Person

Aka Høegh

17. april 2002

Mere broget end gylden

’Den Gyldne’ (til 28. april) på Charlottenborg er beriget med ni gæster. Blandt de trofaste er Steffen Tasts glas og lys-installationer. Og Aka Høeghs og Trondur Paturssons motiver, Solveig Lohnes stilfærdige kolorit m...
9. september 1998

Tuusi i huset på fjeldet

Inuit Ataqatiqits formand, Josef Motzfeldt, er stærkt optaget af bygdebefolkningens liv- og uddannelsesvilkår og ser med kritiske øjne på den store afstand mellem beslutningstagere og den menige grønlænder GRØNLAND Da jeg kom til Grønland for lidt over et år siden, var min viden om det politiske liv i landet begrænset til partierne Siumut og Atassut, der siden 1995 har dannet et koalitionsstyre, og begge er repræsenterede i det danske Folketing, hvor de allierer sig med henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre...