Person

Adam Smith

Sådan blev det altså i 90'erne

Hedensk nytårspræk om det 20. århundredes årtier og globaliseringens Janus-ansigt Tilbageblik Mange af os er talfikserede. Ikke kun Lykketoft og regnedrengene i Finansministeret, der ikke har blik for andet...

Overførsels-indkomster sikrer frihed

Offentlige overførselsindkomster er intet mindre end et gigantisk civilisatorisk fremskridt. De sikrer os mod sult og elendighed og garanterer den individuelle frihed Retfærd & Velfærd Den store målsætning i vor tids social- og arbejdsmarkedspolitik er, at vi skal 'klare os selv' eller 'forsørge os selv'...

Elfenbenstårnhøjt

Nej tak til elitær socialisme Demokrati Hvad er det socialistiske projekt i dag? Christine Antorini m.fl. har forsøgt at formulere et bud i bogen "Borgerlige ord efter revolutionen", det samme har Kurt Jacobsen (Inf...

Faldt socialismen med Muren?

Med Berlinmuren faldt de kommunistiske samfundssystemer - men hvad så med socialismen? Kan den gøre andet end at gå tilbage til rødderne? Programmet er en eneste stor krigserklæring til alt, hvad der findes tilbage af kapitalistiske elementer her i landet...

Etik er en personlig sag

Staten kan ikke erstatte den personlige moral og gøre etik til et samfundsanliggende. Al god moral korrumperes, når den gennemføres ved lov Tro & Filosofi En af de mest udbredte misfor-ståelser, der plager vores tid, er opfattelsen af, at etik kan gennemføres ved hjælp af politik...

Økonomen som alkymist

Desværre er vore politikere økonomernes blinde slaver Penge Under overskriften 'Natur - bombe mod økonomien', Information den 20. juli 1999, konstateres, at klassiske økonomiske teorier hviler på en utidssvarende opfattelse af "hvordan folk værdisætter ting" og dermed er villige til at betale for...

Drakonisk unionsmodstand

Andrew Fletcher har relevans for dagens Europa-diskussion PATRIA I den giftigt-blå tekstserie fra universitetsforlaget i Cambridge udgav man fornylig for første gang nogensinde Andrew Fletchers samlede værker, der kan rummes i ét bind...

Natur-bombe mod økonomien

Stor dansk undersøgelse kan give ridser i traditionel økonomisk teori men gøre økonomerne bedre til at sætte pris på natur Umiddelbart ligner Tokkekøb Hegn i Nordsjælland indbegrebet af en skøn dansk skov...

Vestens Store Sammenbrud

Efter 40 års sammenbrud er Vestens sociale institutioner på vej til at blive genrejst og rekonstrueret fra neden, mener den amerikanske professor, Francis Fukuyama, der for ti år siden proklamerede Historiens afslutning Ti år efter, at Francis Fukuyama bragede igennem verdensoffentligheden med sit provokerende essay om Historiens afslutning og det sidste menneske og hævdede, at det liberale demokrati havde sejret definitivt over kommunismen, gør han i en ny bog op med den hastige opløsning af de bærende institutioner, som for alvor er rullet igennem de vestlige samfund siden tresserne...

'Brixtofte kan sove roligt om natten'

Farumgruppe ramt af berøringsangst og politisk blindhed NY BOG Farum Kommune i det grønne Nordsjælland er utvivlsomt mest kendt for sin dynamiske og ultraliberalistiske Venstre-borgmester, Peter Brixtofte, men nu melder en såkaldt Farumgruppe sig på banen med en debatbog, der kalder til kamp mod alt, hvad selvsamme Peter Brixtofte står for...

Sider

Mest læste

  1. Selv 225 år efter Adam Smiths død udgør hans ideer kernen i den dominerende økonomiske tænkning og politik. Men liberalisterne har skrevet Smiths sans for det moralske menneske ud af historien
  2. Gennem historien har store økonomiske kriser fremkaldt paradigmeskift i den økonomiske teori. Foreløbig har tiden efter den seneste krise ikke ført til noget opgør med en forældet mainstreamøkonomi. Et forspildt årti, siger italiensk økonomiprofessor
  3. »Befolkningstilvækstens drift er uendeligt meget større end jordens mulighed for at skabe levegrundlag,« lød det ildevarslende fra den britiske økonom Thomas Robert Malthus. Men så kom industrialiseringen
  4. Adam Smith glemte at se på sig selv og sin mor, da han fastslog, at mennesket er egennyttigt. Gennem hele livet tog hun ene kvinde selvopofrende hånd om ham, men alligevel forstod han ikke, at gaver og uegennytte er grundlæggende for ethvert samfund. Den dag i dag søger man ihærdigt at udradere gaven til fordel for byttet i det kapitalistiske samfunds ideologi
  5. Venstrefløjen har taget patent på sympatien, men sådan bør det ikke være, for markedet er også sympatisk. Vælger ’the economic man’ at snyde, vil det nemlig skade hans ry, og ingen vil fremover handle med ham. Han er derfor nødt til at være optaget af, hvad andre tænker om ham og handlen. Den største egoist på markedet er den, der er bedst til at forstå, fornemme og leve sig ind i andres behov
  6. Ti år efter finanskrisens udbrud er der en gryende forståelse af, at krisen også udsprang af pengevæsenets tiltagende privatisering. Af bankernes mulighed for at pumpe stadig større mængder gæld ud i økonomien
  7. Frihed, rettigheder og pligter er blevet filtret ind i hinanden på en yderst ugennemskuelig og uheldig måde. Et opgør med liberalismen kunne med fordel lade sig inspirere af det republikanske tankegods, som liberalismen har fortrængt
  8. Formuekoncentrationen stiger i øjeblikket i en grad, der minder om 1800-tallet, hvor rigdom snarere var noget, man arvede, end noget man tjente. Allerede det liberale ikon Adam Smith påpegede, at det er umuligt at forsvare den udvikling moralsk. Regeringen burde sætte arveafgiften op, ikke ned