Person

Anne Baastrup

Politisk flertal kræver større PET-åbenhed

PET skal pålægges at udlevere koldkrigsmateriale til de berørte parter, mener et bredt flertal i folketinget. Justitsministeren bliver nu inddraget i anvendelsen af koldkrigsarkiverne

Justitsministeren udskyder kontroversiel PET-sag et år

Først om et år vil justitsministeren tage stilling til, hvorvidt PET skal give berørte indsigt i deres egne sager fra Den Kolde Krig. For sent, mener oppositionen og peger på, at mange forinden risikerer at blive hængt ud uden at kunne tage til genmæle

Vi kan lige så godt vænne os til flere ældre mødre

Sundhedsmæssigt og moralsk stærkt bekym-rende, mener danske politikere om den nybagte 61-årige mor. Et bredt flertal vil bevare danske regler - men forsker opfordrer til at gentænke forståelsen af forældreskab og alderdom

Bred politisk opbakning til politiets aktion

Folketingets partier bakker politiet op i rydningen af Ungdoms-huset. Kun Enhedslisten betegner rydningen som unødvendig

SF splittet om fælles mønt

SF vil stemme for dansk deltagelse i et euro-samarbejde, der tilgodeser beskæftigelsen, mener partiets EU-ordfører. Nej, lyder det fra folk i hovedbestyrelsen - også i folketingsgruppen er der uenighed om afskaffelsen af forbeholdet

SF er splittet i Asmaa-sag

Stor uenighed internt i SF om Asmaa Abdol-Hamid. Spidskandidat i København, Ida Auken, mener, at den kontroversielle politiker skal have en chance. Hun undsiges dog af flere partifæller med formand Villy Søvndal i spidsen

Oppositionen kræver øget retssikkerhed for asylansøgere

Danske asylansøgere får ingen uvildig rådgivning før et evt. afslag på asyl. Oppositionen kræver bedre retssikkerhed. Venstre lover at se nærmere på problemerne

Konservative: Lars Løkke (V) overdriver lægemangel

Der skal gives dispensation til læger, der vil hjælpe i udviklingslandene, mener de konservative. De sikrer dermed et politisk flertal uden om Venstre - Læger Uden Grænser er begejstrede

SF og R: Adgang til straffeattester bør begrænses

SF foreslår at begrænse arbejdsgiveres frie indsigt i ansøgeres straffeattester og dermed deres fortid. Dansk Folkeparti kalder forslaget tåbeligt og vil tværtimod forlænge straffeattesterne

LÆSERBREVE

Stop nu, Villy Villy Søvndal forsøger at bortlede opmærksomheden fra SF’s de facto-accept af skattestoppet. En accept, der også gælder VK og S’ udlændingepolitik...

Sider

Mest læste

  1. Hvordan gik det til, at Justitsministeriet i utvetydige vendinger anklagede sine egne topfolk for tjenesteforseelse – hvorefter de blev frifundet af et uafhængigt forhørsorgan? Information har nærlæst beretningen om den såkaldte Christiania-sag
  2. SF er ikke i tvivl om, at sociale vilkår, opvækstbetingelser, misbrug, stigmatisering, psykisk sygdom, manglende uddannelse og mangel på livsmuligheder er vigtige faktorer i forhold til, om en person kommer ud i en kriminel løbebane. Men når den kriminelle handling er begået, så skal der gribes ind: Både af hensyn til offeret, men også af hensyn til fællesskabet og samfundet
  3. Lovudkast lægger op til, at politiet skal have større adgang til at trænge ind i private boliger uden dommertilladelse
  4. Under politiaktionen i Vollsmose i september 2006 blev de anholdte iklædt hvide heldragter og fik hænderne fikseret i strips bag ryggen
  5. SF skal vende tilbage til gode gamle dyder som medlemsdemokrati, kampen for de svage, grønne visioner samt en sund venstreorienteret økonomisk politik, skriver Pernille Vigsø Bagge og Anne Baastrup
  6. I næste måned er Kinas ministerpræsident i København. Falun Gong-bevægelsen venter demonstranter fra mange lande, men er blevet bedt om at flytte sin lovlige demonstration foran Kinas ambassade
  7. Blæsten om tronfølgeloven affødte et initiativ, der i dag kæmper for at demontere monarkiet. Dermed forsøger man at tage den kamp op, som centrum-venstre politikere tidligere har henlagt
  8. Morten Bødskov er færdig som minister. Han trækker sig fra posten, oplyser ministeriet til Ritzau