Person

Adam Smith

Sherif eller tigertæmmer?

Hvem er tidens revolutionære? Er venstrefløjen den tigertæmmer, der tøjler kapitalismen – eller sheriffen, der bare kræver skatter op? Metaforerne blomstrede, da Information spurgte politikere og debattører, om venstrefløjens aktuelle tilstand?

barbariet kan vende tilbage

Det er 1. maj. Socialdemokratiet mangler en vision. Og har tabt monopolet på velfærdsstaten – hvis eksistens heller ikke kan tages for givet. Eller hvad? Historikeren Claus Bryld og politologen Peter Kurrild-Klitgaard har drukket kaffe sammen og set på sagen. Byld har netop skrevet om ’Den socialdemokratiske idéarv’. Kurrild-Klitaard en bog om markedsliberalismens ikon, Adam Smith

Brag af en bog

Den offentlige debat om globaliseringen ville blive meget mere kvalificeret, hvis Jagdish Bhagwatis nye bog læses

DEBAT

I krig er altid ofre *Kulturkampvogne med værdiopladte geværer nedpløjer hukommelsens herbarium. Hvori om tusind år beskrevet står hvilket strå der ej forgå (det er de få) Eva Kjeldsen, København SV Madrid *Fortæl mig så jeg forstår ødelæggelsernes retfærdighed er du mindre offer nu er endemålet tydeligere er gengældelsen opfyldt er de skyldige væk er din mor indforstået er følgerne en nydelse er sejrsrusen holdbar er det let at prale om er friheden nærmere er det nok nu er du stadig sikker er du stadig i Madrid Lis Holgersen Fra CD’s partiblad *Annonce Haves: Politisk plat form...

Myten om Konservatismen

Kasper Støvrings bog er levende, letlæst og stundom velskrevet. Det er en spændende – om end dybt problematisk bog

Ydmyge økonomer efterlyses

En kommentar fra en af de mange arbejdsløse danskere, der har en alder, så hun kan forudse at blive tvunget på efterløn i den beskårne udgave, trods ønske om job

Vejret slår om

Revolutioner af økonomiske vilkår uden tilsvarende politiske revolutioner

George Bush, det røde svin

Så er det ganske vist. Den amerikanske præsidents politik er mere socialistisk end konservativ

Er Bush venstreorienteret?

Også som taber...

Debat

Martyr En kristen martyr, er et menneske, der bliver slået ihjel for sin tros skyld. En muslimsk martyr, er et menneske, der slår andre ihjel for sin tros skyld. Dette er et skoleeksempel på forskellen mellem kristendom og islam...

Sider

Mest læste

  1. Selv 225 år efter Adam Smiths død udgør hans ideer kernen i den dominerende økonomiske tænkning og politik. Men liberalisterne har skrevet Smiths sans for det moralske menneske ud af historien
  2. Adam Smith glemte at se på sig selv og sin mor, da han fastslog, at mennesket er egennyttigt. Gennem hele livet tog hun ene kvinde selvopofrende hånd om ham, men alligevel forstod han ikke, at gaver og uegennytte er grundlæggende for ethvert samfund. Den dag i dag søger man ihærdigt at udradere gaven til fordel for byttet i det kapitalistiske samfunds ideologi
  3. »Befolkningstilvækstens drift er uendeligt meget større end jordens mulighed for at skabe levegrundlag,« lød det ildevarslende fra den britiske økonom Thomas Robert Malthus. Men så kom industrialiseringen
  4. Blå blok er død. Sådan har den hårdtslående dom lydt fra flere kommentatorer siden folketingsvalget. Det skyldes dels, at der er skabt en fortælling om, at højrefløjen er ond, mens de borgerlige selv har glemt, hvad godhed er for dem, siger den liberale debattør Mia Amalie Holstein i ny serie om, hvordan det borgerlige Danmark rejser sig igen
  5. Gennem historien har store økonomiske kriser fremkaldt paradigmeskift i den økonomiske teori. Foreløbig har tiden efter den seneste krise ikke ført til noget opgør med en forældet mainstreamøkonomi. Et forspildt årti, siger italiensk økonomiprofessor
  6. Formuekoncentrationen stiger i øjeblikket i en grad, der minder om 1800-tallet, hvor rigdom snarere var noget, man arvede, end noget man tjente. Allerede det liberale ikon Adam Smith påpegede, at det er umuligt at forsvare den udvikling moralsk. Regeringen burde sætte arveafgiften op, ikke ned
  7. Venstrefløjen har taget patent på sympatien, men sådan bør det ikke være, for markedet er også sympatisk. Vælger ’the economic man’ at snyde, vil det nemlig skade hans ry, og ingen vil fremover handle med ham. Han er derfor nødt til at være optaget af, hvad andre tænker om ham og handlen. Den største egoist på markedet er den, der er bedst til at forstå, fornemme og leve sig ind i andres behov
  8. De positive tendenser i europæisk økonomi bør ikke skygge for kritikken af den økonomiske teori, som skabte fundamentet for 2008-krisen og stadig benyttes til analyse og rådgivning