedende uddannelser sammen, anbefaler en ekspertgruppe. På VUC Roskilde, hvor en del af de unge og voksne tager 9. og 10. klasse, er både lærere og elever i tvivl om, hvorvidt det er en god ide
  Kristine Plougmann og Lea Albæk er begge sent opdagede ordblinde og har først fået den rette hjælp nu. De ser begge positivt på anbefalingen om, at unge som dem skal have en fast kontaktperson.