Per Christensen

Seneste artikler af
Per Christensen
 • Finansministeriets forsvar for regnemodellerne er enøjet

  Skiftende regeringer har gennem de seneste femten år prioriteret over 50 milliarder kroner i indkomstskattelettelser – og allermest til de rigeste. Det skulle, jævnfør »dynamikken«, have løftet arbejdsudbud og arbejdstid
 • Alternativ eller bare personkult?

  Hvis du, kære Uffe, tager jer selv ud af ligningen, og dermed forhindrer, den mest progressive klimapolitik i dansk politisk historie, er Alternativet så virkelig et alternativ?
 • Fælles kamp mod diskrimination

  Diskrimination, racisme og usaglig forskelsbehandling er ikke den enkeltes problem, men en fælles udfordring, som kræver, at vi alle tager et fælles ansvar
 • 3F kæmper for medlemmerne

  Det er mere end plat, at Information på forsiden den 3. oktober slår fast, at vores kamp lige så meget handler om fagbevægelsens egeninteresser. Vi arbejder ofte hårdt for vores medlemmers interesser, selv om det betyder, at de forlader 3F
 • Praktikordning skaber misbrug

  Men hvad med det store flertal, der blot skubbes ud i ledighed igen? Hvad med de virksomheder, der blot kæderyger de ledige i den ene virksomhedspraktik efter den anden
 • Lad os bruge dem, vi har nu

  Vi skal sikre, at dem der allerede er i Danmark på en green card-ordning bliver brugt inden for de områder, som de har uddannelse og kompetencer til
 • Grimme ællinger på ny?

  Ingen kan være uenig i, at Danmark står over for enorme udfordringer på integrationsområdet. Men udfordringerne på integrationsområdet må aldrig blive en undskyldning for, at vi fratager sagesløse børn deres rettigheder til samvær med deres forældre
 • Velfærd, Gud eller workfare

  Danmark står over for en afgørende skillevej efter et årti med den borgerlige regerings kontraktpolitik under overskrifterne 'noget for noget' her er logikken, at de, der har meget, skal have mere, og alle de andre skal aflevere
 • Danmark har brug for en anstændighedskanon

  Racismeparagraffen er ikke et knæfald for FN's racediskriminationskonventionoverhøjhed. Den er derimod en ren dansk opfindelse, som vi bør være stolte af. Det er på tide VOK nedsætter et udvalg, der kan minde danskerne om de bedste dyder i dansk kulturarv

Sider

Mest læste
 1. Skiftende regeringer har gennem de seneste femten år prioriteret over 50 milliarder kroner i indkomstskattelettelser – og allermest til de rigeste. Det skulle, jævnfør »dynamikken«, have løftet arbejdsudbud og arbejdstid
 2. Danmark står over for en afgørende skillevej efter et årti med den borgerlige regerings kontraktpolitik under overskrifterne 'noget for noget' her er logikken, at de, der har meget, skal have mere, og alle de andre skal aflevere
 3. Hvis du, kære Uffe, tager jer selv ud af ligningen, og dermed forhindrer, den mest progressive klimapolitik i dansk politisk historie, er Alternativet så virkelig et alternativ?
 4. Ingen kan være uenig i, at Danmark står over for enorme udfordringer på integrationsområdet. Men udfordringerne på integrationsområdet må aldrig blive en undskyldning for, at vi fratager sagesløse børn deres rettigheder til samvær med deres forældre
 5. Men hvad med det store flertal, der blot skubbes ud i ledighed igen? Hvad med de virksomheder, der blot kæderyger de ledige i den ene virksomhedspraktik efter den anden
 6. Diskrimination, racisme og usaglig forskelsbehandling er ikke den enkeltes problem, men en fælles udfordring, som kræver, at vi alle tager et fælles ansvar