Per Schjønning

  • Baggrund
    25. februar 2009

    Forskning og myndighedsbetjening

    Det Kgl. Danske Viden-skabernes Selskab ser det som et problem, at myn-dighedsbetjening i dag er en del af univer-siteternes opgaver, men det behøver det ikke at være