Per Hansen

Seneste artikler af
Per Hansen
 • En ny og bedre offentlighedslov

  Det nu ændrede forslag udtrykker en balance mellem hensynet til offentlighedens indsigt og hensynet til, at de folkevalgte kan gøre deres arbejde
 • Balancen mellem åbenhed og effektivitet

  Åbenhed er godt, men ikke for enhver pris og til hver en tid. Derfor har vi ramt den rette balance med den kommende offentlighedslov, som giver politikerne arbejdsro og mulighed for at kvalificere deres arbejde og borgerne tilstrækkelig indsigt
 • Budgetdisciplin kræver politisk ansvar

  Når regeringen taler om øget budgetdisciplin, handler det set fra en embedsmands stol i høj grad om, at politikerne skal udvise langt større selvdisciplin og begrænse mængden af nye udgiftskrævende forslag og beslutninger
 • Unfair gabestok

  Jeg har megen sympati for ønsket om at ville til bunds i sådanne sager, og jeg anerkender så sandelig indsatsen for at finde fejl og hindre gentagelse. Men det må ske på en måde, der også giver embedsmændene retssikkerhed
 • Elite - til alles gavn

  Eliteuddannelsen skal opfylde det formål, at også de studerende med de største evner skal have mulighed for at blive udfordret til grænsen af deres personlige potentiale