Person

Anthony Giddens

Hatten af forny EU-bog

Alt for ofte udgives der bøger om EU, som dumper tungt ned mellem det forsøgt folkelige og det tørt teoretiske. Men nu kommer der en akademisk og debatterende bog, der er både fremadrettet, nytænkende og til at læse. Det var herligt.

Reformiver

DET KAN DISKUTERES, om reformer er nødvendige. Men pointen er, at det netop ikke bliver diskuteret. Hvor var diskussionen om strukturreformen? Og som det fremgår af temaet i dagens avis, er forandringerne foregået og gennemført med en hast, så hverken ansvarsfordeling og implementeringsansvar synes afklaret. Dertil kommer, at de virkelige konsekvenser af reformerne først viser sig langt ude i fremtiden. Der er, som det formuleres i dagens avis, en god portion »gæt og grimasser« forbundet med reformiveren

Folkets EU

EU's statsledere har nu dømt tænkepause på andet år. Et af de spørgsmål, der skal tænkes over, er, hvordan kløften mellem borgerne og det politiske system kan mindskes - og her er der nok at tage fat på

CEPOS og effekten af undervisning

Tænketanken Cepos har hevet en kanin op af hatten, som de kalder undervisningseffekten. Tricket er en multiplikation, Y x 0,X, hvor Y er gennemsnitskarakteren i f.eks ottende klasse, og X er undervisningseffekten som for Cepos forklarer "hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund...

Habermas: Hip eller nitte?

Modeluner blæser hen over universiteterne. Først var det Marx, senere Habermas og nu er det ikke til at komme uden om Foucault. Følg Informations arkæologiske udgravning af specialer i en kælder på RUC og få de nye trendsættere i akademika, som det er rart at kunne navnene på i år

Anthony Giddens: Skrot velfærdsstaten

Europæiske lande skal opgive forestillingerne om, at velfærdsstaten først skal træde til, når noget er gået galt, mener den britiske, politiske tænker Anthony Giddens. I to nye bøger giver han et bud på de politiske forandringer, der skal genskabe Europas dynamik, så regionen kan spille op mod USA, Kina og Indien

Sociologiens Flaubert

Kort før sin død skrev den franske sociolog Pierre Bourdieu 'Udkast til en selvanalyse', hvor han lukker værket ved at gøre sit eget blik til genstand sociologisk analyse

Når sortsyn bliver et lyspunkt

Sådan som det blev introduceret på forsiden af Information i lørdags med ordene: "Krige og klimakatastrofer vil lægge kloden øde, spår intellektuelle". Niels Ivar Larsen gennemgik, hvad det britiske tidsskrift The Prospect havde fået ud af at spørge 100 forfattere og tænkere om, hvad der bliver den dominerende konflikt i det 21, århundrede...

Det nyfødte Europa

Europa 50 år. Det er livet selv, der bliver politikkens centrum i den tid, der kommer, siger sociologen Anthony Giddens om et Europa, der står for at skulle genopfinde sin sociale model og vænne sig til en verden, hvor vi står på sidelinjen

I lever forkert

Når familie- og forbrugerminister Carina Christensen gør det klart, at den kernefamiliære lykke er en børneflok på tre, eller justitsminister Lene Espersen - som i lørdagens Information - udtrykker sin forfærdelse over ansvarsløsheden hos de danske forældre, hvis poder sidder uroligt i skolen, skrider de i fuld ministeruniform langt ind i den private sfære. Bevægelsen er dobbelt. Politikerne begiver sig ind i det private, og de trækker det privates sprog ind i det politiske. De undgår at være "uenige" eller "kritiske" over for forhold i det samfund, de selv sidder og konstruerer, og bliver i stedet "rystede", "oprørte" eller "chokerede", som om de ikke havde ansvar for andet end at opleve en følelse.

Sider

Mest læste

  1. Vores sexliv er ikke bare drift og biologi. Seksualiteten er en seismograf, som opfanger kulturelle og sociale skælv i vores samfund, og den er i disse år så meget i opbrud, at vi måske skal til at beskrive seksualiteten på ny, mener professor i sexologi Christian Graugaard
  2. Det populære begreb 'biopolitik' bliver analyseret og afklaret i en lille oplysende bog af sociologen Thomas Lemke
  3. Da vi opfandt Internettet fik vi samtidigt virus-angrebene ind i vores stuer. Nettet er, på godt og ondt, en del af risiko-samfundet Vi hører jævnligt, at Internettet gennemgribende ændrer vores liv...
  4. En arabisk forfatter, Ibn Fadlan, mødte under en rejse år 921-923 som gesandt for kalif Al-Muqtadir en flok (formentlig svenske) vikinger ved deres handelsplads ved Volgafloden i Rusland...
  5. Frihed, rettigheder og pligter er blevet filtret ind i hinanden på en yderst ugennemskuelig og uheldig måde. Et opgør med liberalismen kunne med fordel lade sig inspirere af det republikanske tankegods, som liberalismen har fortrængt
  6. Manuel Castells har skrevet et megaværk om informationsalderens tilblivelse og forudsætninger. Første bind er netop udkommet på dansk. Det fortæller om, hvordan vi gik fra industrialisme til ’informationalisme’. Det fortæller også om netværksamfundets grundlæggende egenskaber
  7. Når den tredje vej ender blindt - og den værdisættende økonomi støder på den værdsættende erfaring Frie ord Socialdemokratiets politiske ordfører Jacob Buksti gjorde i sit indlæg i går på debatsiden kort proces med den tredje vej: "Problemet er, at begrebet 'den tredje vej' kun giver mening, hvor der er en klar modstilling mellem 'det gamle venstre' og 'det nye højre', mellem de traditionelle kommunistisk-socialistiske opfattelser og de moderne ny-liberale strømninger...
  8. Et mildt formiddagslys falder ind over det lille hjørneværelse og rammer nogle af de sociologiske og antropologiske tidskrifter, der ligger skødesløst på arbejdsbordet og i den beigefarvede sofa...