Person

Anne Baastrup

Mens vi venter

»Den gamle er klar til museum.« SF’s gruppeformand, Aage Frandsen, i undertitel til sin seneste bog – ikke en selvbiografi – men en bog om grundloven. DA FOLKESOCIALISTERNE i sidste weekend holdt deres årlige sommertræf på Snoghøj Højskole ved Lillebælt, blev der som altid tid til at have det hyggeligt: Fortællende teater, snobrød, korundervisning, saunatræf, morgensang, badning, gamle lege, hippiebar og stiftende generalforsamling i kvindeklubben ’De gode cigarer’ – og for nu at vise, at man skam ikke er teknikforskrækket var der også computercafé...

Dna-register – ja tak

»Det vil skabe en nation af mistænkte.« Peter Blume, professor i retsinformatik DANSK FOLKEPARTIS forslag om at lade alle danskere registrere i et dna-register – for at gøre det lettere for politiet at opklare alvorlige forbrydelser – har kaldt på de store følelser og de store ord...

SF’s tro på straf

KAN STATSMAGTEN igennem skærpede straffebestemmelser reducere kriminalitetens omfang? Det spørgsmål er stadig aktuelt i den retspolitiske debat, selv om det i virkelighedens verden for længst er blevet besvaret...

Blodets barske bånd

»Så sad han inde i stuen og var fuld. Så ringede jeg hjem til min mor. Så kom hun og hentede mig. Jeg stod grædende i døren og sagde, at jeg ikke kunne klare mere – for han sad bare inde i stuen og drak og røg cigaretter og så fjernsyn...

Villy ville sprænge partilisten

Det vil komme bag på de fleste, hvis ikke Villy Søvndal går i seng i aften som ny formand for SF. Information har mødt ham dagen før dagen

Panik før (ned)lukketid

Termodynamik som (stor)politik - også for Villy Søvndal

Villys manddomsprøve

Villy Søvndal vandt afstemningen om formandsposten, nu skal han bevise, at han kan vinde partiet - han får kun en chance

Venstrefløjen frygter flere sociale udliciteringer

Når den nye kommunalreform træder i kraft, vil de sociale områder i højere grad blive udliciteret - og det truer velfærdsstaten, mener SF

Ubrugeligt udbud

Der er bred politisk enighed om, at de frivillige organisationers arbejde med samfundets svageste er enestående og beundringsværdigt. Imens der holdes skåltaler om organisationernes fremragende arbejde og betydning for velfærdssamfundet, ødelægger man imidlertid de samme organisationers eksistensgrundlag...

Myndighederne flytter - men kommer de nærmere borgerne?

Regeringspartierne og oppositionen udlægger kommunalreformen stik modsat

Sider

Mest læste

  1. SF er ikke i tvivl om, at sociale vilkår, opvækstbetingelser, misbrug, stigmatisering, psykisk sygdom, manglende uddannelse og mangel på livsmuligheder er vigtige faktorer i forhold til, om en person kommer ud i en kriminel løbebane. Men når den kriminelle handling er begået, så skal der gribes ind: Både af hensyn til offeret, men også af hensyn til fællesskabet og samfundet
  2. Lovudkast lægger op til, at politiet skal have større adgang til at trænge ind i private boliger uden dommertilladelse
  3. SF skal vende tilbage til gode gamle dyder som medlemsdemokrati, kampen for de svage, grønne visioner samt en sund venstreorienteret økonomisk politik, skriver Pernille Vigsø Bagge og Anne Baastrup
  4. Blæsten om tronfølgeloven affødte et initiativ, der i dag kæmper for at demontere monarkiet. Dermed forsøger man at tage den kamp op, som centrum-venstre politikere tidligere har henlagt
  5. Nyheden om de danske aftaler med to lokale klanledere om tilbagesendelse af afviste asylansøgere til det nordvestlige Somalia (Somaliland) og det nordøst Somalia begyndte som en glad historie...
  6. Lene Espersen iværksatte selv en undersøgelse af efterretningstjenesterne men afviser, at den har relevans for terrorpakken. Kritikere mistænker nu justitsministeren for at have en skjult dagsorden
  7. Regeringen fifler ikke med tallene I Information den 21. dec. beskyldes regeringen for at »fifle« med tallene for miljøindsatsen i udviklingsbistanden. Regeringen gennemførte ved dens tiltræden en beskæring af miljøbistanden med 500 mio...
  8. Hvordan gik det til, at Justitsministeriet i utvetydige vendinger anklagede sine egne topfolk for tjenesteforseelse – hvorefter de blev frifundet af et uafhængigt forhørsorgan? Information har nærlæst beretningen om den såkaldte Christiania-sag