Person

Anders Bondo Christensen

Udspil fra S-SF begejstrer lærerne

S og SF vil afsætte ekstra 1,35 milliarder kroner til folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Lærerne kalder det et 'rigtig godt udspil'

Grønt lys til større klasser

Undervisningsministeriet har givet grønt lys til forsøg med klasser med over 28 elever. Samtidigt viser ny forskning, at hverken større klasser eller skoler forringer undervisningen

Flere børn går i specialklasse

Sidste år fik hver 10. skoleelev specialundervisning, og tallet ser ud til at stige. Kommunerne vil arbejde for at få flere elever over i normalklasserne

Sider

Mest læste

  1. Mens en storkonflikt for 750.000 offentligt ansatte lurer, viser ny forskningsrapport, at magtforholdet på det offentlige arbejdsmarked er skævt. Det skaber langt flere konflikter herhjemme end i Norge og Sverige, hvor man har justeret aftalemodellen. Det samme kræver offentligt ansatte i Danmark nu
  2. Skoleforsker forklarer muslimske friskolers gode resultater med en disciplin, som ikke findes i folkeskolen.
  3. Anders Bondo, formand for Danmarks Lærerforening i over 15 år, befinder sig midt i forhandlingerne om overenskomst 2018. De kan få vidtrækkende konsekvenser – ikke bare for lærerne, men for samtlige offentligt ansatte
  4. På Tune Skole er lærerne stadig vrede efter lærerkonflikten i 2013. Ikke på grund af de nye arbejdstidsregler eller den efterfølgende reform. Faktisk fungerer arbejdet bedre nu end før 2013. De er vrede over måden, de blev behandlet på under konflikten
  5. Styrkeprøven mellem staten, Kommunernes Landsforening og de offentligt ansatte spidser til dag for dag. Og spillet om, hvem der har udvist størst forhandlingsvilje inden et eventuelt sammenbrud, er i gang
  6. 1. maj kom til at stå i et lidt særligt lys for lærerne, som trods musketered og solidaritet fra resten af fagbevægelsen alligevel endte uden en arbejdstidsaftale under de netop overståede OK18-forhandlinger. Blandt lærerkollegerne fra Sortedamskolen var der både skuffelse og forståelse at spore over forløbet
  7. Lærertiden for arbejdsgivere og ansatte bør snart være overstået til gavn for de børn, der p.t. er prøveklude for den nye reform
  8. Med nye udmeldinger til en kommende skolereform præsenterer regeringen ikke de store nye visioner for fremtidens skolepolitik, vurderer eksperter. Men en mindre konfrontatorisk linje kan øge chancen for en konstruktiv folkeskoledebat