Per Bregengaard

Artikler
 • 9. februar 1999

  Ro!

  Børn har brug for fritid - ikke rolig opbevaring SKOLE Flere skoletimer giver ro i klassen, lyder meldingen fra Skive i Informations reportage den 3. februar. Det spørgsmål man må stille sig, er, om der ikke er nogen kvaliteter i børnenes fritid? Går der intet tabt, når man udvider skoledagen og 'kolonialiserer' børnenes fri tid og den særlige udfoldelse, den skaber rum for...
 • 28. september 1998

  Hvordan evalueres ungdomspædagogik?

  Af PER BREGENGAARD borgmester (Enhedslisten) og formand for ungdomsskolen i Københavns Kommune Ungdomsskolerne har fire idealtyper: Den udadvendte, den professionaliserede, den værdifaste og den anarkistiske SKOLER Ungdomsskolen er en ubemærket eksistens...
 • 28. august 1998

  Religionsundervisningen i et multietnisk samfund

  I dag begynder European Teachers of Religious Educations konference om religion, kultur og religionsundervisning i Europa på kanten af det tredje årtusind. Vi bringer åbningstalen UDDANNELSE Den offentlige skole i Danmark er sekulær...
 • 26. august 1998

  Fra en smagløs antinazist

  Nazisternes teater forekommer mange komisk, men det er farligt og yderst ubehageligt for ofrene ANTINAZISME I Information den 12. aug. skildrer Arno Victor Nielsen aktive anti-nazister som smagløse...
 • 30. juli 1998

  Bedre vilkår for de tosprogede

  Ansættelse af tosprogede lærere med vægt på deres særlige kvalifikationer bidrager til kommunens etniske ligestillingspolitik SKOLESTART PER BREGENGAARD I Københavns Kommune sker der mindre forbedringer i det skoleår, vi nu går ind i...
 • 24. juli 1998

  Brixtofte lukker demokratiet

  De kloge og hurtige kan narre de mindre kloge, men fællesskabet bliver fattigere Farumfidus Ønsket om at få en anden kasse til at betale til den, man selv er herre over, er styrende i politik...
 • 3. juli 1998

  Bydelsreform truet

  Af PER BREGENGAARD,uddannelses- og Ungdomsborgmester,medl. af Borgerrepræsentationens økonomiudvalg for Enhedslisten Tilskudsfordelings-modellen giver et ufuldstændigt billede af virkeligheden...
 • 18. februar 1998

  Borgmesterindflydelse begrænset

  Af PER BREGENGAARD københavnsk uddannelses- og ungdomsborgmester for Enhedslisten Politik skabes i politikernes egen osteklokke til tider kraftigt sekunderet af mediemaskinen UDVALGSSTYRE Københavns Kommune har fået en ny styreform, hvis detaljer begynder at falde på plads og en praksis formes...
 • 18. november 1997

  Nødvendigt at integrere de fremmede

  Hvis svinehunden skal holdes nede, må vi have en integrationspolitik, der begynder hos børnene LØSNING Fremmedfrygten er ikke populistiske højrepolitikeres opfindelse. Pia Kjærsgaard & co...

Sider

 1. Kronik
  12. oktober 2007

  Marxismens religiøse rødder

  Kan et marxistisk inspireret parti rumme aktive udøvere af kristendom, islam eller andre religioner som Enhedslistens Asmaa Abdol-Hamid? Ser man på kristendommen og kommunismens idéhistoriske rødder, vil man opdage, at marxismen og kristendommen ikke står i modsætning til hinanden, tværtimod
  Ejendomsfællesskabet i den første kristne menighed lignede til forveksling det kommunistiske ideal om at ophæve den private ejendomsret.
 2. Kronik
  12. februar 2009

  Darwin på godt og ondt

  Charles Darwin kom til verden for 200 år siden. Senere på året kan vi fejre 150-årsjubilæet for udgivelsen af hans skelsættende bog: 'Arternes oprindelse'. 2009 er derfor udnævnt til internationalt Darwin-år
  Charles Darwin kom til verden for 200 år siden. Senere på året kan vi fejre 150-årsjubilæet for udgivelsen af hans skelsættende bog: 'Arternes oprindelse'. 2009 er derfor udnævnt til internationalt Darwin-år
 3. Kronik
  4. september 2020

  ’Made in Denmark’ skal i fremtiden være lig med bæredygtig og retfærdig produktion

  Med en ny statskontrolleret mærkningsordning, der stiller både røde og grønne krav til virksomhederne, kan Danmark præge det globale marked til det bedre og samtidig udmærke sig i den globale konkurrence, skriver medlemmer af Enhedslisten Margit Kjeldgaard og Per Bregengaard i dette debatindlæg
  ’Danmark er en meget åben økonomi, og derfor har vi et ekstra stort ansvar og mulighed for at præge det globale marked til det bedre,’ skriver de to kronikører.
 4. Kronik
  26. august 2017

  Økonomisk teori lider fortsat under, at Adam Smith overså sin mor

  Adam Smith glemte at se på sig selv og sin mor, da han fastslog, at mennesket er egennyttigt. Gennem hele livet tog hun ene kvinde selvopofrende hånd om ham, men alligevel forstod han ikke, at gaver og uegennytte er grundlæggende for ethvert samfund. Den dag i dag søger man ihærdigt at udradere gaven til fordel for byttet i det kapitalistiske samfunds ideologi
  Er det reelt for at maksimere egen velfærd, at børn og voksne er noget for deres forældre og bedsteforældre? Nej, mener kronikøren, som mener, at Adam Smiths teori om ’the economic man’ tager afsæt i en alt for ensidig opfattelse af menneskets natur.
 5. Kronik
  25. november 2021

  Det var venstrefløjen, der reddede København – ikke Socialdemokratiet

  Jens Kramers metro og Ørestad har ikke reddet København. Det har vores rød-grønne bevægelse. For det er på grund af os, at der kom lys og luft i brokvartererne, og at København er en cykelby, skriver tidligere borgmester Per Bregengaard (Ø) i dette indlæg
  Cyklen er i dag byens vigtigste transportmiddel. Det var de rød-grønne de første til at se – og der blev gjort tykt nar af dem, skriver Per Bregengaard.
 6. Kronik
  5. november 2009

  Den socialistiske lejr skabte en bedre verden til os

  20 år efter murens fald står erindringen om Sovjetunionen som 'ondskabens imperium' stærkt. Men historien om 'den socialistiske lejr' må ikke gå unuanceret hen. Sovjet overvandt tyskerne under Anden Verdenskrig, støttede undertrykte befolkningsgrupper i tidligere kolonistater og bidrog til udviklingen af velfærdsstaten
  Sovjetunionen og dens ideologi inspirerede til frihedskamp i flere tredje verdenslande imod de gamle kolonimagter efter Anden Verdenskrig, og både Sovjet og Østblokken yder 
 aktiv støtte til flere befrielsesbevægelser blandt andet i Vietnam og Sydafrika.
 7. Kronik
  19. december 2000

  Rødder og fødder

  Den progressive middelklasseskole er bedst gearet til videnssamfundets og den demokratiske samfundsforms krav. Derfor kan ingen forlange, at skolen ikke må anfægte deres kulturelle identitet Retfærd & Velfærd Etniske mindretal udgør i dag et væsentligt element i den marginaliserede del af underklassen, som altid har eksisteret...