Person

Anders Bondo Christensen

’Ingen af dem lytter’

Information har bedt to konfliktmæglere vurdere, hvordan de to parter, KL og Danmarks Lærerforening med Michael Ziegler og Anders Bondo i front, agerer i konfliktsituationen

Det politiske system lider af iltmangel

Marianne Jelved udtrykte bekymring for demokratiets tilstand i den tale, hun torsdag holdt på CBS, og som vakte furore, fordi kulturministeren ’kom til’ at heppe på Anders Bondo Christensen og folkeskolelærerne. Men hendes bekymring er både relevant og rigtig

Læserne spørger: Anders Bondo Christensen

»Det er folkeskolens fremtid, der er på spil. Tænk, at nogen forestiller sig, at man kan reformere folkeskolen ved at starte med at køre landets 60.000 lærere over ...«

11 spørgsmål fra lærerne fører til lockoutvarsel

Danmarks Lærerforening har i 11 spørgsmål forsøgt at få svar på en række bekymringer ved KL's forslag til en ny arbejdstidaftale for lærerne. Det er ikke godt nok, mener KL, der efterlyser konstruktive forslag. Se lærerforeningens spørgsmål her

Her er KL’s oplæg til forhandling med lærerne

Et blankt stykke papir. Det er, hvad lærerne på både folke- og erhvervsskoler er blevet præsenteret for under de igangværende overenskomstforhandlinger. Det er en uansvarlig måde, arbejdsgiverne forhandler på, mener lærerne

Trepartsforhandling skal sikre lærerne efteruddannelse

I et nyt udspil til, hvordan den danske folkeskole bliver bedre, foreslår Danmarks Lærerforening, at der etableres trepartsforhandlinger mellem fagforeningen, staten og kommunerne om lærernes efteruddannelse. Børne- og undervisningsministeren er positiv

Bondo: Ny folkeskole kan laves uden ny arbejdstidsaftale

På en ekstraordinær kongres i dag vil formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, præsentere et udspil til indfrielse af regeringens folkeskolereform uden om de igangværende overenskomstforhandlinger. KL holder fast i krav

Overlæreren i kamp med sig selv

Anders Bondo Christensen blev valgt som formand for lærerne på at ville gøre op med timetælleri og rollen som lønarbejder. Ti år efter står den sønderjyske matematiklærer over for det, der kan se ud som det endelige opgør med lærernes arbejdstid og selvforståelse

Bondo kæmper for lærerne – og for DLF’s fremtid

I de igangværende overenskomstforhandlinger kæmper Danmarks Lærerforening ikke blot for lærerne, men også for egen overlevelse som en stærk og samlet organisation

Privatskoler tjener på folkeskolereform

Regeringens udspil til en reform af folkeskolen giver privatskolerne flere penge end i dag, uden at de skal yde mere. Det kan få omfattende konsekvenser for den folkeskole, regeringen ønsker at styrke, mener tænketanken Cevea

Sider

Mest læste

  1. Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening i over 15 år, befinder sig midt i forhandlingerne om overenskomst 2018. De kan få vidtrækkende konsekvenser – ikke bare for lærerne, men for samtlige offentligt ansatte
  2. Skoleforsker forklarer muslimske friskolers gode resultater med en disciplin, som ikke findes i folkeskolen.
  3. Anders Bondo Christensen har kæmpet en sej kamp for os medlemmer, men jeg er ikke enig i hans beslutning om at indgå en aftale om en kommission uden beslutningskompetence
  4. De nye retningslinjer for institutioner møder kritik for at give for meget ansvar til den enkelte institution.
  5. Lærertiden for arbejdsgivere og ansatte bør snart være overstået til gavn for de børn, der p.t. er prøveklude for den nye reform
  6. Vis os pengene! Sådan lyder det fra de socialdemokratiske skolelærere om regeringens skolereform
  7. I et nyt udspil til, hvordan den danske folkeskole bliver bedre, foreslår Danmarks Lærerforening, at der etableres trepartsforhandlinger mellem fagforeningen, staten og kommunerne om lærernes efteruddannelse. Børne- og undervisningsministeren er positiv
  8. Styrkeprøven mellem staten, Kommunernes Landsforening og de offentligt ansatte spidser til dag for dag. Og spillet om, hvem der har udvist størst forhandlingsvilje inden et eventuelt sammenbrud, er i gang