Person

Anne Baastrup

Ekspertviden smidt ud af vinduet

Skønt kommunerne kan få statsfinansieret ekspertrådgivning om svære sociale tilfælde, siger de fleste kommuner foreløbig nej tak til hjælpen - over 100 millioner kroner er spildt. De Samvirkende Invalideorganisationer advarer mod kommunal selvtilstrækkelighed

SF indtræder i kontroludvalg

Venstrefløjen får i den kommende valgperiode atter mulighed for at kigge Politiets (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i kortene

Winthers fejltrin

Her kunne man tro, at det var Informations smilende redaktør Winther, der ville finde bevis for, at der er store forskelle på kandidaterne og derfor kunne begrunde sit lyssyn, men nej

KL forventer flere penge fra Karen Jespersen

For fem år siden undsagde Karen Jespersen en socialreform, der pålagde kommunerne større udgifter til udsatte børn og unge. I dag vokser kommunernes egenbetaling, og KL forventer mere statslig støtte

Justitsminister vil begrænse længden på varetægt

Regeringen er klar til at sætte et loft over, hvor længe man kan sidde bag lås og slå uden dom. De Radikale, Enhedslisten og SF bakker op om ideen

Ministre skal svare på spørgsmål om varetægtsfængslinger

SF's Anne Baastrup er bekymret over, at så mange sidder bag lås og slå uden dom. En række paragraf 20-spørgsmål blev i går stillet til justits- og socialministeren

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

'Hvad nu hvis det var en inder, der havde kastet våben ned over Nørrebro?'

Niels Christian Nielsen erkender at have kastet våben ned over Nordindien, og Indien kræver ham udleveret

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Efter svigtet

Da SF’s landsmødedeltagere fredag formiddag ankom til Tornbjerg Gymnasium i Odense for at åbne partiets landsmøde, fandt de på bordene i mødesalen et udspil fra den interne SF-debatklub Fremgang og Fornyelse...

Sider

Mest læste

  1. Lovudkast lægger op til, at politiet skal have større adgang til at trænge ind i private boliger uden dommertilladelse
  2. SF skal vende tilbage til gode gamle dyder som medlemsdemokrati, kampen for de svage, grønne visioner samt en sund venstreorienteret økonomisk politik, skriver Pernille Vigsø Bagge og Anne Baastrup
  3. SF er ikke i tvivl om, at sociale vilkår, opvækstbetingelser, misbrug, stigmatisering, psykisk sygdom, manglende uddannelse og mangel på livsmuligheder er vigtige faktorer i forhold til, om en person kommer ud i en kriminel løbebane. Men når den kriminelle handling er begået, så skal der gribes ind: Både af hensyn til offeret, men også af hensyn til fællesskabet og samfundet
  4. Blæsten om tronfølgeloven affødte et initiativ, der i dag kæmper for at demontere monarkiet. Dermed forsøger man at tage den kamp op, som centrum-venstre politikere tidligere har henlagt
  5. Hvordan gik det til, at Justitsministeriet i utvetydige vendinger anklagede sine egne topfolk for tjenesteforseelse – hvorefter de blev frifundet af et uafhængigt forhørsorgan? Information har nærlæst beretningen om den såkaldte Christiania-sag
  6. Dommerne dømmer i stærkt stigende omfang psykisk syge uden at sætte loft over straffens længde, viser ny opgørelse