Palle Rasmussen

 • Kommentar
  1. juli 2017

  Uddannelsespolitikkens værdikrigere vælger de forkerte kampe

  Ingen kan være i tvivl om, at udviklingen på arbejdsmarkedet stiller nye krav til uddannelsespolitikken. Men det løser intet at rase mod ’de kreative’ og forlange et opgør med akademikerne. Vend i stedet skytset mod PISAficering, pres for hurtig gennemførelse på de videregående uddannelser og arbejdsgivernes manglende vilje til sikre oplæring
 • Kommentar
  5. november 2012

  En kandidatgrad i Gasolin?

  Det er staten selv, der har skabt konkurrence om de studerende. Men når universiteterne vil udvide biksen, tvinger staten dem samtidig til at finde på helt nye uddannelser og titler. Det er ikke altid så hensigtsmæssigt
 • Nyhed
  17. september 2012

  Forskning, konkurrence og spild

  Hvert år bruger danske forskere 1,8 mio. arbejdstimer på forskningsansøgninger, som ikke fører til noget. Tænk, hvis bare halvdelen af de arbejdstimer blev brugt på faktisk at udføre forskning
 • Kommentar
  11. juni 2012

  Hvem tager de sidste?

  Kravet om en højere adgangskvotient skal vise de uddannelsessøgende, at læreruddannelsen er lige så fin og krævende som universitetet. Men det vil betyde, at både de ikke akademiske unge, og de voksne, der vil uddanne sig til lærer sidenhen, vil blive færre
 • Kommentar
  23. maj 2012

  God undervisning er varieret

  For lidt og for dårlig undervisning handler ofte om for lidt holdundervisning, lyder kritikken. Men konfrontationstimer fremmer ikke selvstændighed, og derfor er det en alt for traditionel målestok for god undervisning
 • Kommentar
  23. april 2012

  Lærerstuderende lever i et krydspres mellem teori og praksis

  Uddannelsesministeren vil optage professionsbachelorer direkte på universiteterne. Sigtet er rigtigt, men det forstærker kun det krydspres, som lærer- og sygeplejerskestuderende lever i, når de både skal lære teori og praksis
 • Kommentar
  25. januar 2012

  På kurs væk fra markedslogikken

  Den nye regering er kommet godt fra start på uddannelsesområdet og har taget initiativer, som udstikker en mindre markedsfikseret og mere socialt afbalanceret kurs
 • Baggrund
  14. december 2011

  Social ansvarlighed og ranglister

  Hvis EU og medlems-landene vil leve op til ambitionen om at fremme de højere uddannelsers sociale ansvarlighed, må man også se nærmere på de barrierer, som forhindrer mange grupper i at få en uddannelse
 • Kommentar
  2. november 2011

  Hvem skal udbyde masteruddannelser?

  Professionshøjskolerne ønsker at udbyde masteruddannelser på linje med universiteterne. Men de studerende har behov for tæt kontakt til forskningen, og derfor bør universiteter og professionsuddannelser i stedet samarbejde om efteruddannelse

Sider

 1. Nyhed
  17. september 2012

  Forskning, konkurrence og spild

  Hvert år bruger danske forskere 1,8 mio. arbejdstimer på forskningsansøgninger, som ikke fører til noget. Tænk, hvis bare halvdelen af de arbejdstimer blev brugt på faktisk at udføre forskning