Person

Adam Smith

4. maj 2000

Vi er hver for sig og sammen

Det moderne samfunds arbejdsdeling gør os til større individualister, men den gør os også mere solidariske, mener solidaritetens 'far', Emile Durkheim Sociologi Hvordan står det til med solidariteten i det moderne velfærdssamfund? Er vi blevet til en flok individualister, der er mere optagede af vores eget ve og vel end af naboens? I moderne sociologi er det en udbredt antagelse, at der i det moderne, eller senmoderne, samfund er sket en omfattende kulturel frisættelse, der har løsnet vores bindinger til de gamle fællesskaber: kirken, familien, lokalsamfundet, de sociale klasser, partiforeningen...
Analyse
2. maj 2000

Putin lancerer ny økonomi

Rusland gør klar til nye reformer, men olieprisfald og social uro truer Efter det meste af to årtiers økonomisk jammerklage fra Moskva er tonen de seneste måneder blevet en ganske anden...
17. marts 2000

Hvad har ØMU'en på - politisk

Spørger det uskyldige barn FRIE ORD HER STÅR formanden for EU-Kommissionen Romano Prodi foran spejlet, og hvad ser han? Med kejserens ord hos H.C. Andersen: "Hvad for noget! Jeg ser ingenting!" Eller med ordene fra hans Kommissions egen Udformning af det ny Europa: "For øjeblikket har offentlig- heden ikke ret stor tiltro til vores institutioner på nationalt plan og på EU-plan...
9. marts 2000

Samfundet som organisme

Sociologen Émile Durkheim minder os om, at samfundsteorien beskæftiger sig med reelle sociale strukturer og institutioner, der virker regulerende på vores adfærd Sociologi I marxismens æra ved de danske universiteter var den franske sociolog Émile Durkheim (1858-1917) en forkætret skikkelse, der blev afvist som positivist, funktionalist og konservativ...
29. december 1999

Sådan blev det altså i 90'erne

Hedensk nytårspræk om det 20. århundredes årtier og globaliseringens Janus-ansigt Tilbageblik Mange af os er talfikserede. Ikke kun Lykketoft og regnedrengene i Finansministeret, der ikke har blik for andet...
Kronik
28. december 1999

Overførsels-indkomster sikrer frihed

Offentlige overførselsindkomster er intet mindre end et gigantisk civilisatorisk fremskridt. De sikrer os mod sult og elendighed og garanterer den individuelle frihed Retfærd & Velfærd Den store målsætning i vor tids social- og arbejdsmarkedspolitik er, at vi skal 'klare os selv' eller 'forsørge os selv'...
17. november 1999

Elfenbenstårnhøjt

Nej tak til elitær socialisme Demokrati Hvad er det socialistiske projekt i dag? Christine Antorini m.fl. har forsøgt at formulere et bud i bogen "Borgerlige ord efter revolutionen", det samme har Kurt Jacobsen (Inf...
6. november 1999

Faldt socialismen med Muren?

Med Berlinmuren faldt de kommunistiske samfundssystemer - men hvad så med socialismen? Kan den gøre andet end at gå tilbage til rødderne? Programmet er en eneste stor krigserklæring til alt, hvad der findes tilbage af kapitalistiske elementer her i landet...
Kronik
15. september 1999

Etik er en personlig sag

Staten kan ikke erstatte den personlige moral og gøre etik til et samfundsanliggende. Al god moral korrumperes, når den gennemføres ved lov Tro & Filosofi En af de mest udbredte misfor-ståelser, der plager vores tid, er opfattelsen af, at etik kan gennemføres ved hjælp af politik...
6. august 1999

Økonomen som alkymist

Desværre er vore politikere økonomernes blinde slaver Penge Under overskriften 'Natur - bombe mod økonomien', Information den 20. juli 1999, konstateres, at klassiske økonomiske teorier hviler på en utidssvarende opfattelse af "hvordan folk værdisætter ting" og dermed er villige til at betale for...

Sider