Per Bregengaard uddannelses-

 • 5. august 2005

  Kvoter og laden-stå-til

  "Konsekvenserne af at undlade kvoteordninger ses med al ønskelig tydelighed i Københavns Kommune, hvor skoleborgmester Per Bregengaards laden-stå-til politik har kostet mange tosprogede skolebørn så dyrt, at man med rette kan tale om en tabt generation...
 • 2. februar 2005

  Flugten fra gabestokken

  PISA Halvdelen af de tosprogede elever i Københavns Kommune har ringe læsefærdigheder. Det er ingen trøst, at det åbenbart ikke står bedre til på landsplan, men snarere lidt værre, hvad angår 2...
 • 23. december 2004

  Albertslund ikke bedre end København

  SKOLE Skolebestyrelsesformand og socialdemokrat Jan Andreasen er vred på venstrefløjens integrationspolitik, således som den kommer til udtryk i Københavns Kommune (Inf. 17. dec...
 • 30. september 2004

  Tidlig integration

  ’Sorte skoler’ ’Hvide og sorte skoler’ – den diskussion kender vi. Men den etniske og sociale adskillelse sker allerede i daginstitutionerne. Problemstillingen er ny, fordi minoriteterne først i de senere år er blevet storforbrugere af især børnehaver, og så har ventelister overskygget alt andet på daginstitutionsområdet...
 • 22. juni 2004

  Skolens ny faglighed synes firkantet

  Fra folkeskolen til universitetet drømmer Undervisningsministeriet om at indføre et kompetencebegreb, der operationaliserer alt og forhindrer brobygning mellem managementtænkning og humanistisk dannelse
 • 25. maj 2004

  Model for Kbh.

  Uddannelse Jan Andreasen savner politisk mod på Københavns Rådhus til at gennemføre en Albertslund-model for spredning af tosprogede elever i København (Inf. 19/5). Jeg har tidligere redegjort for problemerne i modellen, og hvorfor den ikke kan gennemføres i København (Inf...
 • 13. maj 2004

  Borgmester-svigt?

  Tosprogede Jan Andreasen ønsker en konstruktiv debat om, hvorledes vi fremmer integrationen på skolerne i Københavns Kommune (læserbrev den 8.-9. maj). Den debat har svære vilkår, for i lighed med tidligere indlæg er en tvangsmæssig spredning af de tosprogede børn det eneste, som duer...
 • 25. marts 2004

  SF’s grænse for tosprogede elever

  Folkeskolen SF’s hovedbestyrelsesmedlem Malene Vestergaard roser, at venstrefløjen nu går ind for kulturelle kvoter på skolerne. Hun udtaler sig bestemt ikke på min venstrefløjs vegne, og hvorved hun adskiller sig fra de autoritære dele af højrefløjen, som SF ikke vil efterabe, har jeg meget vanskeligt ved at se...
 • 17. november 2003

  Hvad måler man dog?

  Folkeskolen Er folkeskolen i København god eller dårlig? Alle vil gerne kende de sande svar på disse spørgsmål. Jes Fabricius Møller (Inf. 3. november) og politikerne i Københavns Kommune fra SF til de konservative mener, at man kommer svarene meget nærmere ved at ofre 4 mio...

Sider

 1. 30. november 1999

  Skatteborgerne betaler reklame

  Socialdemokratiet gør vælgerne til brugere. Og den slags kan selv komme til at betale for propagandaen Parti-udvikling SFO - Den politiske farce i Københavns Kommune fortsætter måske...