Person

Aage Trommer

29. marts 2008

Tabernationen

Havde det været bedre for Danmark at blive opfattet som en del af Anden Verdenskrigs tabere? Så ville der måske ikke være gået over 60 år, før vi var klar til at se en film om Flammen og Citronen og høre om uskyldige ofre for en forvirret modstandsbevægelses drab
Historikeren Aage Trommer påviste, at de sprængninger og anden sabotage, der blev gennemført under besættelsen for at besvære tyskerne, havde en forsvindende lille militær betydning
5. maj 2003

Den reviderede 5. maj

Efterhånden fortoner sig fejringen af 5. maj. I år er det 58 år siden, Danmark blev befriet fra den tyske besættelse. Denne skribent, ikke just vårhare, er for ung til at være krigsbarn...
4. maj 2005

En kommunistisk sten i skoen

Mens forskningen i disse år skræller det ene lag efter det andet af besættelsesmyten om det nationale sammenhold, synes historien om kommunisterne stadig at være en sten i skoen på skrivningen af besættelsestidshistorien. Dommene er ofte hårdere, end kilderne kan bære, mener dansk kommunisme-forsker
9. november 2005

Vi glemte ungarerne efter krigen

Under den tyske besættelse blev 12.000 ungarske soldater udstationeret i Danmark som tyske 'frivillige'. En ny bog fortæller, hvorledes de i virkeligheden var tvangsudskrevet og i nogle tilfælde samarbejdede med den danske modstandsbevægelse - men blev glemt i historiebøgerne
16. april 2005

Er danmark ved at få sin egen historikerstrid?

Rummer debatten om samarbejdspolitikken under besættelsen kimen til en større dansk historikerstrid, som den vesttyskerne oplevede i sidste halvdel af 1980’erne? Ja, mener professor Uffe Østergaard. Nej, siger besættelsestidshistorikere og advarer mod at søge efter for skarpe fronter
13. april 2005

LÆSERBREVE – 60 år efter

Jernbanesabotage nyttede I sin i øvrigt udmærkede gennemgang af skolebøgernes behandling af besættelsestiden den 6. april fremstiller Kristen Bjørnkjær det, som om jeg totalt nedvurderer jernbanesabotagen i den Danmarkshistorie, som jeg skrev for folkeskolen i 1981...
13. januar 2004

Dobbelt mak-værk

Opgør om fortid Jørgen Laustsen er i kronikken den 6. januar forståeligt nok stødt over, at jeg har kaldt hans bog Mellem hammer, segl og hagekors for et makværk. Han har ret i, at jeg burde have skrevet, at bogen gør en del ud af at gøre op med Alfred Jensens analyse af kommunisternes indsats under krigen...
Kronik
6. januar 2004

Kommuni-sternes virke 1939-41 - et ømt punkt

Morten Thing er blevet så sur over, at jeg har tilladt mig at sammenholde kommunisternes efterrationaliseringer med deres faktiske udtalelser og opførsel i perioden 1939-41, at han rasende har grebet en række forkerte påstande om min bog ud af den blå luft. Bogen har tydeligvis ramt et ømt punkt
Anmeldelse
9. december 2003

Et makværk om DKP 1939-41

Jørgen Laustsen har skrevet en bog, der i katastrofal grad ser bort fra periodens vigtige kilder
17. januar 2003

LÆSERDEBAT

I takt Klokken er næsten kvart i tolv Vi spiller i dur og ikke i mol Peter Huss Længsel og suk ’Vi savner vores avis’. Ja, hvad blev der af den? Af 1970’erne? Af tiden? Af livet? Hvad blev der af verden – af i går? Og hvad skal der blive af os – hvis vi for alvor begynder at savne den? Inger Holst Hasle Centervej 171, Århus V Trads om Anden Verdenskrig I bestræbelsen på at bandlyse kommunismen – en vision om frie selvforvaltende samfund som Sovjet og øvrige partidiktaturer aldrig hævdede at have realiseret – genopliver David Trads koldkrigsmyten om USA som altafgørende for Hitler-Tysklands nederlag (Inf...

Sider

  • Kronik
    11. december 2000

    Ofre og skyldige fra besættelsen

    Nutidens moralske heksejagt overser, at ingen i den danske befolkning gik skyldfri ud af Anden Verdens-krig. Men hvad var alternativet til samarbejdspolitikken? - Måske knuste samfund som på Balkan Historisk set I løbet af de sidste ti år har Danmark og resten af den vestlige verden for alvor bevæget sig ind i individets tidsalder...