Per Schultz Jørgensen

 • Kronik
  26. april 2021

  Regeringen bør droppe mål om flere anbringelser – de kan gøre mere skade end gavn

  Vi må ikke lade de groveste sager sætte dagsordenen for hele vores indsats over for børn, der har vanskeligheder. Nogle anbringelser er nødvendige, men forskningen viser, at de fleste har bedre af at blive støttet hjemme, skriver professor emeritus i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen og lektor emeritus i sociologi Morten Ejrnæs i dette debatindlæg
  Det er forkert at antage, at det altid er forældrenes omsorgssvigt, som er grunden til børnenes problemer. Derfor er regeringens plan om, at flere børn skal anbringes uden for hjemmet, og at de skal anbringes tidligere, forkert.
 • Kronik
  21. april 2018

  En god socialpolitik sætter den enkelte borger i centrum

  Med et ensidigt fokus på videns- og evidensbaseret socialpolitik forsømmer vi at myndiggøre borgeren og anerkende den enkeltes specifikke behov
  Omkring 20-25 procent af de unge kæmper med så store problemer, når de forlader folkeskolen, at alt for mange ikke får en ungdomsuddannelse. I Randers har man skabt en forberedende ungdomsskole, der koordinerer uddannelse med beskæftigelse og socialpolitik, og som samtidig siger: Vi skal styrke vores elever menneskeligt, så de kommer til at tro på sig selv og får mod på livet.
 • Kronik
  24. november 2017

  Det ensidige fokus på karakterer står for fald. Nu kommer karakterdannelsen i centrum

  Nye krav til samfundet og den enkelte betyder efterspørgsel efter andet end læring i børnehaver og skoler. Hvis vi skal kunne håndtere stress og globale kriser, skal børn opdrages til ansvar og til dedikerede sociale væsner
  En dagsinstitution i Risskov sætter børns karakterdannelse på programmet i deres læringsplaner. Og i Aarhus Kommune satser man over en bred front på, at alle daginstitutioner skal inddrage robusthed i deres pædagogik. Et pædagogisk 'pendulsving' er i gang rundt om i landet, skriver dagens kronikør.
 • Kommentar
  12. juli 2017

  Udlændingestyrelsen bør behandle barnets tarv som et etisk princip

  Barnets tarv er et etisk princip, der skal beskytte børn og deres udvikling. Men i sager om opholdstilladelse prioriteres legalitetsprincipper – lov og orden –tydeligvis højere end barnets tarv. Derfor bliver børn udvist, selv om de har levet i Danmark det meste af deres liv og end ikke taler sproget i det land, de sendes ’hjem’ til
 • Læserbrev
  4. juli 2017

  Pas på stråmænd

  Læserbrev
 • Kommentar
  16. januar 2017

  Enhedslisten mangler det realistiske alternativ til EU

  Udfordringerne for Europa er så gigantiske, at mange lammes af magtesløshed. Klimakrise, flygtningekrise, dominerende internationale koncerners manglende respekt for regler. Hvis politiske partier med gode budskaber i bagagen lukker sig om deres eget snævre projekt og bare gentager slagordene fra partiprogrammet, er vi virkelig på Herrens mark
 • Kommentar
  26. august 2016

  Fattige forsvinder ikke, fordi man leger, de er usynlige

  Når Venstre nægter at anerkende fattigdom i Danmark, nægter partiet samtidig fattige mennesker værdighed. Man nægter at se dem; de tilskrives hele skylden for den situation, de er endt i. Oven i de materielle afsavn taber de kontrol og respekt
  Når Venstre nægter at anerkende fattigdom i Danmark, nægter partiet samtidig fattige mennesker værdighed. Man nægter at se dem; de tilskrives hele skylden for den situation, de er endt i. Oven i de materielle afsavn taber de kontrol og respekt
 • Kommentar
  21. marts 2016

  Med et slag vakler vores omdømme

  Danmark er ikke et forbillede, når man i en kritisk situation som flygtningekrisen kan så tvivl om vores parathed til at stå vagt om børns rettigheder
 • Kronik
  17. marts 2015

  Danmark har brug for en familiepolitik

  Christiansborg bør tage ansvaret for det gode børne- og familieliv på sig. Vejen frem er et løft af kvaliteten i daginstitutionerne, op til 20 omsorgsdage til forældre, omfordeling af betalt og ubetalt arbejde og en arbejdstidsbank
  Danskernes fødselsrate er ikke særlig høj, og et godt bud på, hvorfor det er sådan er, at landets forældre har for svært ved at afstemme et travlt arbejde med et velfungerende familieliv med tid nok til børnene.

Sider

 1. Kronik
  26. april 2021

  Regeringen bør droppe mål om flere anbringelser – de kan gøre mere skade end gavn

  Vi må ikke lade de groveste sager sætte dagsordenen for hele vores indsats over for børn, der har vanskeligheder. Nogle anbringelser er nødvendige, men forskningen viser, at de fleste har bedre af at blive støttet hjemme, skriver professor emeritus i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen og lektor emeritus i sociologi Morten Ejrnæs i dette debatindlæg
  Det er forkert at antage, at det altid er forældrenes omsorgssvigt, som er grunden til børnenes problemer. Derfor er regeringens plan om, at flere børn skal anbringes uden for hjemmet, og at de skal anbringes tidligere, forkert.
 2. Kronik
  31. oktober 2014

  Unge skal opdrages til at modstå presset fra konkurrencestaten

  Både de unge, der dagligt kæmper for at leve op til samfundets tårnhøje forventninger, og de, som er stået helt af, mistrives. Derfor er det afgørende, at både forældre, daginstitutioner og skole satser på at udvikle børn og unge som hele mennesker – i stedet for blot at fokusere på deres udvendige og målbare præstationer
  Både de unge, der dagligt kæmper for at leve op til samfundets tårnhøje forventninger, og de, som er stået helt af, mistrives. Derfor er det afgørende, at både forældre, daginstitutioner og skole satser på at udvikle børn og unge som hele mennesker – i stedet for blot at fokusere på deres udvendige og målbare præstationer
 3. Kronik
  1. marts 2010

  'Barnets Reform' - et tab af rettigheder for udsatte børn

  Kommunerne får nu endnu friere tøjler til at administrere, som de selv synes. Ulovligheder bliver gjort lovlige, og hårdt tilkæmpede sejre med hensyn til børns retssikkerhed bliver rullet tilbage
  I 2008 sagde daværende velfærdsminister Karen Jespersen, at mange kommuners indsats over for de allersvageste børn var 'helt utilstrækkelig', og hun fik indført stammere retningslinjer på området. Nu er regeringen ved at rulle udviklingen tilbage, skriver dagens kronikør.
 4. Kronik
  14. maj 2012

  Opdragelse er blevet noget man forhandler

  Moderne forældre skal skabe både selvstændige og velopdragne børn. For mange fører det til en sump af forhandlingsopdragelse, der handler om at passivisere, udsætte, aflede – og undgå en konflikt. Det giver børnene mulighed for at trække rundt med forældrene. Derfor tyer mange til selvhjælpslitteraturen for at finde støtte til at være ærlige og modige opdragere
  Moderne forældre skal skabe både selvstændige og velopdragne børn. For mange fører det til en sump af forhandlingsopdragelse, der handler om at passivisere, udsætte, aflede – og undgå en konflikt. Det giver børnene mulighed for at trække rundt med forældrene. Derfor tyer mange til selvhjælpslitteraturen for at finde støtte til at være ærlige og modige opdragere
 5. Kronik
  5. september 2011

  Fra barndom til faktura

  I de seneste ti år er selv helt små børn blevet mødt af firkantede læringskrav og måletyranni. Kammerater er blevet konkurrenter. Leg opfattes som spild af tid. Det er som om, alt handler om banal forberedelse til et voksenliv i bruttonationalproduktets tjeneste. Det er på tide at finde tilbage til en børnepolitik i børnehøjde
  Barndommen er blevet en lang test, hvor det gælder om at svarer rigtigt
 6. 16. november 2006

  Misbrug af børnekonventionen

  Vibeke Manniche har i en kronik i Information den 8. november argumenteret for, at muslimske pigers brug af tørklæde er udtryk for en overtrædelse af FN-s børnekonvention. Det hævdes, at der er tale om en adfærd, der er sundhedsskadelig og udtryk for diskrimination og undertrykkelse...