Person

Aage Trommer

Tabernationen

Havde det været bedre for Danmark at blive opfattet som en del af Anden Verdenskrigs tabere? Så ville der måske ikke være gået over 60 år, før vi var klar til at se en film om Flammen og Citronen og høre om uskyldige ofre for en forvirret modstandsbevægelses drab

Den reviderede 5. maj

Efterhånden fortoner sig fejringen af 5. maj. I år er det 58 år siden, Danmark blev befriet fra den tyske besættelse. Denne skribent, ikke just vårhare, er for ung til at være krigsbarn...

En kommunistisk sten i skoen

Mens forskningen i disse år skræller det ene lag efter det andet af besættelsesmyten om det nationale sammenhold, synes historien om kommunisterne stadig at være en sten i skoen på skrivningen af besættelsestidshistorien. Dommene er ofte hårdere, end kilderne kan bære, mener dansk kommunisme-forsker

Vi glemte ungarerne efter krigen

Under den tyske besættelse blev 12.000 ungarske soldater udstationeret i Danmark som tyske 'frivillige'. En ny bog fortæller, hvorledes de i virkeligheden var tvangsudskrevet og i nogle tilfælde samarbejdede med den danske modstandsbevægelse - men blev glemt i historiebøgerne

Er danmark ved at få sin egen historikerstrid?

Rummer debatten om samarbejdspolitikken under besættelsen kimen til en større dansk historikerstrid, som den vesttyskerne oplevede i sidste halvdel af 1980’erne? Ja, mener professor Uffe Østergaard. Nej, siger besættelsestidshistorikere og advarer mod at søge efter for skarpe fronter

LÆSERBREVE – 60 år efter

Jernbanesabotage nyttede I sin i øvrigt udmærkede gennemgang af skolebøgernes behandling af besættelsestiden den 6. april fremstiller Kristen Bjørnkjær det, som om jeg totalt nedvurderer jernbanesabotagen i den Danmarkshistorie, som jeg skrev for folkeskolen i 1981...

Dobbelt mak-værk

Opgør om fortid Jørgen Laustsen er i kronikken den 6. januar forståeligt nok stødt over, at jeg har kaldt hans bog Mellem hammer, segl og hagekors for et makværk. Han har ret i, at jeg burde have skrevet, at bogen gør en del ud af at gøre op med Alfred Jensens analyse af kommunisternes indsats under krigen...

Kommuni-sternes virke 1939-41 - et ømt punkt

Morten Thing er blevet så sur over, at jeg har tilladt mig at sammenholde kommunisternes efterrationaliseringer med deres faktiske udtalelser og opførsel i perioden 1939-41, at han rasende har grebet en række forkerte påstande om min bog ud af den blå luft. Bogen har tydeligvis ramt et ømt punkt

Et makværk om DKP 1939-41

Jørgen Laustsen har skrevet en bog, der i katastrofal grad ser bort fra periodens vigtige kilder

LÆSERDEBAT

I takt Klokken er næsten kvart i tolv Vi spiller i dur og ikke i mol Peter Huss Længsel og suk ’Vi savner vores avis’. Ja, hvad blev der af den? Af 1970’erne? Af tiden? Af livet? Hvad blev der af verden – af i går? Og hvad skal der blive af os – hvis vi for alvor begynder at savne den? Inger Holst Hasle Centervej 171, Århus V Trads om Anden Verdenskrig I bestræbelsen på at bandlyse kommunismen – en vision om frie selvforvaltende samfund som Sovjet og øvrige partidiktaturer aldrig hævdede at have realiseret – genopliver David Trads koldkrigsmyten om USA som altafgørende for Hitler-Tysklands nederlag (Inf...

Sider

Mest læste

  1. Havde det været bedre for Danmark at blive opfattet som en del af Anden Verdenskrigs tabere? Så ville der måske ikke være gået over 60 år, før vi var klar til at se en film om Flammen og Citronen og høre om uskyldige ofre for en forvirret modstandsbevægelses drab