Per Helmer Hansen

  • Kronik
    31. december 2004

    ’Læren ær dom’

    Vi elsker at undervise – når vi får lov til det