Person

Asbjørn Jensen

Overenskomstsforlig på transportområdet

Risikoen for storkonflikt er nu meget lille. Med gårsdagens overenskomst er der god tid til at få det sidste på plads, lød det fra forligsmanden

FOLK

Fra bagsiden i dagens Information

Højesteretsdommer afhøres

Højesteretsdommer Asbjørn Jensen og tidligere vicerigspolitichef C.C. Duus skal afhøres af den kommission, der undersøger politiets og anklagemyndighedens samarbejde med eks-rockeren Dan Lynge, som var meddeler for politiet...

Hård julepakke fra Rigsadvokaten

Rigsadvokaten kommer nu med en ubehagelig julehilsen til alle danskere: Hundredevis af bøder for småforseelser skal reguleres op i den kommende tid. Bøderne er ikke blevet reguleret i 12 år

Københavns politi har forladt skjoldborgen

Københavns politi har lært meget siden 18. maj 1993, fortæller chefpoliti-inspektør Kai Vittrup, som er forfatter til ’Operation’ – politiets hemmelige indsatsmanual

Altid mærket af 18. maj

I et inferno af tåregås og stenkast blev der for første gang i fredstid skudt ind i en folkemængde den 18. maj 1993. To af de 11 skudofre glemmer aldrig den aften for 10 år siden. De sidder tilbage med følelsen af vrede og mistillid, men også forståelse og glæden over at have overlevet

Nørrebrorapport skydes ned

Cavlingpris-vindere påviser adskillige mangler i Nørrebro-kommissionens rapport Det er den 19. maj 1993 om morgenen. De værste sammenstød mellem politi og demonstranter i efterkrigstiden er kun få timer borte...

DR-kritik af Nørrebrorapport

Cavlingprisvindere går i radiodokumentar tæt på kommissionens metodik Seks civile vidner, der opholdt sig meget tæt på politikæden, da politiet uden at være i akutte vanskeligheder affyrede anden skudsalve under urolighederne på Nørrebro i maj 1993, er ikke blevet afhørt af den kommission, der netop har afleveret en rapport om forløbet...

Ingen kritik af ministre eller embedsmænd

På trods af de uklare formuleringer er der ikke grundlag for kritik af ministre eller embedsmænd, Dokumentation B. Kommissoriets 2. del (forhenværende rigsadvokat Asbjørn Jensens undersøgelse) *(...

’Resultatet blev en mindre grundig sagsoplysning’

Kommissionen undgår at dømme i striden mellem tidligere minister Erling Olsen og de ledende embedsmænd. Forholdene i Københavns Politi blev ikke tilbundsgående undersøgt, efter at daværende rigsadvokat Stig Asbjørn Jensen i maj 1993 fik overdraget opgaven med at undersøge urolighederne på Nørrebro den 18...

Sider

Mest læste

  1. Så længe kommunismen var en konkurrent til kapitalismen, fik skrækken kapitalister til at afstå fra de vildeste udskejelser. Nu er der ingen hæmninger
  2. I et inferno af tåregås og stenkast blev der for første gang i fredstid skudt ind i en folkemængde den 18. maj 1993. To af de 11 skudofre glemmer aldrig den aften for 10 år siden. De sidder tilbage med følelsen af vrede og mistillid, men også forståelse og glæden over at have overlevet
  3. Den tidligere justitsministers dybe konflikt med sine tidligere embedsmænd foldes i dag ud i den undersøgelseskommission, der skal undersøge urolighederne på Nørrebro Hvem bærer ansvaret for, at Københavns Politis dispositioner i forbindelse med gadekampene på Nørrebro den 18...