Person

Alf Ross

Kærlighedens myte

"Der er ingen lov, der bestemmer, at jeg partout skal gifte mig 'blåt', eller at det skal være en udlænding... Jeg ville aldrig gå på kompromis." Kronprins Frederik i bogen "En familie og dens Dronning," af Anne Wolden-Ræthinge (Ninka), forlaget Aschehoug...

Emsige lovgivere

"Selv om Grundlovens Pgf. 3 således kun i ringe grad binder lovgiveren og garanterer domstolenes kompetence, er det dog en rodfæstet retsopfattelse, at der er visse områder, der er domstolenes enemærker, og hvor det derfor vil føles som i særlig grad betænkeligt, om der blev gjort indgreb i deres kompetence...

Livristens løbepas

FØRSTE LØBEPAS fik en 32-årig livrist, da Det Danske Hof i april 1997 bortviste ham med en politianmeldelse som afskedssalut. Siden har livristen i Lyngby Ret måttet fægte mod sigtelser for mandatsvig, tyveri, brugstyveri og bedrageri mod prins Joachim og prinsesse Alexandra...

Idealisme som styrepind for udenrigspolitikken? Det kan føre lige lukt i ulykken

Invasionsmagterne i Irak kunne lære noget af, hvorfor det gik den amerikanske præsident Wilson grueligt galt

Statsministeren og folkestyrets historie

Statsminister Fogh har inddraget besættelsestiden i den verserende kulturkamp. Han, der er født otte år efter krigens ophør, har glemt at fortælle, at blandt alle politiske partier var hans eget parti det, der gik mindst ind for modstand over for nazisterne

Folkeretten er som en skøge - tilgængelig for enhver

Oplysning. Hvad er demokratiet i sin essens? Er der mangel på demokrater i vores demokrati? Og hvordan sikrer vi, at demokratiet overlever det 21. århundrede? De spørgsmål og mange andre blev diskuteret, da Villy Sørensen-netværket onsdag mødtes i København

Menneskerettigheder og lovgivning

Søren Krarup og Mads Bryde Andersen fører en vigtig debat, men glemmer baggrunden for menneskerettighedernes fremkomst

Ja til virkeligheden

EU’s egne statistiske målinger har vist, at den mest dominerende folkelige holdning til EU er ligegyldighed over for, om EU eksisterer eller ikke

Folkestyre eller fjernstyring

Flere folkeafstemninger truer ikke etniske mindretal – tværtimod

Parlamentarismen i Danmark

I morgen fejres 100-året for parlamen-tarismens indførelse i Danmark. Den 24. juli 1901 dannedes efter næsten 30 års hårdnakket forfatningskamp endelig en Venstre-regering, som ikke havde Folketingets flertal imod sig. Hvad var det egentlig for en sejr?

Sider

Mest læste

  1. I morgen fejres 100-året for parlamen-tarismens indførelse i Danmark. Den 24. juli 1901 dannedes efter næsten 30 års hårdnakket forfatningskamp endelig en Venstre-regering, som ikke havde Folketingets flertal imod sig. Hvad var det egentlig for en sejr?
  2. Grundloven er en upræcis beskrivelse af, hvordan magten udøves