Person

Arne Ungermann

31. januar 2004

Det store bog-meteor

Af og til får man følelsen af, at der omkring 1975 faldt et meteor, der udryddede alle danske litterære klassesæt for skolebørn. Kun ganske få bøger overlevede, og så var man jo nødt til fremover næsten kun at bruge nyskrevet litteratur i folkeskolernes danskundervisning...
13. oktober 2006

Fogh, Pia og JP knuser nok en livsløgn

For et ganske almindeligt dansk gennemsnits-menneske. Eller: Hvem Nobelprisen rettelig burde være gået til
30. maj 2007

Optimisme efter regeringsskiftet

Det er ikke i alle kredse, man i dag sporer den saa meget omtalte pessimisme og mistillid til den nye regering. I aften mødes en kreds af personer, som har megen indflydelse paa den offentlige mening, og de er paa forhaand enige om, at de vil kunne vise regeringen fuld tillid, ja, imødese de kommende maaneder med forventning, idet de i særlig grad vil følge dr...
6. april 2005

Mangfoldig kunstnerisk fødselsdag

Galleriejer Selma hyldes af Kunstforeningen Køge Bugt samt de mange kunstnere, som hendes galleri Åhuset i Køge har huset igennem tiden. Anledningen er Selmas 75 års fødselsdag, og det fejres med en udstilling i Gallerierne i Portalen, hvor hendes mange kunstneriske bekendtskaber, heriblandt Knud Odde og Arne Ungermann, udstiller fra den 9...
28. september 2004

Dansk mentalitet på plakaten

Dette efterår indleder de århusianske institutioner Dansk Plakatmuseum og Den Gamle By et samarbejde, der leder frem til, at Dansk Plakatmuseum i løbet af et par år flytter til nye lokaler i Den Gamle By...
19. august 2004

Helge Refns plakater

*Dansk Plakatmuseum har gennem mange år sat fokus på store gamle danske plakatkunstnere som Arne Ungermann, Sikker Hansen, Sven Brasch. Nu er turen kommet til Helge Refn. Udstillingen Helge Refn Plakater og tegninger er lavet i samarbejde med kunstnerens søn, filminstruktøren Anders Refn og byder på såvel de kendetegnende teaterplakater, som den modernistiske franske plakatæstetik han tilegnede sig under opholdet i Paris i årene 1928-32, hvor hans erklærede kunstneriske mål var, at »få bugt med nordisk tunghed og mangel på elegance«...
10. april 2004

DEBAT

Før baskerne – nu serberne! *Har nogen en ide til, hvorledes vi kan forhindre den af USA støttede (Men dog endnu ikke af USA direkte indsatte) danske regering – og de korrupte danske folketingspolitikere i at forsætte støtten til de stadige nedslagtninger af kristne europæiske folkeslag? Før var det baskerne – Nu er det serberne – Hvem bliver de næste? Karsten Holt Larsen Information *Uafhængig af parti- og teaterpolitiske samt økonomiske interesser Kevin Vilhelmsen Odense SV ’Misinformation’ *Monstro kampen mod terror er udset til at gøre for Inf...
Nyhed
11. marts 2004

Tosserier i udvalg

*Det Schønbergske Forlag udsender nu 15. oplag af Halfdan Rasmussens samlede Tosserier. Dermed er de folkekære klassikere solgt i mere end 120.000 eksemplarer. Bogen leveres stadig med forfatterens valg af gulvpap til omslaget og ønske om en tilgængelig pris...
Nyhed
22. januar 2004

Bogkort

v./ Mette Størum Krogh *Børnelitteratur I modsætning til det norske og engelske skolevæsen findes der i Danmark ikke en officiel kanon over børnelitteratur, som eleverne skal læse på grund af værkernes kvalitet og betydning...
17. december 2003

En drøm om at flyve

Spot Afgår fra terminal DR2 ...« siger speakerstemmen på DR2 i disse dage, når kanalen reklamerer for sit flyvetema med DR2-værten i pilotuniform ... Og denne spalte blev da også allerede i går tildelt en optakt til flyvningens jubilæum...

Sider

  • 28. september 1999

    Der sad vi altså på Laurits Betjent med vores bajere og håbede

    Et kapitel fra Rifbjergs erindringsbog fra tiden omkring 1956, hvor han debuterede Boguddrag Hvad var det med den litterære verden, hvorfor var den så spændende, hvad var det der gjorde den så tiltrækkende? Niels og jeg havde i mange år betragtet den udefra, og nu var han på vej ind i den...
  • 14. december 2000

    UDSTILLINGER

    *»Ejler Bille – 90 år« er en omfattende udstilling, der forsøger at pejle Billes 70 år lange, vægtige bidrag til dansk kunst. Udstillingen tager afsæt i de humoristiske, lyriske skulpturer fra 30’rne og giver et vue over det omfattende oeuvre...