Per Bregengaard

Artikler
 • 30. september 2000

  Zig-zag i morgenåbningen

  Det er ikke overdrevet, når pædagoger og forældre sammenligner Socialdemokratiets zig-zag-kurs med en dødskamp Børneliv Der er vilde strejker på fritidshjemmene i København, fordi deres normale åbningstid beskæres voldsomt...
 • 19. august 2000

  Det er dyrt at spare

  Mangel på løbende vedligeholdelse betyder, at Københavns skoler skal repareres for en formue Utætte vinduer I 80'erne og begyndelsen af 90'erne var Københavns Kommune på vej ned i den økonomiske afgrund...
 • Kronik
  1. august 2000

  Skolen mødested for alle

  Skolen er et centralt politisk projekt i samfundet. Blandt de vigtige nye opgaver er udvidelse af elev-demokratiet og ligeværdig integration af etniske mindretal Retfærd & Velfærd Kommunerne og Danmarks Lærerforening har nu i tre år arbejdet med Undervisningsministeriets udviklingsplan F2000, for at styrke og synliggøre kvalitetsudviklingen i folkeskolen...
 • 8. december 1999

  Få rød jord under neglene

  Beskidte negle og tekstilstøv i lungerne bidrager måske ikke til så megen omtale i den danske presse som akademisk lobbyarbejde på de bonede gulve WTO NGO'erne talte u-landenes sag, da EU's landbrugspolitik sidst var under udarbejdelse - med ringe succes...
 • 5. oktober 1999

  Erhvervets Gjellerup

  Vil ministeriet ind-gå i et samarbejde med NGO'ere ude i den store verden? Forbrugerpolitik Pia Gjellerup synes ikke regeringen svigter den politiske forbrugers behov for uvildig information, der er skam ingen erhvervsinteresser...
 • 29. september 1999

  Farce i København

  Af PER BREGENGAARD københavnsk borgmester for uddannelse og ungdom (Enhedslisten) Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i skøn samdrægtighed med de øvrige borgerlige partier sammentænker fritidshjem og skoler Fritidsordning "I dag har Uddannelses- og Ungdomsudvalget vedtaget samtænkning af fritidshjem og skoler, kaldet KFFO: Københavns Kommunes Fritidsordning", skriver Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i skøn samdrægtighed med de øvrige borgerlige partier i udvalgets protokol og en pressemeddelelse den 15...
 • Kronik
  21. september 1999

  Heldags-skolen er en dårlig idé

  At lade skole og fritidshjem flyde sammen vil ødelægge børns muligheder for at udvikle kreativitet og venskaber Retfærd &Velfærd Skole- og institutionspolitik samt pædagogik er af afgørende betydning for, om børnene får en god og lærerig barndom...
 • Kronik
  2. september 1999

  Politisk forbrug på herrens mark

  Politikerne svigter den stadig mere bevidste forbruger, der kræver information om både produktionsforhold og varernes indhold Økonomi & Politik Politisk forbrug handler i dag om dyreetik, økologi og menneskerettigheder og er en magtfaktor på markedet, som virksomheder er særdeles opmærksomme på...
 • 16. august 1999

  TV2 Nyhederne ikke til at stole på

  Misvisende og mangelfuld klipning i TV2 Nyhederne Redigering TV 2 Nyhederne er ikke altid vederhæftige. Det er min erfaring med kanalens formidling af gode historier om børn, der ikke er i skole, selv om de burde være det...

Sider

 1. Kronik
  12. oktober 2007

  Marxismens religiøse rødder

  Kan et marxistisk inspireret parti rumme aktive udøvere af kristendom, islam eller andre religioner som Enhedslistens Asmaa Abdol-Hamid? Ser man på kristendommen og kommunismens idéhistoriske rødder, vil man opdage, at marxismen og kristendommen ikke står i modsætning til hinanden, tværtimod
  Ejendomsfællesskabet i den første kristne menighed lignede til forveksling det kommunistiske ideal om at ophæve den private ejendomsret.
 2. Kronik
  12. februar 2009

  Darwin på godt og ondt

  Charles Darwin kom til verden for 200 år siden. Senere på året kan vi fejre 150-årsjubilæet for udgivelsen af hans skelsættende bog: 'Arternes oprindelse'. 2009 er derfor udnævnt til internationalt Darwin-år
  Charles Darwin kom til verden for 200 år siden. Senere på året kan vi fejre 150-årsjubilæet for udgivelsen af hans skelsættende bog: 'Arternes oprindelse'. 2009 er derfor udnævnt til internationalt Darwin-år
 3. Kronik
  26. august 2017

  Økonomisk teori lider fortsat under, at Adam Smith overså sin mor

  Adam Smith glemte at se på sig selv og sin mor, da han fastslog, at mennesket er egennyttigt. Gennem hele livet tog hun ene kvinde selvopofrende hånd om ham, men alligevel forstod han ikke, at gaver og uegennytte er grundlæggende for ethvert samfund. Den dag i dag søger man ihærdigt at udradere gaven til fordel for byttet i det kapitalistiske samfunds ideologi
  Er det reelt for at maksimere egen velfærd, at børn og voksne er noget for deres forældre og bedsteforældre? Nej, mener kronikøren, som mener, at Adam Smiths teori om ’the economic man’ tager afsæt i en alt for ensidig opfattelse af menneskets natur.
 4. Kronik
  5. november 2009

  Den socialistiske lejr skabte en bedre verden til os

  20 år efter murens fald står erindringen om Sovjetunionen som 'ondskabens imperium' stærkt. Men historien om 'den socialistiske lejr' må ikke gå unuanceret hen. Sovjet overvandt tyskerne under Anden Verdenskrig, støttede undertrykte befolkningsgrupper i tidligere kolonistater og bidrog til udviklingen af velfærdsstaten
  Sovjetunionen og dens ideologi inspirerede til frihedskamp i flere tredje verdenslande imod de gamle kolonimagter efter Anden Verdenskrig, og både Sovjet og Østblokken yder 
 aktiv støtte til flere befrielsesbevægelser blandt andet i Vietnam og Sydafrika.
 5. Kronik
  4. september 2020

  ’Made in Denmark’ skal i fremtiden være lig med bæredygtig og retfærdig produktion

  Med en ny statskontrolleret mærkningsordning, der stiller både røde og grønne krav til virksomhederne, kan Danmark præge det globale marked til det bedre og samtidig udmærke sig i den globale konkurrence, skriver medlemmer af Enhedslisten Margit Kjeldgaard og Per Bregengaard i dette debatindlæg
  ’Danmark er en meget åben økonomi, og derfor har vi et ekstra stort ansvar og mulighed for at præge det globale marked til det bedre,’ skriver de to kronikører.
 6. Kronik
  25. november 2021

  Det var venstrefløjen, der reddede København – ikke Socialdemokratiet

  Jens Kramers metro og Ørestad har ikke reddet København. Det har vores rød-grønne bevægelse. For det er på grund af os, at der kom lys og luft i brokvartererne, og at København er en cykelby, skriver tidligere borgmester Per Bregengaard (Ø) i dette indlæg
  Cyklen er i dag byens vigtigste transportmiddel. Det var de rød-grønne de første til at se – og der blev gjort tykt nar af dem, skriver Per Bregengaard.
 7. Kronik
  17. oktober 2000

  Modersmål er hjertets sang

  Alle elever skal lære dansk – men for indvandrerbørn bør modersmålsunder-visningen komme oveni som kulturfag og spille bedre sammen med skolens andre fag Retfærd & Velfærd Hvis man er født og opvokset i Danmark og agter at blive her, så er ens modersmål dansk«, udtalte Socialdemokratiets næstformand Lene Jensen op til partiets kongres fornylig...