Person

Auguste Comte

Nyhed
16. juni 2005

Advarsel: demoraliserende bøger

Med hjælp fra 15 forskere og meningsdannere har det konservative amerikanske tidsskrift Human Events kåret, hvad redaktionen betegner som de 10 mest skadelige bøger fra det 19. og 20...
Kronik
11. maj 2002

Kulturradikalismen må selv forny sig

Verden går ikke under, fordi nogen sværmer for et maleri af en kronhjort. – Hvordan frisindets fortalere kom til at stå for indskrænket hovskisnovski
9. marts 2000

Samfundet som organisme

Sociologen Émile Durkheim minder os om, at samfundsteorien beskæftiger sig med reelle sociale strukturer og institutioner, der virker regulerende på vores adfærd Sociologi I marxismens æra ved de danske universiteter var den franske sociolog Émile Durkheim (1858-1917) en forkætret skikkelse, der blev afvist som positivist, funktionalist og konservativ...
19. januar 1998

FOLK

Hans Bendix *Dagen er 100-årsdag for bladtegneren og livskunstneren Hans Bendix' fødsel. I den anledning uddeler Danske Bladtegnere i eftermiddag Hans Bendix-prisen. Bendix døde i 1984...